prof. dr hab. inż., dr h.c. Jerzy Józef Sobczak

ORCID ID: 0000-0002-8878-1037

SCOPUS ID: 7006445616

Research Gate:

researchgate.net/profile/Jerzy_Sobczak

E-mail: jerzy.sobczak@agh.edu.pl

PUBLIKACJE

1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  2023  2024

2024

 1. Janus K., Liu Y., Drenchev L., Burbelko A., Ostachowski P., Darłak P., Piekło J., Sobczak N., Krastev R., Simenova T., Tarasiuk J., Wroński S., Terlicka S., Sobczak J.J. Compression behavior of cast high-porosity magnesium with directionally oriented structure. Archives of Civil and Mechanical Engineering 24, 55 (2024). https://doi.org/10.1007/s43452-024-00870-4

 2. Terlicka S., Sobczak N., Darłak P., Sobczak J.J. Wettability, reactivity, and interface structure in Mg/Ni system. Journal of Magnesium and Alloys. https://doi.org/10.1016/j.jma.2024.01.008

 3. Szymanski L., Sobczak J.J., Peddeti K., Bigos. A., Tokarski T., Maziarz W., Olejnik E., Chulist R., Zak. K., Bruzda, Sobczak N. Production of metal matrix composite reinforced by TiC by reactive infiltration of cast iron into Ti + C preforms. Ceramics International. (2024). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.02.233

2023

 1. Terlicka S., Sobczak N., Darłak P., Sobczak J.J. High-temperature interactions of liquid magnesium with a pure copper substrate. Journal of Molecular Liquids 387, 122730 (2023), https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122730

 2. Dudek P., Sobczak J. Odlewnictwo współczesne i przyszłe w tle transformacji cywilizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem energii i odlewnictwa ciŚnieniowego. Przegląd Odlewnictwa 73, 5-6 (2023)

 3. Terlicka S., Sobczak N., Sobczak J.J., Darłak P., Ziółkowski E. Wettability and reactivity of liquid magnesium with a pure silver substrate. Journal of Materials Engineering and Performance, 2022 (JMEP-22-12-30634), https://doi.org/10.1007/s11665-023-07950-1

 4. Trembecka-Wójciga K., Sobczak J.J., Sobczak N. A comprehensive review of graphene-based aerogels for biomedical applications. The impact of synthesis parameters onto material microstructure and porosity. Archiv.Civ.Mech.Eng 23, 133 (2023), https://doi.org/10.1007/s43452-023-00650-6

 5. Szymanski L., Bigos. A., Pieszczek M., Zak K., Wozniak F., Sobczak N., Sobczak J.J., Sobula S., Olejnik E., Kurtyka P. Microstructure, mechanical properties and wear performance of composite casting reinforced by oxide ceramic. Proceedings of the 63rd IFC Portoroz 2023, 13-15 September 2023, Slovenia / Slovenian Foundrymen Society, ISBN: 978-961-94793-7-7, s. 86-87

 6. Szymanski L., Sobczak J.J., Sobczak N., Bigos A., Tokarski T., Maziasz W., Olejnik E., Chulist R., Zak K., Bruzda G. Meaning of the high-temperature wettability in the aspect of manufacturing metal matrix composite reinforced by ceramic phases. Proceedings of the 63rd IFC Portoroz 2023, 13-15 September 2023, Slovenia / Slovenian Foundrymen Society, ISBN: 978-961-94793-7-7, s. 86-87.

2022

 1. Szymański Ł., Olejnik E., Sobczak J.J., Tokarski T. Improvement of TiC/Fe in situ composite layer formation on surface of Fe-based castings, Materials Letters, vol. 309, 2022, 131399, https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.131399

 2. Szymański Ł., Olejnik E., Sobczak J.J., Szala M., Kurtyka P., Tokarski T., Janas A., Dry sliding, slurry abrasion and cavitation erosion of composite layers reinforced by TiC fabricated in situ in cast steel and gray cast iron, Journal of Materials Processing Technology, vol. 308, 2022, 117688, https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2022.117688

 3. Terlicka S., Darłak P., Sobczak N., Sobczak J.J. Non-Wetting and Non-Reactive Behavior of Liquid Pure Magnesium on Pure Tungsten Substrates. Materials, 2022, 15, 9024, https://doi.org/10.3390/ma15249024

 4. Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Asthana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, 2022 (ISBN 978-83-963247-0-2, ISBN 978-83-66727-49-6, e-ISBN 978-83-66727-50-2) (Editor in Chief)

 5. Sobczak J.J. Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022 (ISBN 978-83-963247-4-0) (Redaktor Naczelny)

 6. Sobczak J. J., Pirowski Z., Sobczak N. Nickel-based alloys (in: Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Asthana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2022, pp. 45-76)

 7. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J. High-temperature interaction between molten Ni alloys and refractory materials (in: Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Ashana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2022, pp. 77-160)

 8. Pirowski Z., Stefański Z., Uhl W., Sobczak J.J. Melting and casting (in: Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Asthana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2022, pp. 161-180)

 9. Pirowski S., Warmuzek M., Pysz S., Sobczak N., Purgert R.M., Sobczak J.J. Primary and secondary melt processing on example of Haynes 282 (in: Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Asthana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, 2022, pp. 191-254)

 10. Burbelko A., Wiktor T., Gurgul D., Purgert R.M., Sobczak J.J. Computer modeling-ProCast approach (in: Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Asthana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, 2022, pp. 271-294)

 11. Lelito J., żak P., Szucki M., Purgert R.M. Sobczak J.J. Computer modeling-MagmaSoft approach (in: Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Asthana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, 2022, pp. 311-356)

 12. Sobczak J.J. Odlewanie do form trwałych z udziałem ciŚnienia zewnętrznego. Rola ciŚnienia zewnętrznego w procesach odlewania do form trwałych (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Technologia i Organizacja, Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 469-473)

 13. Sobczak J.J., Drenchev L. Odlewanie pod niskim ciŚnieniem z przeciwciŚnieniem (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Technologia i Organizacja, Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 486-489)

 14. Kowalczyk W., Dudek P., Sobczak J.J. Odlewanie pod wysokim ciŚnieniem (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Technologia i Organizacja, Tom II , Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Krakvw, 2022, str. 490-515)

 15. Kowalczyk W., Dudek P., Sobczak J.J. Rodzaje form ciŚnieniowych (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Technologia i Organizacja, Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 516-519)

 16. Kowalczyk W., Dudek P., Sobczak J.J. Konstrukcja form ciŚnieniowych (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Technologia i Organizacja, Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 520-537)

 17. Kowalczyk W., Dudek P., Sobczak J.J. Projektowanie form ciŚnieniowych (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Technologia i Organizacja, Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 538-543)

 18. Kowalczyk W., Dudek P., Sobczak J.J. Parametry procesu odlewania (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Tom II, Technologia i Organizacja, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 544-561)

 19. Kowalczyk W., Dudek P., Sobczak J.J. Wady odlewów ciŚnieniowych (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Tom II, Technologia i Organizacja, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 562-575)

 20. Sobczak J.J., Dudek P. Prasowanie w stanie ciekłym i jego odmiany (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Tom II, Technologia i Organizacja, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 576-585)

 21. Rogal Ł., Dudek P., Sobczak J.J. Charakterystyka metod odlewania w stanie ciekło-stałym (w: Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Technologia i Organizacja, Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022, str. 586-601)

 22. Sobczak J.J, Darłak P., Terlicka S., Sobczak N. Methodological aspects of testing the international between liquid magnesium and solid materials, Abstract Book, 3rd International Conference of Metals Ceramics and Composites MCC-3, September 26-28 September 2022, Varna, Bulgaria, pp. 25-26 (open access: https://mcc.foundry-conference.com)

 23. Sobczak N., Terlicka S., Darłak P., Sobczak J.J. Effect of hBN coating on wettability and reactivity between liquid magnesium and steel substrates, Abstract Book, 3rd International Conference of Metals Ceramics and Composites MCC-3, September 26-28 2022, Varna, Bulgaria, pp. 71-72, (open access: https://mcc.foundry-conference.com)

 24. Sobczak N., Pomorska M., Morgiel J., Sobczak J.J., Jeyaranjan A., Rasua G., Seal S. High-temperature interaction between liquid magnesium and graphene-based aerogel doped with CeO2 nanoparticles, Abstract Book, 3rd International Conference of Metals Ceramics and Composites MCC-3, September 26-28, 2022, Varna, Bulgaria, pp. 73-74, (open access: https://mcc.foundry-conference.com)

 25. Purgert R.M., Sobczak J.J., Sobczak N., Asthana R. Recent developments in liquid metal engineering of advanced ultra-supercritical nickel alloys, Abstract Book, 3rd International Conference of Metals Ceramics and Composites MCC-3, September 26-28, 2022, Varna, Bulgaria, pp. 13-14, (open access: https://mcc.foundry-conference.com)

2021

 1. Szymański Ł., Olejnik E., Sobczak J.J., Tokarski T. Improvement of TiC/Fe in situ composite layer formation on surface of Fe-based castings, Materials Letters, Available online 1 December 2021, 131399, https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.131399

 2. Sobczak N., Zięba P., Guzik E., Drenchev L., Sobczak J.J. Wysokotemperaturowe oddziaływanie żeliwa z tlenkami metali, Metalurgia 2020, J.J. Sobczak, P. Zięba (Eds.), Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Archives of Foundry Engineering, s. 573-617, ISBN 978-83-63605-51-3 (www.journal-afe.pl)

 3. Ziółkowski E., Sobczak J.J., Fima P., Sobczak N. Implementacja metodyki wyznaczania gęstości i napięcia powierzchniowego ciekłego metalu w trakcie badań wysokotemperaturowych, Metalurgia 2020, J.J. Sobczak, P. Zięba (Eds.), Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Archives of Foundry Engineering, s. 519-530, ISBN 978-83-63605-51-3 (www.journal-afe.pl)

 4. Burbelko A.A., Garzeł G., Sobczak J.J. Analiza termodynamiczna wpływu ciśnienia na warunki równowagi trójfazowej „ciecz-HCP-gaz” w układzie Mg-H, Metalurgia 2020, J.J. Sobczak, P. Zięba (Eds.), Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Archives of Foundry Engineering, s. 531-549, ISBN 978-83-63605-51-3 (www.journal-afe.pl)

 5. Sobczak J.J., Darlak P., Sobczak N., Budzioch J., Budzioch P. Device for investigation of high temperature phenomena in liquid and semi-liquid metallic systems, Abstract Book: European Congress and Exhibition on advanced materials and processes -EUROMAT 2021, Gratz, Austria, 13-17.09.2021. Contribution ID: 995

 6. Szymański Ł., Sobczak J.J., Sobczak N., Tokarski T., Bigos A., Olejnik E., Bruzda G. Some aspects of high-temperature capillarity for locally reinforced iron-based composites, Abstract Book: European Congress and Exhibition on advanced materials and processes - EUROMAT 2021, Gratz, Austria, 13-17.09.2021. Contribution ID: 1365

 7. Sobczak N., Morgiel J., Faryna M., Pokorska M., Sobczak J.J., Jeyaranjan A., Rasua G., Seal S. TEM investigation of interfaces formed between molten magnesium and reduced graphene oxide aerogel, Abstract Book: European Congress and Exhibition on advanced materials and processes - EUROMAT 2021, Gratz, Austria, 13-17.09.2021. Contribution ID: 990

 8. Sobczak N., Sobczak J.J., Drenchev L., Asthana R., Purgert R. Tajemniczy świat ciekłego metalu, Materiały konferencyjne: XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN “Metalurgia 2020”, 20-22.10.2021, Bukowina Tatrzańska, Wydawca: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, ISBN 978-83-904306-7-6, s. 17

 9. Ziółkowski E., Sobczak J.J., Fima P., Sobczak N. Implementacja metodyki wyznaczania gęstości i napięcia powierzchniowego ciekłego metalu w trakcie badań wysokotemperaturowych, Materiały konferencyjne: XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN “Metalurgia 2020”, 20-22.10.2021, Bukowina Tatrzańska, Wydawca: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, ISBN 978-83-904306-7-6, s. 28

 10. Burbelko A.A., Garzeł G., Sobczak J.J. Analiza termodynamiczna wpływu ciśnienia na warunki równowagi trójfazowej „ciecz-HCP-gaz” w układzie Mg-H, Materiały konferencyjne: XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN “Metalurgia 2020”, 20-22.10.2021, Bukowina Tatrzańska, Wydawca: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, ISBN 978-83-904306-7-6, s. 34

 11. Sobczak J.J., Darlak P., Sobczak N., Budzioch J., Budzioch P. Aparatura nowej generacji do wysokotemperaturowych badań materiałów w stanie ciekłym, Książka Abstraktów: Jubileuszowe XXV Seminarium PTM, 24-27.10.2021, Arłamów, s. 21

 12. Sobczak N., Morgiel J., Faryna M., Pokorska M., Sobczak J.J., Jeyaranjan A., Rasua G., Seal S. Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej do wyjaśnienia mechanizmu powstawania połączenia pomiędzy ciekłym Mg i aerożelem węglowym. Książka Abstraktów: Jubileuszowe XXV Seminarium PTM, 24-27.10.2021, Arłamów, s. 29

 13. Sobczak J.J., Dudek P. Aktualny stan odlewnictwa na tle gospodarki światowej. Postcovidowe prognozy. Przegląd Odlewnictwa – Nauka i Praktyka, 11-12/2021, s.602-615

2020

 1. Sobczak N., Sobczak J.J., Kolev M., Drenchev L., Turalska P., Homa M., Kudyba A., and Bruzda G. High-Temperature Interaction of Molten Gray Cast Iron with Al2O3-ZrO2-SiO2 Ceramic, Journal of Materials Engineering and Performance (March 2020), doi: 10.1007/s11665-020-04695-z

2019

 1. Dudek P., Sobczak J.J. Rozwój maszyn ciśnieniowych od klasyki do hybrydy, Prace XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacje w Odlewnictwie Ciśnieniowym, 13.05.2019, Rzeszów., s. 4.

 2. Sobczak N., J. Sobczak J.J., Drenchev L., Purgert R.M. High temperature phenomena in metalcasting, Abstract Proceedings of the Technical Forum of the World Foundry Organization, 18-20th September 2019, Portoroz, Slovenia, pp. 21-22.

 3. Sobczak J.J., Gonzales Garcia C.A. Advanced Engineering and Research of AeroGels for Environment and Life Science – a new European scientific–research initiative, Abstract Proceedings of the Technical Forum of the World Foundry Organization, 18-20th September 2019, Portoroz, Slovenia, p. 68-69.

 4. Szymański Ł., Gajewska M., Olejnik E., Sobczak J.J., Natkański P., Tokarski T., Kurtyka P. A new method for limiting the fragmentation phenomenon in local reinforced composite castings, Proceedings of the 2nd International Conference “Metals, Ceramics, Composites”, ISBN 978-83-904306-5-2, 25-27 September, 2019, Varna, Bulgaria, pp. 21-22.

 5. Sobczak J.J., Sobczak N., Drenchev L., Darłak P., Długosz P. Hybrid magnesium gazars – innovative ultralight porous materials, Proceedings of the 2nd International Conference “Metals, Ceramics, Composites”, ISBN 978-83-904306-5-2, 25-27 September, 2019, Varna, Bulgaria, pp. 31-32.

 6. Nowak R., Sobczak N., Sobczak J.J., Valenza F., Bruzda G., Muolo M.L., Passerone A., Cacciamani G., Tkaczewski P., Kurdziel P., Dydak A. Effect of hafnium alloying addition on wettability and reactivity between nickel and zircon sand mould, Proceedings of the 2nd International Conference “Metals, Ceramics, Composites”, ISBN 978-83-904306-5-2, 25-27 September, 2019, Varna, Bulgaria, pp. 101-102.

 7. Homa M., Sobczak N., Nowak R., Bruzda G., Turalska P., Sobczak J.J., Seal S., Giuranno D., Narciso J., Wettability of graphene-coated silicon carbide substrates by liquid tin, Proceedings of the 2nd International Conference “Metals, Ceramics, Composites”, ISBN 978-83-904306-5-2, 25-27 September, 2019, Varna, Bulgaria, pp. 113-114.

 8. Sobczak N., Purgert R.M., Nowak R., Sobczak J.J. High temperature interaction of molten Haynes®282® alloy with MgO and MgAl2O4 substrates, Proceedings of the 2nd International Conference “Metals, Ceramics, Composites”, ISBN 978-83-904306-5-2, 25-27 September, 2019, Varna, Bulgaria, pp. 115-116.

 9. Sobczak J.J., Gonzales Garcia C.A. New European initiative for novel ultralight materials with unique properties, Proceedings of the 2nd International Conference “Metals, Ceramics, Composites”, ISBN 978-83-904306-5-2, 25-27 September, 2019, Varna, Bulgaria, pp. 33-34.

 10. Sobczak J.J. Hybrid magnesium gasars -innovative ultralight porous materials, Proceedings of the 2nd International Conference “Metals, Ceramics, Composites”, ISBN 978-83-904306-5-2, 25-27 September, 2019, Varna, Bulgaria, pp. 31-32.

 11. Valenza F., Sobczak N., Sobczak J., Nowak R., Muolo M. L., Passerone A., Cacciamani G. Wetting and interfacial phenomena in Ni-Cr-Hf/sapphire systems, Journal of the European Ceramic Society (2019), doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2019.10.007

2018

 1. M. Homa, N. Sobczak, J.J. Sobczak, A. Kudyba, G. Bruzda, R. Nowak, K. Pietrzak, M. Chmielewski, W Strupiński, Interaction Between Graphene-Coated SiC Single Crystal and Liquid Copper, Journal of Materials Engineering and Performance 27 (2018) 2317-2329 (lista A, 20 pkt.)

 2. M. Homa, N. Sobczak, J.J. Sobczak, A. Kudyba, G. Bruzda, R. Nowak, D. Giuranno, K. Pietrzak, M. Chmielewski, Interaction Between Liquid Silver and Graphene-Coated SiC Substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, (2018) 27(8) 4140-4149, DOI: 10.1007/s11665-018-3503-7 (lista A, 20 pkt.)

 3. K Pietrzak, A Klasik, M Maj, J Sobczak, A Wojciechowski, Microstructure and Fatigue Life of the A359 Alloy Reinforced with Al2O3 after Multiple Remelting, Archives of Foundry Engineering, 2018, 18(2), s. 39-44 (lista A, 15 pkt.)

 4. J. Sobczak E. Balcer A. Kryczek, Odlewnictwo w kraju i na świecie – status quo i tendencje rozwojowe, Przegląd Odlewnictwa, 2018, vol 68, nr 1-2, s. 8-14 (lista B, 6 pkt.)

2017

 1. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(1), 239-249, ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5.

 2. Dudziak T., Boroń Ł., Deodeshmukh V., Sobczak J.J., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation behaviour of advanced steels and Ni-based alloys at 800 deg. C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(3), 1044-1056, ISSN 1059-9495

 3. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800 °C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, (2017), 87(1-2), 139-158, ISSN 0030-770X, doi:10.1007/s11085-016-9662-8.

 4. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J., Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E., Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3 / Stability of metal-ceramic slurry after multiple re-melting of A359 aluminum alloy based composite reinforced with Al2O3 particles, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 69-84, ISSN 1899-2439.

2016

 1. Homa M., Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behaviour and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), ISSN 1059-9495
 2. Klasik A., Pietrzak K., Makowska K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Wear resistance of aluminium matrix composites reinforced with Al2O3 particle after multiple remelting, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 1-7, ISSN 1059-9495
 3. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., Sienicki E., Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2016), 56(2), 87-112, ISSN 1899-2439
 4. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J., Kudyba A., Kozera R., Boczkowska A., High-temperature interaction between molten AlSr10 alloy and glass-like carbon substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), ISSN 1059-9495

2015

 1. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J. , High temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC) Coal Power Plants, (poster).

 2. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., Malczyk P., Kozera R., Czulak A., Boczkowska A., Gude M., Synthesis of aluminum-fly ash composites with halloysite addition by GPDI method and their characterisation, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).

 3. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Gil A., Kowalski P., Sobczak N., Making artificial heart components – selected aspects of casting technology, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(3B), ISSN 1733-3490.

 4. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.

2014

 1. Długosz P., Darłak P., Drzymała P., Sobczak J.J., Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych / Fly ash as a reinforcement of light metal matrix composites. Part 3. The influence of a chemical composition on characteristic fusibility temperatures of coal fly ashes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 57–72, ISSN 1899-2439

 2. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl K., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.

 3. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.

 4. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.

 5. Sobczak J.J. Rozdział IV „Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 668-710

 6. Sobczak J.J. Rozdział IV.1.5 „Praktyka odlewanych kompozytów metalowych” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 725-771

 7. Sobczak J.J., Darłak P.  Rozdział IV.2 „Materiały wysokoporowate” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 801-821

 8. Sobczak J.J., Sobczak N.  Rozdział IV.4 „Ciecze metalowe na podłożu stałym” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 829-844

 9. T. Reguła, J. J. Sobczak, A. Fajkiel, P. Dudek, K. Saja, P. Darłak, P. Długosz, J. Morgiel, K. Berent  Rozdział „Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie” rozdział w monografii „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” Wyd. IMN, Gliwice 2014 s. 263-278

2013

 1. Sobczak J.J., Drenchev L., Sobczak N., Asthana R., On Design of Metal-Matrix Composites Lighter than Air, Materials Science Forum, Vol. 736 (2013), pp. 55-71

 2. Sobczak J. J., Drenchev L., Metallic Functionally Graded Materials: A Specific Class of Advanced Composites, Journal of Materials Science & Technology, Vol. 29, No 4, 2013, pp. 297-316

 3. Sobczak J.J., Odlewane metalowe materiały kompozytowe, Materiały Konferencji Naukowej „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii”, ISBN 978-83-88770-87-6, Kraków 13-14 czerwca 2013, Instytut Odlewnictwa, 2013

 4. Sobczak J.J. Die Polnische Giesserei industrie – Produktion und Kosten (The Polish Foundry Industry – Production and Costs). Giesserei – Rundschau, Jhg.60, Hf. 5/6 (2013), s.128-131

 5. Sobczak J. J., Drenchev L., R. Asthana, Nomograms for rapid assessment of particle sedimentation behavior in liquid phase processing of particle reinforced metal composites, International Journal of Cast Metals Research, Vol. 26, no 2, 2013, pp. 122 – 128

2012

 1. Sobczak J., Sobczak N., Pirowski Z., Purgert R. M., Uhl W., Jaśkowiec K., Boroń Ł., Pysz S. Castabillity of HAYNES 282 alloy, Worshop”Advanced Ultrasupercritical Coal-fired Power Plants”, EVN Forum Maria Enzedorf Vienna, Austria

 2. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Sobczak J.J., Gil A., Pysz S., Kowalski P. Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca – rozdział „Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca ISBN 978-83-63310-04-2, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi

 3. J.J. Sobczak, Drenchev L., R. Asthana, Nanograms for rapid assessment of particie sedimentation behaviour in liquid phase processing of particle reinforced metal composites, International Journal of Cast Metals Research / ISSN: 13640461, DOI: 10.1179/1743133612Y.0000000045. Appeared or available online: 14 December 2012

 

2011

 1. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Sobczak J.J., Effect of applied pressure on the quality of squeeze cast parts made from AlSi9Mg alloy, Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice, tom 11, nr 12/3, str. 55-60

 2. Długosz P., Dudek P., Morgiel J., Reguła T., Sobczak J.J., Wpływ ciśnienia prasowania na charakterystyki mikrostrukturalne stopu AlSi7Mg alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa, Kraków, tom 60, nr 1, str. 5-14

 3. Hebda E., Karwiński A., Pielichowski J., Sobczak J.J., Żółkiewicz Z., Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego, Prace Instytutu Odlewnictwa Kraków, tom 60, nr 1, str. 15-21

 4. Darłak P., Długosz P., Purgert R., Sobczak J.J., Technologiczne aspekty syntezy metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych ceno sferami, Prace Instytutu Odlewnictwa, tom 60, nr 2, str. 35-44

 5. Sobczak J.J., Kryczek A., Balcer E., Sytuacja Odlewnictwa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa, tom.61, nr 1-2, str. 16-21

 6. Klasik A., Pietrzak K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Praktyczna weryfikacja recyklingu kompozytowych tarcz hamulcowych, Problemy recyklingu 2011, Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, str. 223-225

 

2010

 1. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, Proceedings of 69th World Foundry Congress, Hangzhou China, 16-20 October 2010, pp. 0019-0032

 2. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, China Foundry, November 2010, pp. 425-437

 3. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R., Sobczak J., Structural and thermophysical properties characterization of continuously reinforced cast Al Matrix composite, China Foundry, November 2010, pp. 456-462

 4. Darłak P., Długosz P., Siewiorek A., Sobczak J.J., Kompozyty ALFA wytworzone metodą mechanicznej syntezy – Analiza rozkładu fazy zbrojącej za pomocą mikrotomografii komputerowej, Prace Instytutu Odlewnictwa, ISSN 1899-2439, tom 50, nr 3, s. 39-51

 5. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J.J., Tchórz A., Computed tomography for quality assessment of composite castings made by pressure infiltration of porous preforms, High-Resolution X-Rey CT Symposium, Book of Abstracts Niemcy, Dresden, pp. 40

 6. Sobczak J.J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of computer tomography for characterization of lead-free solder materials and joint In electronic components, High-Resolution X-Rey CT Symposium, Book of Abstracts Niemcy, Dresden, pp. 60

 

2009

 1. Wczoraj i dzisiaj odlewnictwa – liczby i fakty. Przegląd Odlewnictwa, Nr 1-2, 2009, s.10-17

 2. Sobczak J., Gil M., Krokosz J., Kowalski P. Próba wykorzystania skanera przestrzennego dla odlewanych z brązu obiektów muzealnych, Mat. XII Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych „Nauka i Technologia”, Iwonicz, 4-6 czerwca 2009, s.107-110

 3. Sobczak J. Odlewnictwo – zagrożenia, nadzieje, szanse i perspektywy, Przegląd Odlewnictwa ISSN 0033-2275, nr 11-12, 2009, s.632-638

 4. Sobczak J. Purgert R., Sobczak N., Darlak P., Wojciechowski A. Low-cost Light-weight ALFA Composites, The State of Art and Future Perspectives, Materiały Xth Polish-American Conference on Science and Technology „Transfer of Technology and Knowledge”, Washington, 3-4 grudnia 2009, s. 10

 5. Sobczak J., Sobczak N., Asthana R., Singh M., Seal S. Recent developments in high-temperature liquid state materials science, Materiały Xth Polish-American Conference on Science and Technology „Transfer of Technology and Knowledge”, Washington, 3-4 grudnia 2009, s. 14

 6. Darłak P., Drenchev L., Lesniewski W., Sobczak J., Wieliczko P. Using Lorentz force for sythesis of functionally graded materials. Materiały VI International Conference „High Temperature Capillarity HTC-2009”, Ateny, 6-9 maj, 2009, s.100

 7. Klasik A., Wojciechowski A.,  Sobczak N., Sobczak J., Structure and properties of aluminium matrix composite reinforced with SiC particles after multiple remelting. Materiały  VI International Conference „High Temperature Capillarity HTC-2009”, Ateny, 6-9 maj, 2009, s.165

 8. Asthana R., Sobczak N. Sobczak J., Metal-ceramic interactions in cast composites – a foundry perspective. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.16-17

 9. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J., Kudyba A. Homa M., Aluminium castings reinforced with ceramic preforms of graded structure by pressure infiltration. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.19-20

 10. Drenchev L., Sobczak J., Lesniewski W., Wieliczko P., Darłak P., Arrangement of particie distribution in Al-Si/SiCp composite by means of Lorentz force. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.27-28

 11. Rudnik D., Michalski R., Wojciechowski A., Sobczak J., Darłak P., Wear charactersistics of traditional and New generation brake discs. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.31-32

 12. Purgert R. M., Sobczak J., Sobczak N., Darlak P., Wojciechowski A., ALFA composites -the state of the art and future perspectives Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.40-41

 13. Darłak P., Lasota P., Pietrzak K., Przetakiewicz W., Rudnik D., Sobczak J., Wojciechowski A. Selected material characteristics of ceramic preforms infiltrated  by AlSi9Mg Alloy, Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.42-43

 14. Sobczak J. Przyczynek do ekspertyzy z dawnych lat – metalowe materiały kompozytowe. Inżynieria Materiałowa, Nr 6, 2009, s.543-544

 15. Sobczak J. Z ostatniej chwili…, Przegląd Odlewnictwa, nr 11-12, 2009, s. 686

 16. Sobczak J. List z podróży do Ameryki…(I). Dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Odlewników i Materiałoznawców Amerykańskich – ASF i ASM International, Przegląd Odlewnictwa, tom 59, nr 4, s. 224-229

 17. Sobczak J. List z podróży do Ameryki…(II). Odlewnictwo współczesne -quo vadis? Aktualna sytuacja w branży odlewniczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Przegląd Odlewnictwa, tom 59, nr 4, s. 230-239

 18. Sobczak J., Krokosz J., Gil A., Wirtualne muzeum – Metal w historii człowieka, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, nr 2, 2009, s. 30-33

2008

 1. Rudnik D., Pietrzak K., Wojciechowski A., Sobczak J., Kowalewski Z.L., Material investigations of composites and their selected applications in motor transport, Journal of Kones Powertrain and Transport, ISSN 1231-4005, vol. 15, nr 2, 2008, pp. 399-407.

 2. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak J., Sobczak N., Effect of multiple remelting on selected properties of dispersed reinforced aluminum matrix composite, Journal of Kones Powertrain and Transport, ISSN 1231-4005, vol. 15, nr 3, 2008, pp. 399-407.

 3. Sobczak J., Darłak P., Technologie wytwarzania kompozytów ALFA. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji PAN – Oddział w Poznaniu, vol. 28, nr 3, 2008, s. 103-115

2007

 1. Drenchev L., Sobczak J., Sobczak N., Sha W., Malinov S. A comprehensive model of ordered porosity formation. Acta Materialia, 2007, vol. 55, pp. 6459-6471

 2. Drenchev L., Sobczak J., Sobczak N., Theoretical approaches for analysis of gasar (lotus type) materials formation. Abstract Book, Proc. 4th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007

 3. Drenchev L., Sobczak J., Theoretical aspects of ordered porosity metallic materials produced by unidirectional solidification of gas saturated melt. Abstract Book, Int. Conf. „Bubble & Drop Interfaces”, Granada 2007

 4. Wojciechowski A., Sobczak J., Drenchev L. Quantitative characterization of heterogeneous reactions of Ti alloy in organic and inorganic media. Nauchni Izvestiya na NTSM, 2007, No 3 (98), vol. XIV, pp.337-342

 5. Sobczak J., Wojciechowski A., Drenchev L. Gas phase nucleation on solid/liquid interface in ordered gas porosity formation. Nauchni Izvestiya na NTSM, 2007, No 3 (98), vol. XIV, pp.330-336

2006

 1. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W., Modelling of structural formation in ordered porosity metal materials, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 2006, Nr 14, pp. 663-675

 2. Sobczak J., Darłak P., Purgert R.M., Sobczak N., Wojciechowski A. The Technological Aspects of ALFA Composites Sythesis, Solidification Processing of Metal Matrix Composites, Rohatgi Honorary Symposium, Publication of TMS, 2006, pp. 93-106 (rozdział w książce)

 3. Sobczak J. List z podróży do Ameryki (3). Odlewnia Forda w Cleveland. Przegląd Odlewnictwa, 2006, nr 9, s.498-505

 4. Purgert R., Baliński A., Darłak P., Sobczak J. Using fly ash-based foundry composition for molds and cores (FASAND) to pour iron castings, Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, Kraków, 2006

 5. Purgert R., Baliński A., Sobczak J. , Darłak P., Szolc M., Sobczak N. Fly ash for sythesis of new moulding sands (FASAND), Archiwum Technologii Maszy i Automatyzacji PAN, vol. 26, nr 1, 2006, pp. 123-130, ISSN 1233-9709

 6. Sobczak J., Darłak P., Purgert R.M., Sobczak N., Wojciechowski A. The Technological Aspects of ALFA Composites Sythesis, Int. Symp. Solidification Processing of Metal Matrix Composites, TMS 135th Annual Meeting, 12-16.03.2006, San Antonio, USA, Abstarct Book, p.91

2005

 1. Drenchev L., Sobczak J., Sha W., Malinov S. Mathematical model for simultaneous growth of gas and solid phases in gas-eutectic reaction, Journal of Materials Science, 2005, No.40, pp. 2525 – 2529

 2. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. Calculation of Parameters in Ordered Porosity Metallic Materials, Proceedings of Second International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Marine Industry, October 7 – 9, 2005, Varna, Bulgaria, ISBN 954-20-0314-5, vol.2, pp.151-159

 3. Curran J., Sobczak J., Drenchev L., Malinov S. Characterisation and Properties of Ultra Light Gas Reinforced Magnesium Alloys, poster kogresowy – Second International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Marine Industry, October 7 – 9, 2005, Varna, Bulgaria      (poster)

 4. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. High Porosity Metallic materials with Ordered Structure, Journal of Materials Science and Technology. Part I: General Characteristics and Relations, 2005, vol.13, No.2, pp.128 – 159

 5. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. High Porosity Metallic materials with Ordered Structure, Journal of Materials Science and Technology. Part II: Modelling and Structure Formation, 2005, vol.13, No.3, pp.207 – 225

 6. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W., Long A. Discussion of „A theoretical study of Gasarite eutectic growth”. Scripta Materialia, 2005, vol. 52, p.799-801

2004

 1. Sobczak J., Darłak P., Wojciechowski A., Pietrzak K., Rudnik D. Wybrane aspekty technologii kompozytów ALFA, Kompozyty, ISSN 1641-8611, 2004, t.5, nr 3, s.3-9

 2. Dryzek J., Dryzek E., Sobczak J., Darłak P. Próby zastosowania metod anihilacji pozytonów do badań strukturalnych metalowych materiałów kompozytowych, Kompozyty, ISSN 1641-8611, 2004, t.5, nr 2, s.74-80
 3. Górny Zb., Sobczak J., Sławinski Z. Aspekty odlewnicze i charakterystyki eksploatacyjne tłoków kompozytowych zbrojonych lokalnie. Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr.2 , s.4-14

 4. Sobczak J. List z podróży do Gdańska (nowej propozycji badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjności wyrobów finalnych ciąg dalszy), Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr 4, s.33-35

 5. Sobczak N., Sobczak N., Mikulowski B., Wojciechowski A., Kudyba A., Nowak R., Darłak P. Effect of Alloying Additions on Wettability and Bonding of Lead-Free Solder/Cu Couples. Proceedings of Fourth International Congress „Mechanical Engineering Technologies‘04” , September 23-25.20045, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946, vol. 1, pp.68-71

 6. Sobczak J., Drenchev L. Squeeze Casting of Metal Matrix Composites, Proceedings of Fourth International Congress „Mechanical Engineering Technologies‘04”, September 23-25.2004, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946, Plenary Papers, pp.50-43

 7. Sobczak J. High Porosity Media – Part I: General Characteristics and Methods of Production, Mashinostroenie & Elektrotechnika, ISSN 0025-455X, 2004, Vol. LIII, No.9, p.53-55

 8. Sobczak J. High Porosity Media – Part II: Monolithic Foams, Mashinostroenie & Elektrotechnika, ISSN 0025-455X, 2004, Vol. LIII, No.9, pp.56-60

 9. Sobczak J. High Porosity Media – Part III: Composite Foams, Mashinostroenie & Elektrotechnika, ISSN 0025-455X, 2004, Vol. LIII, No.9, pp.61-64

 10. Sobczak J. Przesłanki działalności naukowo-badawczej Instytutu Odlewnictwa w sferze wysokich technologii (high-tech), Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr 2, s.26-32

 11. Purgert R., Sobczak J., Balinski A., Darlak P. Szolc M., Sobczak N. Fly Ash as a Component of Grain Matrix for the New Generation of Moulding and Core Sands (FASANDS), Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr 6, s.4-19

2003

 1. Baliński A., Sobczak J. Nowe możliwości wykorzystania odpadowych popiołów lotnych w odlewnictwie. Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, 2003, Nr. 5, s. 8 – 17.

 2. Wojciechowski A., Sobczak J. Alternative composite material solution in the frictional connections. Journal of KONES – Internal Combustion Engines, ISSN 1231-4005, 2003, pp. 379 – 390.

 3. Sign N. P., Boyd L.C. Jr., Purgert R.M., Sobczak J. Aluminum syntactic foams ALFA for automotive applications. Journal of KONES – Internal Combustion Engines, ISSN 1231-4005, 2003, pp. 329 – 340.

 4. Sobczak J. High porosity media for transportation – selected aspects. Journal of KONES – Internal Combustion Engines, ISSN 1231-4005, 2003, pp. 341 – 356.

 5. Bienias J., Walczak M., Surowska B., Sobczak J. Microstructure and Corrosion Behaviour of Aluminum Fly As Composites. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2003, Vol.5, No.2, pp.493-502.

 6. Sobczak J., Tybulczuk J. Nanomateriały i nanotechnologie. Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2003, Nr 4, s.9-26.

 7. Sobczak N., Sobczak J., Seal S., Morgiel J. TEM examination of the effect of titanium on the Al/C interface. Materials Chemistry and Physics, 2003, No.81, pp. 319-322.

 8. Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Stobierski L. TEM characterization of the reaction products in aluminum – fly ash couples. Materials Chemistry and Physics, 2003, No.81, pp.296-300.

 9. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. Numerical simulation of macrostructure formation in centrifugal casting of particle reinforced metal matrix composites. Part 2: simulations and practical applications. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2003, No. 11, pp. 651-674.

 10. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. Numerical simulation of macrostructure formation in centrifugal casting of particle reinforced metal matrix composites. Part 1: model description. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2003, No. 11, pp. 635-649.

 11. Wojciechowski A., Sobczak J. Metalowe materiały kompozytowe w motoryzacji. Materiały IV Krajowej Konferencji Materiałograficznej „MATERIAŁOGRAFIA 20 03”, 23-25 kwietnia 2003, Bieliny-Huta Szklana, s.71-77.

 12. Pietrzak K., Wojciechowski A., Rudnik D., Sobczak J. Ilościowe charakterystyki metalograficzne wybranych materiałów kompozytowych. Materiały IV Krajowej Konferencji Materiałograficznej „MATERIAŁOGRAF IA 2003”, 23-25 kwietnia 2003, Bieliny-Huta Szklana, s.47-55.

 13. Sobczak J., Tybulczuk J., Górny Zb., Sobczak N., Białobrzeski A., Stachańczyk J., Fajkiel A. Rozwój nowych materiałów na bazie metali nieżelaznych. Odlewnictwo – nauka i praktyka, 2003, Nr 2, s. 3 – 19.

 14. Sobczak J. Wybrane aspekty nanotechnologii i nanomateriałów. Kompozyty, 2003, PTMK, ISSN 1641-8611, rocznik 3, Nr 8, s.385-391.

2002

 1. Górny Zb, Sobczak J., Sławiński Z., Foundry Aspects and Performance Characteristics of Locally Reinforced Composite Pist ons. Proceedings of the 65th World Foundry Congress, October 20-24, 2002, Gyeongju, Korea, The Korean Foundrymen‘s Society, pp.387-400.

 2. Sobczak J., Sobczak N., Boyko L., Asthana R., Solidification Processing and Structural Features of Advanced Composites and GASARS in „Recent Research Development Materials Sciences”, Research Signpost, ISBN: 81-7736-141-4, 2002, pp. 743-773 (chapter of the book)

 3. Sobczak J., Przesłanki działalności naukowo-badawczej Instytutu Odlewnictwa w sferze wysokich technologii ( high-tech), Biuletyn Instytutu Odlewnictwa, 2002, Rocznik 4, Nr 6, s.12-17.

 4. Sobczak J., Slawinski Z., Sobczak N., Darlak P., Asthana R., Rohatgi P., Thermal Fatigue Resistance of Discontinuously Reinforced Cast Aluminum-Matrix Composites. Journal of Materials Engineering and Performance, 2002, vol. 11(6), pp.695-602.

 5. Wojciechowski A., Sobczak J., Recykling metali lekkich i kompozytów na ich osnowie z samochodów wycofanych z eksploatacji. Recenzowane materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Proble my Recyklingu, SGGW – Politechnika Warszawska, Rogów, 20-21 listopada, 2002. s.338-349.

 6. Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Stobierski L., TEM Characterization of Reaction Products in Aluminum – Fly Ash Couples. XI International Conference on Electron Microscopy of Solids – Abstract, Krynica – Poland, 19-23 May, 2002, 142 p.

 7. Sobczak N., Sobczak J. Seal S., Morgiel J., TEM Examinations on the Effect of Titanium on Structure and Chemistry of Al/C Interfaces. XI International Conference on Electron Microscopy of Solids – Abstract, Krynica – Poland, 19-23 May, 2002, 129 p.

 8. Drenchev L., Sobczak J., Gasars – Ultra Light Materials with Ordered Porosity (Mathematical Modeling), Journal of the Foundry Research Institute Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp.45-56

 9. Sobczak J , Drenchev L., Squeeze Casting of Metal Matrix Composites – Backgrounds and Numerical Simulations, Journal of the Foundry Research Institute (Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp.24-44

 10. Sobczak J., Drenchev L., Centrifugal Casting of Metal Matrix Composites, Journal of the Foundry Research Institute (Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp. 9-23

 11. Boyko L., Sobczak J., Pietrzak K., Wojciechowski A., Preparation and Quantitative Evaluation of Gasars Structure, Journal of the Foundry Research Institute Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp.5-8

 12. Rudnik D., Sobczak J., Wybrane właściwości mechaniczne materiału tłoka kompozytowego do silnika spalinowego. Kompozyty, 2002, Nr 5, s. 342-347

 13. Wojciechowski A., Sobczak J., Bojar Z., Pietrzak K., Ocena właściwości tribologicznych kompozytowych tarcz hamulcowych. Kompozyty, 2002, Nr 4, s. 223-228

 14. Sobczak J., Wojciechowski S., Współczesne tendencje praktycznego zastosowania kompozytów metalowych. K ompozyty, 2002, Nr 3, s.24-37

 15. Drenchev L., Sobczak J., Sobczak N., Sedimentation Phenomenon and viscosity of water-SiC Suspension Under Gravity Conditions – a Water Model Study For Composites Synthesis. Colloids and Surfaces, 2002, 197, pp. 203-211

2001

 1. Sobczak J., Uporaba pepela za sintezo lahkih in cenenih kompozitiv ALFA (Fly Ash Material for Synthesis of Light Weight Low Cost ALFA Composites) . Livarsky Vestnik, 2001, Vol.48, No. 5/6, pp.3-21

 2. Wojciechowski A., Sobczak J., Rudnik D., Pietrzak K., Optymalizacja właściwości użytkowych materiałów kompozytowych przeznaczonych do produkcji łożysk ślizgowych. Prace Instytutu Transportu Samochodowego, 2001, Zesz. 91, s.105 -113

 3. Pietrzak K., Sobczak J., Sobczak N., Wojciechowski A., Rudnik D., Lasota P., Optymalizacja właściwości części samochodowych drogą kształtowania struktury nowoczesnych materiałów kompozytowych. Prace Inst ytutu Transportu Samochodowego, 2001, Zesz. 91, s.86 -104

 4. Sobczak J., Wojciechowski A., Sobczak N., Pietrzak K., Rudnik D., Structure and Chemistry Characterization of Interfaces in Squeeze Cast Al and Mg Matrix Composites Reinforced with Short Alumina Based Fibers. Transactions of JWRI (Japan), 2001, Vol.30 (Special Issue), pp.455-462

 5. Drenchev L., Sobczak J., A Mathematical Model of Solid Particles Behavior in Solidifying Rotating Slurry. Transactions of JWRI (Japan), 2001, Vol.30 (Special Issue), pp.437-442

 6. Sobczak J., Some Aspects of High Porosity Metallic Materials as an Example of Composite Structures. Transactions of JWRI (Japan), 2001, Vol.30 (Special Issue), pp.383-390

 7. Asthana R., Sobczak N., Sobczak J., Cast Composites: Solidification Process, Structure, Properties and Applications – Recent Developments. Edited by WFO Technical Forum-2001: „New Materials in Casting Engineering‘ World Foundry Organization, Warsaw, Poland, September 20-22, 2001 (w postaci CD)

 8. Sławiński Z., Sobczak J., Sarnowski C., Nykiel J., Charakterystyki eksploatacyjne silników z tłokami kompozytowymi zbrojonymi lokalnie. Journal of KONES. International Combustion Engines, 2001, Vol.8, No.3-4, s.231-241

 9. Bieniaś J., Surowska B., Sobczak J., Zastosowanie i wybrane właściwości kompozytó w aluminium-grafit. Journal of KONES. International Combustion Engines, 2001, Vol.8, No.3-4, s.191-198

 10. Bieniaś J., Surowska B., Sobczak J., Structure and Potentiondynamic Polarization Study of Aluminium Matrix-Graphite particles Composite. Inżynieria Materiałowa, 2001, Vol.XXII, No.4, pp.224-226

 11. Boyko L., Sobczak J., Pietrzak K., Wojciechowski A., Preparation and Quantitative Evaluation of Gasar Microstructure. Reviewed Proceedings of 11th Symposium on Metallography „Metallography‘2001”, Kosice – Stara Lesna, Slovakia, 235-27th April, 2001, pp.1-5

 12. Wojciechowski A., Sobczak J., Rudnik D., Pietrzak K., Optymalizacja właściwości użytkowych materiałów kompozytowych przeznaczonych do produkcji łożysk ślizgowych stosowanych w motoryzacji. Instytut Transportu Samoc hodowego – Prace 2001, 2001, zesz.91, s.86-104

 13. Pietrzak K., Sobczak J., Sobczak N., Wojciechowski A., Rudnik D., Lasota P., Optymalizacja właściwości części samochodowych drogą kształtowania struktury nowoczesnych materiałów kompozytowych. Instytut Transpor tu Samochodowego – Prace 2001, 2001, zesz.91, s.86-104

 14. Sobczak J., Metallic Foams on the Example of Composite Structures. Archives of Mechanical Technology and Automatization. Polish Academy of Sciences (Special Issue). 2001, Vol.21, pp.161 – 170

 15. Pietrzak K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Lasota P., Relacje w układzie struktura – właściwości materiałów kompozytowych. Kompozyty, 2001, Nr 1, s. 237 – 241

 16. Sobczak J., Rudnik R., Sławiński Z., Sobczak N., Asthana R., Rohatgi P.K., Darłak P., Odporność na szoki cieplne odlewanych materiałów kompozytowych. Kompozyty, 2001, Nr 1, s.219 – 223

 17. Sobczak J., Rudnik D., Sobczak N., Wojciechowski A., Pietrzak K., Squeeze Cast Aluminum and Magnesium Matrix Composites with Short Alumina Fibers – Structure and Chemistry Characterization. Composites, 2001, No.1, pp.155-158

 18. Sobczak J., Metallic Foams on the Example of Composite Structures. Archives of Mechanical Technology and Automatization. Polish Academy of Sciences (Special Issue). 2001, Vol.21, pp. 161 – 170

 19. Sobczak J., Rudnik D., Sobczak N., Wojciechowski A., Pietrzak K., Squeeze Cast Aluminum and Magnesium Matrix Composites with Short Alumina Fibers – Structure and Chemistry Characterization. Composites, 2001, No.1, pp.155-158

2000

 1. Sobczak J., Sławinski Z., Sobczak N., Asthana R., Rohatgi K.P., The Thermal Shock Resistance of Cast Composite Materials for Pistons. Eksploatacja I Niezawodność, PAN O/Lublin, P NTTE, Nr 5/2000, s.5-14

 2. Sobczak N., Sobczak J., Rohatgi P.K., Using Fly Ash Waste Material for the Synthesis of Light Weight Low Cost Aluminum Matrix Composites. Proceedings of the Symposium „State of Art in Cast Metal Matrix Composites in the Next Millenium” sponsored by ASM International Materials Science Critical Technology Sector, Structural Materials Division, Materials Processing and Manufacturing Division, Jt. Composite Materials Committee, Solidification Committee at the 2000 TMS Fall Meeting , St. Louis, Missouri, USA, October 8-12, 2000, pp. 313-324

 3. Drenchev L., Sobczak J., A New Model of Solid Particle Segregation During Centrifugal Casting. Proceedings of the Symposium „State of Art in Cast Metal Matrix Composites in the Next Millenium” sponsored by ASM International Materials Science Critical Technology Sector, Structural Materials Division, Materials Processing and Manufacturing Division, Jt. Composite Materials Committee, Solidification Committee at the 2000 TMS Fall Meeting , St. Louis, Missouri, USA, October 8-12, 2000, pp.23-44

 4. Sobczak J., Sławinski Z., Sobczak N., Asthana R., Rohatgi K.P., The Thermal Shock Resistance of Particulate and Short-Fiber Reinforced Cas Aluminum Matrix Composites. Proceedings of the Symposium „State of Art in Cast Metal Matrix Composites in the Next Millenium” sponsored by ASM International Materials Science Critical Technology Sector, Structural Materials Division, Materials Processing and Manufacturing Division, Jt. Composite Materials Committee, Solidification Committee at the 2000 TMS Fall Meeting , St. Louis, Missouri, USA, October 8-12, 2000, pp.189-201

 5. Sobczak J., Sobczak N., Rohatgi P.K., Purgert R.M., Squeeze Casting of ALFA (AK12 Aluminum Alloy – Fly Ash) Composites. Proceedings of Seventeenth International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, September 11-14, 2000, pp.1-23

 6. Rohatgi P.K., Sobczak J., Purgert R.M., The Properties of ALFA Composites. Proceedings of Seventeenth International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, September 11-14, 2000, pp.15-29

 7. Sobczak J., Sobczak N., Purgert R.M., Rohatgi P.K., New Alfa Composites (Aluminum Alloys and Fly Ash: Fly Ash Waste Material for the Synthesis of Light Weight Low Cost Aluminum Matrix Composites. Proceedings of Seventeenth International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, September 11-14, 2000, pp.1-14

 8. Sobczak J., Wojciechowski A., Sobczak N., Pietrzak K., Rudnik D., Structure and Chemistry Characterization of Interfaces in Squeeze Cast Al and Mg Matrix Composites Reinforced with Short Alumina Fibers. Abstracts of Third International Conference „High Temperature Capillarity”, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000, p.114

 9. Drenchev L., Sobczak J., A Mathematical Model of Solid Particles Behavior in Solidifying Rotating Slurry. Abstracts of Third International Conference „High Temperature Capillarity”, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000, pp. 103-104

 10. Sobczak J., Some Aspects of Metallic Foams on the Example of Composite Structures. Abstracts of Third International Conference „High Temperature Capillarity”, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000, p.30

 11. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Sobczak J., Sobczak N., Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w ilościowej ocenie mikrostruktury metalowych materiałów kompozytowych. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.191-200

 12. Wojciechowski A., Rudnik D., Pietrzak K., Sobczak J., Stachańczyk J., Nowak A., Nowa generacja tarcz hamulcowych z materiałów kompozytowych. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.180-190

 13. Rudnik D., Wojciechowski A., Pietrzak K., Sobczak J., Sławiński Z., Perspektywy rozwoju materiałów kompozytowych w silnikach spalinowych – wstępna ilościowa ocena metalograficzna struktury tłoka kompozytowego. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.171-179

 14. Sobczak J., Wojciechowski A., Kompozyty metalowe w przemyśle samochodowym. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.159-169

1999

 1. Sobczak J., Wojciechowski A., Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu, Materiały Forum Technicznego „Nowe materiały i technologie w przemyśle samochodowym – nadzieje i oczekiwania”, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 30.06.1999, 26 s.

 2. Drenchev L., Sobczak J., Theoretical and Numerical Analysis of Segregation of Solid Particles in Centrifugal Casting Process, Journal of Material Science and Technology, vol.7, No.2, 1999, pp.34-51

 3. Drenchev L., Sobczak J., Theoretical and Numerical Analysis of Segregation of Solid Particles in Centrifuge Casting Process. The 4th International Conference Simulation, Designing and Control of Foundry Process FOCOMP‘99, Krakow – Aachen – Sofia, 1999, pp. 91-99

 4. Sobczak J., Perspektywy rozwoju metalowych kompozytów w przemyśle samochodowym. Przegląd Odlewnictwa, No. 4, 1999, s.127-134

 5. Drenchev L., Sobczak J., Calculation of Some Thermal Parameters in Squeeze Casting of Metal Matrix Composites. Proceedings of the International Conference „Light Alloys and Composites, Zakopane, 13-16 May, 1999, pp. 85-90

 6. Sobczak J., Squeeze Casting of Al and Mg Metal Matrix Composites, Proceedings of the International Conference „Light Alloys and Composites, Zakopane, 13-16 May, 1999. pp.31-41

 7. Sobczak J., Gazary-metalowe materiały kompozytowe zbrojone gazami. Biuletyn Instytutu Odlewnictwa, Kraków, No.1/99, 1999, s.3-18

 8. Drenchev L., Sobczak J., Ivanova P., Mathematical Modeling and a Software Product for Thermal Analysis in Squeeze Casting of Metal Matrix Composites. Journal of Materials Sciences and Technology, 1998, Vol.6, No.4, pp. 21-36

1998

 1. Sobczak N., Sobczak J., Rohatgi P.K., Using Waste Materials for the Synthesis of Composites – ECOMAP-98, Nov. 23-29, 1998, Kyoto, Japan – Abstract Book, p. 99

 2. Sobczak J., Rohatgi P.K., Sobczak N., Sławiński Z., Wykorzystanie materiałów odpadowych w otrzymywaniu kompozytów metalowych – Materiały IV Konferencji „Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych” Poznań-Kołobrzeg, 1998, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, s. 225-236

 3. J. Sobczak, List z podrózy do Ameryki (AFS -Amerykańskie Stowarzyszenie Odlewników) Przegłąd Odlewnictwa, 1998, nr 12, s. 446-449

 4. Drenchev L., Sobczak J., Inverse Heat Condition Problems and Application to Estimate of Heat Parameters in 2-D Experiments – in Reviewed Proceedings International Conference „High Temperature Capillarity‘98”, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 355-361

 5. Drenchev L., Sobczak J., Determination of the Heat Exchange Coefficient on the Casting-die Interface – in Reviewed Proceedings of International Conference „High Temperature Capillarity‘98”, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 349-354

 6. Hathaway R.M, Rohatgi, P.K.., Sobczak N., Sobczak J., Ferrous Composites: A Review – Reviewed Proceedings International Conference „High Temperature Capillarity‘98”, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 267-276

 7. Sobczak N., Sobczak J., Rohatgi P.K., Ksiazek M., Radziwill W., Morgiel J., The Interaction Between Ti or Cr Containing Copper Alloys and Porous Graphite Substrate – Reviewed Proceedings International Conference „High Temperature Capillarity‘97 „, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 145-151

 8. Rohatgi P.K., Sobczak J., Asthana R., Kim J.K., Inhomogeneties in silicon carbide distribution in stirred liquids – a water model study for synthesis of composites – Materials Science and Engineering, 1998, No. 252, pp. 98-108

 9. Sobczak J., Sobczak N., Rohatgi P.K., Using of Fly Ash for the Production of Light Weight Composites – in „Advanced Light Alloys and Composites” NATO ASI Series, 3. High Technology -vol. 59, Ed. by R. Ciach, Kluwer Academic Publishers 1998, pp.109-116

 10. Sobczak J., Struktury komórkow e – nowe ultralekkie metalowe materiały kompozytowe. Mater. III Seminarium „KOMPOZYTY‘98”, Teoria i praktyka, Warszawa, 10.12.1998, Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa, 1998, pp. 94-106

 11. Drenchev L., Sobczak J., Qualitative and Quantitative Estimation of Thermal Conditions and Local Criteria in Squeeze Casting Experiments for Particulates Reinforced Cast Composites – Proceedings Second International Conference „Cast Composites‘98”, 4-6.06. 06.1998, Polanica Zdrój, Poland, CIATF, Commision 8.1., 1998, pp. 17-22

 12. Rohatgi P.K, Sobczak J., Kim J.K., Sobczak N., Casting of Copper Alloys Containing Dispersed Graphite Particles in Rotating Molds – Proceedings Second International Conference „Cast Composites‘98”, 4-6.06.1998, Polanica Zdrój, Poland, CIATF, Commision 8.1., 1998, pp. 23-28