prof. dr hab. inż., dr h.c. Jerzy Józef Sobczak

ORCID ID: 0000-0002-8878-1037

SCOPUS ID: 7006445616

Research Gate:

researchgate.net/profile/Jerzy_Sobczak

E-mail: jerzy.sobczak@agh.edu.pl

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI NAUKOWYCH

 • Nominacja na członka rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w kadencji 2023-2026
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w kadencji 2023-2026
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk powołany na kadencję 2020-2024
 • przewodniczący Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk powołany na kadencję 2015-2019
 • wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w kadencji 2019-2022 i 2023-2026
 • Członek Komitetu Naukowego 73 Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie, 23-27 września 2018
 • Pełnomocnik ZG STOP ds. Organizacji Wystawy „Kreatywne Odlewnictwo” w trakcie 73 Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie 23-27 wrzesień, 2018
 • Pomysłodawca i współautor wystawy „Metalcasting Over the Centuries” w trakcie 73 Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie 23-27 wrzesień, 2018
 • Członek Scientific Committee w konkursie w ramach programu EIG COONCERT-Japan w obszarze Functional Porous Materials (program koordynowany przez Japan Science and Technology Agency)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w kadencji 2019-2022 (wiceprzewodniczący RN; człon. Komisji ds. Przewodów Doktorskich; człon. Komisji ds. Wniosków o Nadanie Tytułu Profesora – od 04.02.2019)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (powołany 12 czerwca 2017)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w kadencji 2015-2019 (powołany 12 lutego 2016 r.)
 • członek Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020 (powołany 15 lutego 2016 r.)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynieriii Materiałowej PAN w kadencji 2015-2018 (powołany 14 stycznia 2015) oraz w kadencji 2019-2022 (powołany 4 lutego 2019)
 • członek komisji Rady Naukowej IMIM PAN do spraw przewodów doktorskich z zakresu metalurgii
 • przewodniczący Komisji ds. zmian zasad oceny jednostek naukowych Rady Głównej Instytutów Badawczych (powołany 25 listopada 2013)
 • członek Rady Przedsiębiorców Akademii Sztuk Pięknych Im. Jana Matejki w Krakowie, (powołany 14 maja 2013)
 • członek Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2012-2015
 • członek Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014
 • członek Rady Głównej Instytutów Badawczych od 2010
 • członek Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007 – 2010 i 2011 – 2014
 • członek Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk w Katowicach na okres 2007 – 2010
 • Vice Przewodniczący Sekcji Kompozytów Komitetu Nauki o Materiałach PAN w kadencji 2007 – 2010
 • członek Sekcji Badań Materiałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN w kadencji 2007 – 2010
 • członek Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych w kadencji 2007 – 2010
 • członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Vice Prezes STOP – 2007 (członek od 1999)
 • członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej O/Kraków (od 1993) Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 1996)
 • członek Sekcji „Kompozyty” Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk (od 2003)
 • członek Sekcji „Mikro i Nanotechnologii” Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk (od 2004)
 • Vice Przewodniczący i członek Prezydium Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (od 2004), wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (do 2004)
 • Tow. Materiałów Kompozytowych (PTMK) – wiceprzewodniczący ZG od 2000 do 2006, członek założyciel
 • Centrum Promocji Amerykańskich Technologii i Inwestycji – członek założyciel (członek Rady Naukowej) od 1999
 • TMS Minerals, Metals, Materials od 1992
 • American Society of Metals (ASM) od 1994
 • International Community for Composite Engineering (ICCE) od 1994
 • American Foundry Society (AFS) od 1997