Podstawowe Informacje o Projekcie

Numer umowy

POIG.1.3.1-00-067/08-01

Cel

Projekt ma na celu opracowanie składu silikonowych kompozytów ceramizujących na osłony przewodów elektrycznych dla przemysłu kablowego oraz założeń technologicznych do ich wytwarzania i przetwarzania.

Realizacja projektu obejmuje zaprojektowanie i przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjnych w celu zdobycia wiedzy know-how umożliwiającej wytworzenie innowacyjnych ceramizujących materiałów kompozytowych przeznaczonych na osłony kabli elektrycznych, których stosowanie podnosi zakres ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia. Efektem końcowym realizacji prac objętych proponowanym projektem będzie wytworzenie, wg opracowanej technologii, próbnej serii silikonowego kompozytu ceramizującego, z której przy współpracy partnera przemysłowego wykonana zostanie partia kabla, która przejdzie pomyślnie test integralności obwodu instalacji elektrycznej w temperaturze 1050°C w przeciągu 60 minut.