AKTUALNE PROJEKTY BADAWCZE:
  • Bezpieczeństwo i niezawodność systemów wbudowanych
  • Obliczenia równoległe CUDA, OpenCL, WebCL
  • Rozpoznawanie obrazów (metody SIFT, SURF)
  • Równoległe oprogramowanie w Matlabie
  • Sterowanie położeniem ogniw fotowoltaicznych
  • Analiza danych georadarowych