• Magdalena Szymczyk
 • dr inż. (Ph.D.)
 • Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • (Department of Biocybernetics and Biomedical Engineering, AGH University of Science and Technology)
 • adiunkt (senior assistant to professor)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
 • Programowanie równoległe
 • Technologia GPGPU (CUDA, OpenCL)
 • Języki programowania
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów wbudowanych
 • Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
WYKSZTAŁCENIE:
 • doktor inżynier nauk technicznych specjalność informatyka - AGH 1999
 • praca doktorska pt. "Równoległe algorytmy optymalizacji systemów liniowych"
 • magister inżynier elektronik specjalność automatyka - AGH 1988
 • praca magisterska pt. "Projekt i implementacja modułu grafiki dla systemu manipulowania na sieciach Petri"