MONOGRAFIA:

    Piotr SZYMCZYK, Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER, Tomisław GOŁĘBIOWSKI: Komputerowe przetwarzanie i analiza danych georadarowych, Wydawnictwo Naukowe IAE, Kraków 2015, ISBN 978-83-65003-00-3
ARTYKUŁY:
 1. Szmuc T., Szymczyk M., Szymczyk P.: Komputerowy system analizy własności procesów dyskretnych. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka, z.47, Kraków 1989, s.131-148.
 2. Szymczyk M.: Paralelizacja zagadnień optymalizacji. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka, z.64, Kraków 1993, s.107-129.
 3. Szymczyk M.: Parallel algorithms and architectures for control and optimization. Report. Community Action for Corporation in Sciences and Technology with Central and Eastern European Countries. Valencia 1993.
 4. Szymczyk M.: Równoległy algorytm metody punktu wewnętrznego dla zagadnień programowania liniowego. Zeszyty Naukowe AGH, Elektrotechnika, Tom 14, Zeszyt 4, Kraków 1995.
 5. Szymczyk M.: Równoległy algorytm typu "quicksort". Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom 1 Zeszyt 1 1997. str. 402 -408.
 6. Szymczyk M.: Równoległy algorytm minimum degree. Materiały konferencyjne I Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków listopad 1997, str. 455-461.
 7. Szymczyk M.: Równoległy algorytm porządkowania macierzy rzadkich. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom 3 Zeszyt 1 1999. str. 319-327.
 8. Szymczyk M.: "Parallel methods of ordering sparse matrices". Materiały konferencji "International Carpathian Control Conference 2000", Podbanske maj 2000. str. 325-328.
 9. Szymczyk M.: Nowy standard modelu z przesyłaniem komunikatów dla systemów czasu rzeczywistego. Materiały konferencji "Systemy czasu rzeczywistego 2000", Kraków wrzesień 2000. str.265-272.
 10. Szymczyk M.: Protokoły synchronizacji stosowane w systemach czasu rzeczywistego typu "end-to-end". Materiały konferencji "Systemy czasu rzeczywistego 2000", Kraków wrzesień 2000. str.272-282.
 11. Szymczyk M.: "Message - passing specification for Real Time Systems". Materiały konferencji "International Carpathian Control Conference 2001", Krynica maj 2001. str. 325-328.
 12. Szymczyk M.: Model z przesyłaniem komunikatów dla systemów czasu rzeczywistego - MPI/RT. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom 5 Zeszyt 1/2 2001. str.552-555.
 13. Szymczyk M.: COMMUNICATION PROBLEMS IN REAL-TIME AND EMBEDDED SYSTEMS. Materiały konferencji "International Carpathian Control Conference 2002" Malenovice Czechy maj 2002, str. 407-412.
 14. Szymczyk M.: Safety of control systems"International Carpathian Control Conference 2003" Taterzańska Łomnica Słowacja maj 2003, str. 829-832.
 15. Szymczyk M.: Bezpieczeństwo systemów sterowanych komputerowo, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom 7 Zeszyt1-2 2003. str.283-290.
 16. Szymczyk M.: Projektowanie systemów komputerowych bezpiecznych i gwarantujących pewność działania, Materiały IV Krajowej Konferencji "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków listopad 2003. str. 635-640
 17. Szymczyk M., Szymczyk P.: Elementy bezpieczeństwa systemów komputerowych, Materiały IV Krajowej Konferencji "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków listopad 2003. str. 641-646
 18. Szymczyk M., Szymczyk P.: ESPAC - system wspomagający projektowanie i implementację aplikacji komputerowych oparty na sieciach ATPN, Materiały IV Krajowej Konferencji "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków listopad 2003. str. 817-822
 19. Szymczyk M., Szymczyk P.: Zastosowanie systemu ESPAC do projektowania systemów komputerowych, Materiały IV Krajowej Konferencji ""Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków listopad 2003. str 823-828
 20. Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability of Cluster System with a Lot of Software Instances, Lecture Notes in Computer Science, Computational Science - ICCS2004, Part 1, str. 417-420, Springer-Verlag Berlin 2004. (IF) (IF 0.513)
 21. Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability of complex computer system, Materiały 6th International Scientific - Technical Conference Process Control 2004, Czeska Republika 2004, str. 157
 22. Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability changes of cluster system in a funtion of time. Materiały konferencji "International Carpathian Control Conference" Krynica maj 2004, str. 889-894.
 23. Szymczyk M., Szymczyk P.: ESPAC - computer aided system for designing and implementing computer applications Materiały konferencji "International Carpathian Control Conference" Krynica maj 2004, str. 883-888.
 24. Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability of complex system as a function of time, 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje wrzesień 2004, str.1361-1364.
 25. Szymczyk M., Szymczyk P., Scendo M.: Monitoring real-time system by snmp protocol, 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje wrzesień 2004, str. 1273-1278.
 26. Szymczyk M., Szymczyk P.: System espac do modelowania i badania systemów komputerowych w tym czasu rzeczywistego Materiały konferencji "Systemy czasu rzeczywistego 2004", Ustroń wrzesień 2004. str. 113-122.
 27. Szymczyk M., Szymczyk P.: Niezawodność złożonych systemów komputerowych czasu rzeczywistego Materiały konferencji "Systemy czasu rzeczywistego 2004", Ustroń wrzesień 2004. str.315-324
 28. Szymczyk M., Szymczyk P., Scendo M.: Monitorowanie systemu RT-Linux za pomocą protokołu SNMP Materiały konferencji "Systemy czasu rzeczywistego 2004", Ustroń wrzesień 2004. str. 293-302
 29. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Analysis of Typical Data Centre from the Point of View of Accessibility, Sensibility, Usage of Results in the SLA Agreement", 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków 22-25 czerwiec 2005, Proceedings of 12th MIXDES 2005 Conference, Materiały konferencji, 2005, str. 611-615.
 30. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Service Level Agreement for Outsourced Processes and Systems", 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków 22-25 czerwiec 2005, Proceedings of 12th MIXDES 2005 Conference, Materiały konferencji, 2005, str. 635-638.
 31. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Monitoring Real-time System by SNMP Protocol", Kraków 22-25 czerwiec 2005, 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Proceedings of 12th MIXDES 2005 Conference, Materiały konferencji, 2005, str. 631-634.
 32. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Monitoring Vxworks by snmp protocol", 12th IEEE* International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje 29.08-01.09.2005, Materiały konferencji, 2005
 33. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Wyznaczanie wrażliwości centrum przetwarzania danych", XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 - 8 października 2005, Monografie "Zastosowanie teorii systemów" Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 315-323.
 34. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Wyznaczanie dostępności centrum przetwarzania danych", XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 - 8 października 2005, Monografie "Zastosowanie teorii systemów" Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 335-340.
 35. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Opracowanie modelu centrum w automatyce przemysłowej", XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 - 8 października 2005, Monografie "Zastosowanie teorii systemów" Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 325-333.
 36. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Monitorowanie systemów operacyjnych czasu rzeczywistego za pomocą protokołu SNMP", XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 - 8 października 2005, Monografie "Zastosowanie teorii systemów" Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 341-345.
 37. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Monitoring serwisów internetowych", Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim CMS'05, Kraków 14 - 16 listopada 2005, Materiały konferencji, 2005, str. 551-556
 38. Szymczyk M., Szymczyk P.: "Zastosowanie protokołu SNMP do monitoringu internetowych systemów", Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim CMS'05, Kraków 14 - 16 listopada 2005, Materiały konferencji, 2005, str. 545-549
 39. Szymczyk M.: "Projektowanie wbudowanych systemów sterowania odpornych na zakłócenia", Pomiary Automatyka Robotyka 4/2009
 40. Szymczyk P., Szymczyk M.: Bezprzewodowy system automatyki bazujący na protokole SimpliciTI Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2009, str. 5-8
 41. Szymczyk P., Szymczyk M.: System operacyjny czasu rzeczywistego uCRTOS Praca zbiorowa pod redakcją Z. Zielińskiego: "Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania", WKŁ Warszawa 2009, str. 421-431.
 42. Szymczyk P., Szymczyk M.: Energooszczędne oprogramowanie systemów czasu rzeczywistego mikrokontrolerów Praca zbiorowa pod redakcją Z. Zielińskiego: "Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania", WKŁ Warszawa 2009, str.179-188
 43. Szymczyk M., Szymczyk P.: Programowe techniki zwiększania odporności na błędy przemijające w systemach czasu rzeczywistego Praca zbiorowa pod redakcją Z. Zielińskiego: "Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania", WKŁ Warszawa 2009, str. 243-254
 44. Szymczyk P., Szymczyk M.: Metody harmonogramowania procesów w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego Automatyka tom 13 zeszyt 2, Wydawnictwa AGH Kraków 2009, str. 607-614
 45. Szymczyk M., Szymczyk P.: Techniki programistyczne stosowane w niezawodnych komputerowycg systemach sterowania Automatyka tom 13 zeszyt 2, Wydawnictwa AGH Kraków 2009, str. 601-606
 46. Szymczyk M., Szymczyk P.: Detekcja błędów on-line w komputerowych systemach sterowania za pomocą procesora monitorującego, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 689-695
 47. Szymczyk M., Szymczyk P.: Zastosowanie mechanizmu zegarowego do wykrywania anomalii zachowania komputerowego systemu sterowania, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 684-688
 48. Szymczyk P., Szymczyk M.: Implementacja systemu czasu rzeczywistego na platformie mikrokontrolerów, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 679-683
 49. Szymczyk P., Szymczyk M.: Symulator systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 670-678
 50. Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Cyfrowe czujniki do pomiarów wielkości nieelektrycznych w automatyce, Pomiary Automatyka Robotyka 4/2010, str. 18-21
 51. Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: Propozycja architektury systemu CrOS, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010
 52. Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: Implementacja semaforów i kolejek komunikatów w systemie CrOS, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010
 53. Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: System wbudowany z bezpiecznym asynchronicznym interfejsem WWW, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010
 54. Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: Symulator systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010
 55. Szymczyk P., Szymczyk M.: Energooszczędne algorytmy w systemach wbudowanych, Automatyka tom 15 zeszyt 2 - 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str. 451-458
 56. Szymczyk P., Szymczyk M.: Bezpieczeństwo i niezawodność systemów wbudowanych opartych na nowoczesnych mikrokontrolerach, Automatyka tom 15 zeszyt 2 - 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str.443-450
 57. Szymczyk P., Szymczyk M.: Minimalizacja poboru energii zasilania systemu wbudowanego, Praca zbiorowa: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, WKŁ Warszawa 2011
 58. Szymczyk P., Szymczyk M.: Rozproszony system monitorowania stanu urządzeń wbudowanych poprzez sieć gsm, Praca zbiorowa: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, WKŁ Warszawa 2011
 59. Szymczyk P., Szymczyk M.: Możliwość zastosowania gpu do przetwarzania obrazów dla celów analizy sceny, Automatyka tom 15 zeszyt 3 - 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str. 271-282
 60. Szymczyk P., Szymczyk M.: Analiza sceny przy użyciu deskryptorów punktów charakterystycznych, Automatyka tom 15 zeszyt 3 - 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str. 283-293
 61. Szymczyk P., Szymczyk M.: Aspekty czasowe algorytmu SURF w wersji sekwencyjnej i równoległej zaimplementowanej w technologii CUDA, Pomiary Automatyka Robotyka 12/2011, str. 241-243
 62. Szymczyk P., Szymczyk M.: Scene configurator, Image Processing and Communications, 2012 vol. 17 no. 4 s. 217-222
 63. Szymczyk P., Szymczyk M.: Matlab and parallel computing, Image Processing and Communications, 2012 vol. 17 no. 4 s. 207-216
 64. Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Chaos deterministyczny zaobserwowany podczas komputerowych symulacji zjawisk fizycznych wykonywanych z użyciem pakietu graficznego Softimage firmy Autodesk, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, wrzesień 2013
 65. Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Zastosowanie algorytmu genetycznego do sterowania pracą elektrowni solarnej, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, listopad 2013
 66. Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Sterowanie współpracą elektrowni solarnej z elektrowniami cieplnymi z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, październik 2013
 67. Szymczyk M., Szymczyk P.: Preprocessing of GPR data, Image Processing and Communications, Volume 18, Number 2-3, 2013
 68. Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Analiza możliwości przesyłu energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach solarnych na bardzo duże odległości, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. - 2014 R. 55 nr 3, s. 89-91.
 69. Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Obtaining 3D information from 2D images - Analiza możliwości uzyskania informacji przestrzennej z płaskiego dwuwymiarowego obrazu pozyskanego z jednej kamery, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. - 2014 R. 55 nr 6, s. 47-50.
 70. Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Planowanie współpracy elektrowni wiatrowych i solarnych z systemem elektroenergetycznym przy zastosowaniu podejścia ewolucyjnego, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. - 2014 R. 55 nr 7, s. 164-167.
 71. Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M., Kłyś M.: Zastosowanie inspirowanych biologicznie technik obliczeniowych w zagadnieniach związanych z planowaniem produkcji energii elektrycznej, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. - 2014 R. 55 nr 9, s. 127-130.
 72. Szymczyk P., Marcak H., Tomecka-Suchoń S., Gołębiowski T., Szymczyk M., Gajer M., Kłyś M.: Zaawansowane metody przetwarzania danych georadarowych oraz automatyczne rozpoznawanie anomalii w strukturach geologicznych, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. - 2014 R. 55 nr 12, s. 56-61.
 73. Szymczyk P., Szymczyk M.: Classification of geological structure using ground penetrating radar and Laplace transform artificial neural networks, Neurocomputing ; ISSN 0925-2312. - 2015 vol. 148, s. 354-362. (LF) (IF2014 2.083) (Pkt. MNiSW = 30) [BibTeX][TXT][RIS]
 74. Szymczyk P., Szymczyk M.: Supervised learning Laplace transform artificial neural networks and using it for automatic classification of geological structure, Neurocomputing ; ISSN 0925-2312. - 2015 vol. 154, s. 70-76. (LF) (IF2014 2.083) (Pkt. MNiSW = 30) [BibTeX][TXT][RIS]
 75. Szymczyk P., Szymczyk M.: Non-destructive building investigation through analysis of GPR signal by S-transform, Automation in Construction ; ISSN 0926-5805. - 2015 vol. 55, s. 35-46. (LF) (IF2014 1.812) (Pkt. MNiSW = 40) [BibTeX][TXT][RIS]
 76. Kłyś M., Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Parallel implementation of neural networks with the use of GPGPU technology OpenCL, Measurement Automation Monitoring (formerly: Pomiary Automatyka Kontrola) ; ISSN 0032-4140, Jan. 2015, vol. 61, no. 01, s. 16-20 (Pkt. MNiSW = 11)
 77. Szymczyk P., Szymczyk M.: Application of S-transform to signal analysis, Bio-Algorithms and Med-Systems ; ISSN 1895-9091. - 2015 vol. 11 iss. 4 pages 223-229, November 2015. (Pkt. MNiSW = 8)
 78. Szymczyk P., Tomecka-Suchoń S., Szymczyk M.: Neural networks as a tool for georadar data processing, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2015, Vol. 25, No. 4, 955-960; ISSN: 1641-876X (print), 2083-8492 (online) (IF2014 1.227) (Pkt. MNiSW = 25)
 79. Szymczyk P., Szymczyk M.: Telemedycyna i zdalna opieka nad osobami starszymi [Telemedicine and remote care for the elderly], Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej : IV sympozjum Komisji Ergonomii PAU: Kraków, 3-4 listopada 2017 r.. - [Kraków: s.?n.], [2017]. - S. [26]. - Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
 80. Szymczyk P., Szymczyk M.: Wireless communication infrastructure for smarter medical monitoring, 20-th Polish conference on Biocybernetics and biomedical engineering: with the honorary patronage of His Magnificence Rector of the University of Science and Technology, prof. Tadeusz Słomka: Kraków, September 20-22, 2017: abstract book. - [Kraków: AGH], [2017]. - ISBN: 978-83-948898-0-7. - S. 42. - Bibliogr. s. 42
 81. Szymczyk P., Szymczyk M.: Identification of dynamic object using Z-Transform artificial neural network, Neurocomputing; ISSN 0925-2312. - 2018 vol. 312, s. 382-389 (LF) (IF2017 3.241) (Pkt. MNiSW = 30) [BibTeX][TXT][RIS]
 82. Szymczyk M., Szymczyk P.: Neural networks based method for automatic classification of GPR data , COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI'2018): Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, AIP Conference Proceedings ISBN: 978-0-7354-1806-6, 2019 vol. 2078, s. 020014-1 - 020014-8 (WoS) (Pkt. MNiSW 2019 = 20)
 83. Szymczyk M., Szymczyk P.: Automatic processing of Z-transform artificial neural networks using parallel programming, Neurocomputing; ISSN 0925-2312. - 2020 Vol. 379, s. 74-88 (LF) (IF2019 4.072) (Pkt. MNiSW 2019 = 100)
 84. Piotr AUGUSTYNIAK, Anna BRONIEC, Marek IWANIEC, Andrzej IZWORSKI, Eliasz KATOCH, Tomasz NABAGO, Magdalena SMOLE, Magdalena SZYMCZYK, Piotr SZYMCZYK: Pomiary i przetwarzanie sygnaów medycznych - Medical signals acquisition and processing , Nauka - technika - technologia: seria wydawnicza AGH, T. 4. - Kraków: Wydawnictwa AGH, 2022. - Materiay z konferencji naukowej Wydzia Elektryczny AGH - Wczoraj, Dzi i Jutro: 23 czerwca 2022, Kraków. - ISBN: 978-83-66727-88-5; e-ISBN: 978-83-66727-89-2. - S. 95-115.
 85. Szymczyk M., Augustyniak P.: Selected energy consumption aspects of sensor data transmission in distributed multi-microcontroller embedded systems, Electronics; ISSN 2079-9292. - 2022 vol. 11 iss. 6 art. no. 848, s. 1-17. (LF) (Pkt. MNiSW 2019 = 100)