PODSTAWY NEGOCJACJI I ZARZĄDZANIA - WYKŁAD 2.
PYTANIE O INTENCJE I KONSTRUKTYWNE REAGOWANIE W TRUDNYCH SYTUACJACHTrudne sytuacje


Destruktywne zachowania


Konstruktywne zachowania


Ćwiczenia