Quadro

 

Program służy do usuwania efektu dystorsji ze zdjęc cyfrowych. Aplikacja stworzona została w oparciu o bibliotekę opencv . Program wczytuje do pamięci RAM cały plik graficzny dlatego może nie działać w przypadku bardzo dużych plików. Aktualna wersja przetestowana dla dystorsji radialnej. Program przekształca obraz tak, że nowe położenie punktu głównego znajduje się dokładnie w środku zdjęcia.

photo2txt

 

Ten prosty program służy do wydobycia z pliku photo (projekt aerotriangulacji stacji Intergraph) elementów orientacjiz zewnętrznej zdjęć. Elementy zapisywane są w pliku eo.txt. Plik photo musi znajndować się w tym samym katalogu co plik photo2txt.exe

Rozłamywacz

 

Program do rozbijania obrazu kolorowego na składowe RGB. Obrazy należy umiescic w tym samym katalogu co plik rozlamywacz.exe. Program dla każdego obrazu tworzy obrazy wynikowe z prefiksami R_, G_ i B_.

 

Pimaker

 

Program do budowy piramidy obrazu TIFF. Program tworzy plik piramidy w jednym pliku z obrazem oryginalnym stosując obrazy tilowane. Instalacja: wypakuj pliki do jednego katalogu. Uruchom pimaker.exe. Więcej w pliku help.txt

 
 
Design downloaded from free website templates.