M.S. Theses and Eng. Projects

For students interested in preparing their theses or final projects under my supervision, I enlist the topics interesting to me:

 • Machine learning and artificial intelligence in network design/management.
 • Dependability of IT systems (risk management: security and reliability, error-control coding, supervision of quality).
 • Cryptology in networking.
 • Compression, watermarking and steganography in data transmission.

All theses and projects supervised by me are required to be edited using LaTeX.

I prefer when a person willing to prepare a thesis under my supervision, proposes her/his own theme.

Additional info on theses supervised by me can be found on AGH UPEL/Moodle service devoted to it [in Polish].

Engineering theses supervised by me:

 • Anna Sierka, “Optymalizacja bezpiecznego rozmieszczenia sterowników w sieciach SDN” [Optimization of a Secure Placement of Controllers in SDN Networks] (March 2024)
 • Anna Ledwoń, “Adversarial attacks on malware detection systems” (January 2024)
 • Michał Dominik, Marek Urynowicz, “Implementacja systemu klonowania głosu opartego na uczeniu maszynowym” [Implementation of a voice cloning system based on machine learning] (January 2024)
 • Krzysztof Żerebecki, “Utilizing graph neural networks in packet routing in telecommunication networks” (January 2024)
 • Patryk Krzywdziński, “Adversarial Attack Vulnerabilities in Machine Learning Models for Malware Detection” (January 2024)
 • Kamil Sobolak, “Uczenie maszynowe z ochroną prywatności danych” [Privacy-preserving Machine Learning] (January 2023)
 • Bartłomiej Florek, Bartosz Maroszek, Eryk Winiarz, “Automatyczny skaner podatności smart kontraktów” [Automatic vulnerability scanner for smart contracts] (January 2023)
 • Kamil Kawka, “Implementacja rozproszonego systemu wykrywania zagrożeń w środowisku chmurowym wykorzystującego uczenie maszynowe” [Implementation of Machine Learning Based Distributed Intrusion Detection System in Cloud Environment] (January 2023)
 • Jakub Pasoń, “Malware Detection Based on Image Analysis” (March 2022)
 • Tomasz Lejkowski, “Implementation of a Polar Code” (March 2022)
 • Julia Kułacz, “Fake News Detection Using Machine Learning” (January 2022)
 • Michał Maczek, Tomasz Mysłajek, “Oparty na uczeniu maszynowym system wykrywania ataków z użyciem sieci botnet” [Machine-Learning Based System for Detection of Botnet Attacks] (January 2022)
 • Andrzej Włodarczyk, “Implementation of an E-voting System Based on Blockchain Technology” (January 2022)
 • Michał Czarnik, “Wykrywanie ataków typu URL phishing z użyciem uczenia maszynowego” [Detection of URL Phishing Attacks with Machine Learning] (January 2022)
 • Kamil Kaliś, Piotr Kuglin, “Securing Web Applications Using Methods of Behavioral Biometrics” (January 2021)
 • Filip Komarzyniec, “Wykrywanie ataków sieciowych oparte na uczeniu maszynowym” [Network Intrusion Detection using Machine Learning] (January 2021)
 • Jakub Burghardt, “Peer-to-Peer Distributed Database” (January 2021)
 • Piotr Ćwięka, “Steganoanaliza z uzyciem uczenia maszynowego” [Steganalysis with Machine Learning] (January 2021)
 • Gonzalo Vila Oralan, “Telecommunication Networks Economics at the Content and Application Level” (June 2020)
 • Sylwia Rapacz, “Spam Filtering based on Machine Learning” (March 2020)
 • Anita Wójcik, “Metody kryptograficzne zorientowane na aplikacje w chmurach obliczeniowych [Enciphering of Data for Applications in Computing Clouds]” (January 2020)
 • Katarzyna Mrugała i Bartosz Pacia, “Kompresja i cyfrowe znaki wodne dla sygnałów mowy z użyciem falek i oszczędnego próbkowania [Compression and Watermarking for Speech Signals Based on Wavelets and Compressed Sensing]” (January 2020)
 • Anna Kochana, “Deployment of a Secure Infrastructure in Microsoft Azure” (September 2019)
 • Krzysztof Korczak, “Kompresja z użyciem wersji stablicowanej asymetrycznego systemu liczbowego tANS” (January 2019)
 • Daniel Pawłowski, “Implementacja sieciowego symulatora piłkarskiego” (January 2019)
 • Dorota Święch, “Implementation of a VPN Tunnel” (January 2018)
 • Grzegorz Gądek, “Opracowanie i wykonanie kodeka wybranego kodu przestrzenno-czasowego” (January 2018)
 • Miłosz Śliwiński, “Implementation of a Human Resources System” (January 2018)
 • Paulina Poprawa, “Opracowanie i wykonanie kodeka turbokodu” (January 2018)
 • Michał Wnękowicz, “Analysis of Mitigation Against Attacks Directed Towards Web Applications” (January 2018)
 • Marcin Sobczyk, „Implementacja w programie Matlab kodera i dekodera LDPC” (March 2017)
 • Piotr Wierzbicki, „Implementacja w języku C++ kodera i dekodera kodu Reeda-Solomona RS(120, 110)” (January 2017)
 • Piotr Kaleta, “Implementation of Database Recovery Mechanisms in Cluster Environments” (January 2016)
 • Piotr Jaglarz, „Opracowanie symulatora niezawodnej sieci szkieletowej oszczędzającej energię” (January 2016)
 • Maciej Koper, “Implementation of Computer Network” (January 2016)
 • Igor Lalik, „Łączna implementacja modulacji OFDM i turbokodowania” (January 2016)
 • Bartosz Mochocki, “Fault Resilience in Cloud Systems” (July 2015)
 • Mateusz Trójczak, “Behaviour of Cloud Systems in Failure Situations” (July 2015)
 • Jakub Oleszczak, “Networking Reliability of Cloud Systems” (February 2015)
 • Maciej Martinek, „Symulator mechanizmów niezawodności w sieciach oszczędzających energię” (January 2014)
 • Maciej Bieniasz, „Projekt samochodu ze sterowaniem opartym na mikroprocesorze Atmega16 z wykorzystaniem serwomechanizmów” (January 2013)
 • Piotr Filip, „Aplikacja P2P do obsługi wideokonferencji” (January 2012)
 • Maciej Witowski, „Analiza laboratoryjna mechanizmów zapewniania niezawodności w sieciach MPLS” (January 2012)
 • Jan Musiał, “P2P Streaming Application based on a Mesh Structure” (January 2012)
 • Paweł Kazirodek, „Zjawisko degradacji sieci optycznej na przykładzie światłowodu zainstalowanego w przewodzie odgromowym linii elektroenergetycznej” (January 2012)
 • Paweł Kasperowicz, „System replikacji dla sieci Chord” (January 2011)

Master’s theses supervised by me:

 • Marta Michalik, “Error Correction in Quantum Channels” (December 2023)
 • Maciej Jankowski, “Cloud-based Distributed Intrusion Detection System” (July 2022)
 • Piotr Kuglin, “Optimization of Resource Usage in V2X Networks” (July 2022)
 • Kamil Sternal, “Sterowanie sieciami telekomunikacyjnymi z użyciem uczenia
  maszynowego” [Network Control Using Machine Learning] (December 2020)
 • Krzysztof Korczak, “Wykrywanie spamu w poczcie elektronicznej z zapewnianiem
  prywatności różnicowej” [Detection of E-mail Spam Using Differential Privacy] (December 2020)
 • Bartłomiej Ogorzałek, “Zastosowanie uczenia maszynowego w biometrii behawioralnej” [Application of Machine Learning in Behavioral Biometry] (December 2020)
 • Tomasz Jadczak, “Mechanizmy równoważenia ruchu w sieciach sterowanych programowo [Load Balancing in Software-Defined Networks]” (October 2020)
 • Radosław Jajko, “Wykrywanie zdarzeń niepożądanych w systemach Internetu Rzeczy IoT [Detection of Adverse Events in Internet of Things IoT]” (October 2020)
 • Julia Patacz, “Wykrywanie złośliwego oprogramowania z użyciem uczenia maszynowego [Malware Detection with Support of Machine Learning]” (September 2020)
 • Marcin Lis, “Zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem w zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi [Application of Reinforcement Learning in Network Management]” (July 2020)
 • Aleksandra Furgała, “Porównanie rozwiązań realizujących łańcuch funkcji sieciowych” (November 2019)
 • Marcin Kalitka, “Architektura rozwiązania pozwalającego na tworzenie łańcuchów funkcji sieciowych [Architecture of Solution for Virtual Network Function Chaining]” (September 2019)
 • Sebastian Zarębski, “Zastosowanie uczenia maszynowego do sterowania siecią o strukturze komórkowej [Machine Learning in Control of Cellular Networks]” (July 2019)
 • Szymon Kurzępa, “Selection of an Optimal Compression Method in Distributed Systems Supporting Big Data” (October 2018)
 • Maciej Pabin, “Analiza użycia architektury SIMD oraz biblioteki Vector API w celu implementacji algorytmów kompresji danych [Usage Analysis of SIMD Architecture and the Vector API Library for Implementation of Data Compression Algorithms]” (September 2018)
 • Jacek Ziembla, “Zarządzanie zasobami centrum przetwarzania danych [Data Center Resource Management]” (September 2018)
 • Patryk Wójtowicz, “Resilience of Fog Computing Systems” (September 2018)
 • Amanda Curyło, “Opracowanie modeli struktur danych i analiza porównawcza algorytmów obliczeniowych dla potrzeb projektowania sieci teleinformatycznych [Development of Data Structures Models and Comparative Analysis of Algorithms Supporting Network Design Problems]” (July 2018)
 • Faysal Marzuk, “Optimization of Management in Fog Computing Systems” (September 2017)
 • Piotr Jaglarz, “Optymalizacja zasobów sieci sterowanych programowo SDN” (September 2017)
 • Filip Osuch, “Implementacja dekodera turbokodów na karcie graficznej w środowisku CUDA” (September 2017)
 • Josep Altisent Granados, “Risk Management of Resilient WiFi Networks” (September 2015)
 • Maciej Kędzior, “Analysis of convergence times for multicast transmissions inside LAN/WAN networks” (July 2015)
 • Piotr Pietras, „Bezpieczeństwo w sieciach przemysłowych” (09.12.2014)
 • Francisco Miguel Ocana Roldan, “Design of Services in Commercial Reliable Networks Based on Risk Management” (18.07.2014)
 • Andrzej Sienkiewicz, „Zdecentralizowana aplikacja protokołu SIP w oparciu o sieci partnerskie” (03.10.2012)
 • Paweł Szkamruk, „Czas życia węzłów w sieciach partnerskich” (03.10.2012)
 • Ewelina Augustyn, „Gry internetowe oparte na sieciach partnerskich” (10.07.2012)
 • Daniel Palacz, „Systemy wykrywania położenia węzłów w sieci Internet” (10.07.2012)
 • Damian Domagała, „Implementacja MC-Protocol w softPLC TwinCAT firmy Beckhoff w celu komunikacji ze sterownikiem Motion Q170MCPU firmy Mitsubishi Automation” (10.07.2012)
 • Piotr Miksiewicz, „Systemy reputacji dla sieci partnerskich” (31.05.2012)
 • Michał Rachtan, „Rozpoznawanie ruchu związanego ze strumieniowymi sieciami partnerskimi” (28.09.2011)
 • Jakub Szmyd, „Niezawodność strumieniowych sieci partnerskich” (15.07.2011)
 • Paweł Rabiej, „Relacja między Quality of Service i Quality of Experience w kontekście sieci partnerskich” (13.12.2010)
 • Paweł Płaszczyca, „Rozpoznawanie klientów w sieciach partnerskich” (13.12.2010)
 • Sławomir Jabs, „Zoptymalizowane projektowanie odpornych na uszkodzenia bezprzewodowych sieci sensorowych” (12.07.2010)
 • Rafał Czubak, Michał Hajduk, „Implementation of VoIP Gateway with PBX Functionality on FreeBSD-Controlled Embedded System” (12.07.2010)
 • Anna Latała, „Analiza koncepcji Net Neutrality w kontekście sterowania ruchem pochodzącym z aplikacji peer-to-peer” (12.07.2010)
 • Michał Wojnarowski, „Modelowanie aspektów niezawodnościowych sieci typu grid” (09.06.2010)
 • Szymon Wieloch, „Metody zapewniania niezawodności dla sieci tolerujących opóźnienia i przerwania” (19.03.2010)
 • Anna Szetela, „Analiza teoretyczna metod wznawiania pracy dla aplikacji związanych z sieciami nakładkowymi” (03.03.2010)
 • Łukasz Szczerba, „Gwarantowanie jakości dla aplikacji związanych z sieciami partnerskimi” (18.12.2009)
 • Marcin Brus, „Rozwiązania niezawodnościowe dla sieci Ethernet klasy operatorskiej” (20.11.2009)
 • Leszek Chuchla, “Niezawodne metody trasowania w sieciach optycznych z transmisją w wolnej przestrzeni” (25.09.2009)
 • Piotr Wydrych, „Analysis of Practical Issues Related to Routing in Overlay Networks” (08.09.2009). Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kraków
 • Michał Herduś, „Dopasowanie metod wznawiania pracy do różnych aplikacji Video over IP” (27.07.2009)
 • Jakub Kozioł, „Optimized Design of Resilient Wireless Mesh Networks” (30.06.2009)
 • Bartosz Polaczyk, „Lokalizowanie ruchu w sieciach nakładkowych” (30.06.2009). Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kraków
 • Michał Górski, „Aspekty niezawodnościowe telefonii internetowej” (16.01.2009)
 • Łukasz Dubiel, „Projekt sieci teleinformatycznej dla dużego przedsiębiorstwa” (12.09.2008)
 • Paweł Domin, Michał Lisiecki, „Zwiększanie odporności na uszkodzenia w sieciach GMPLS oparte na zamkniętych ścieżkach (cyklach)” (20.06.2008)
 • Piotr Bułka, „Perspektywy oferowania usług zróżnicowanych pod kątem zapewniania wielu klas jakości odtwarzania po wystąpieniu uszkodzenia w ramach standardów ASTN i GMPLS” (16.06.2008)
 • Magdalena Oknińska, „Analiza możliwości zapewnienia odtwarzania ruchu po wystąpieniu uszkodzenia w sieciach z komutacją zgęstek/pakietów optycznych (OBS/OPS)” (25.01.2008)
 • Piotr Krempa, Wojciech Martyniak, „Zastosowanie sieci Petriego do modelowania zachowania sieci optycznych w sytuacjach awaryjnych” (12.12.2007). Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kraków
 • Michał Cheba, „Rola protokołów sygnalizacyjnych architektury GMPLS w odtwarzaniu płaszczyzny sterowania po wystąpieniu uszkodzenia” (28.11.2007)
 • Anna Kapka, „Procedury efektywnego wykrywania uszkodzeń w nowoczesnych sieciach optycznych” (17.09.2007)