prof. dr hab. inż., dr h.c. Jerzy Józef Sobczak

ORCID ID: 0000-0002-8878-1037

SCOPUS ID: 7006445616

Research Gate:

researchgate.net/profile/Jerzy_Sobczak

E-mail: jerzy.sobczak@agh.edu.pl

Publikacje

Więcej »

Wyróżnienia

Więcej »

Patenty

Więcej »

Stanowisko:

Profesor

Dyscypliny naukowe:

Inżynieria materiałowa

Kierunki działalności naukowej i specjalności:

odlewnictwo,

inżynieria ciekłego metalu,

specjalne techniki wytwarzania,

teoria i praktyka kompozytów metalowych,

synteza stopów,

specjalne sposoby odlewania,

technologie zaawansowane (high-tech)


STUDIA
doktor honoris causa – 2017

Uniwersytet Techniczny w Warnie

prof. zw. – 2002

(tytuł i stanowisko)

prof. – 1996

(stanowisko)

dr hab. – 1993

Politechnika Poznańska

dr – 1982

Uniwersytet Techniczny w Sankt Petersburgu

mgr – 1978

(z wyróżnieniem)

Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Techniczny w Sankt Petersburgu


ZATRUDNIENIE

od 2018 – profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

2018-2022 – ekspert w Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre “Acad. Angel Balewski”

2018-2019 – profesor w Instytucie Odlewnictwa

od 2017 – doradca ds. Naukowych w Instytucie Odlewnictwa

2007-2017 – dyrektor Instytutu Odlewnictwa

od 2006 – doradca dyrektora (Instytut Transportu Samochodowego)

2002-2007 – asystent ds. naukowo-badawczych (Instytut Odlewnictwa)

od 2002 – kierownik Pracowni Badań Materiałowych i Recyklingu (Instytut Transportu Samochodowego)

od 2001 – kierownik Pracowni Kompozytów (Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie)

1994-2000 – research associate i visiting professor (University of Wisconsin – Milwaukee)

od 1989 – kierownik Pracowni Stopów Lekkich (Instytut Odlewnictwa w Krakowie)

PUBLIKACJE

560 (łącznie naukowe, techniczne, opracowania i popularyzatorskie), w tym naukowe: 252, m.in. w:

 • Materials Letters
 • Journal of Materials Engineering and Performance
 • Journal of the European Ceramic Society
 • Journal of Materials and Alloys
 • Scripta Materialia
 • Materials Science and Engineering
 • Materials Chemistry and Physics
 • Transactions of JWRI
 • China Foundry Journal
 • Colloids and Surfaces
 • Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
 • Foundryman
 • AFS Transactions
 • Materials Letters
 • Materials
 • Journal of Materials Processing Technology
 • Journal of Magnesium and Alloys
 • Archives of Civil and Mechanical Engineering

Autor i współautor 64 książek i skryptów w wersji polsko- i angielskojęzycznej, m.in.:
Udział w projektach badawczych (od 2018 roku):
 • Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło-fazowymi, projekt OPUS-16 nr 2018/31/B/ST8/01172 (UMO-2018/31/B/ST8/01172), finansowany przez NCN 2019-2023, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (kierownik projektu)
 • Modeling of Haynes 282 Nickel Superalloy Casting, project No: 13.13.170.681, finansowany przez McConway & Torley, LLS, Pittsburgh, PA, USA (contract No-M&T PO No 009628-00) (kierownik projektu)
 • Członek Komitetu Zarządzającego Europejskiej Akcji COST CA18125 AERoGELS na lata 2019-2023 (https://www.cost.eu/actions/CA18125/)
 • Biodegradowalne hierarchiczne porowate stopy magnezu wytwarzane na drodze reakcji gazowo-eutektycznej w połączeniu z techniką infiltracji, projekt OPUS-20 nr 2021/41/B/ST5/02787, finansowany przez NCN 2022-2024, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków (główny wykonawca)
 • Optymalizacja procesu wytwarzania materiałów kompozytowych o wysokich właŚciwoŚciach użytkowych w aspekcie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w układzie ciekły metal-ceramika, projekt nr LIDER/49/0200/L-11/19/NCBR/2020, finansowany przez NCBR 2020-2023 (konsultant)
 • Zjawisko pochłaniania i wypychania nanocząstek przez interfejs ciało stałe-ciecz: model automatu komórkowego do symulacji i walidacji eksperymentalnej w układzie nano TiC- Al, projekt OPUS 22, nr 2021/43/B/ST8/03271, finansowany przez NCN2022-2024, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków (wykonawca)
 • Wysokotemperaturowe badania wpływu dodatków stopowych na zwilżalnosć i reaktywnosć ciekłego magnezu w kontakcie z różnymi materiałami stałymi, projekt SONATA nr 2022/47/D/ST5/01593, finansowany przez NCN 2022-2024, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków (główny wykonawca) (w ewaluacji)

LICZBA WYPROMOWANYCH DOKTORÓW: 4

PUBLIC RELATIONS

INNE ISTOTNE INFORMACJE

 • visiting professor w Osaka University (2002), Tohoku University (2003), University of Wisconsin – Milwaukee (1996, 1997)
 • stypendysta Ministry of Science, Culture and Sport of Japan (Mambusho) (2000)
 • stypendysta ONZ – UNIDO w USA(1993) oraz Polish American Joint Fund named Maria Skłodowska – Curie (1995-1998)
 • wielokrotny członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych i zagranicznych
 • wykłady zamawiane w kraju i zagranicą (m.in. w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Słowenii)
 • uczeń i współpracownik wybitnego metaloznawcy, profesora Uniwersytetu Technicznego w Sankt Petersburgu, Borysa B. Gulajewa (1976-1994)
 • uczeń i współpracownik „ojca kompozytów”, profesora UWM – Pradeep‘a K. Rohatgi‘ego (od 1992)
 • bliski współpracownik profesora Zbigniewa Górnego, wybitnego uczonego i organizatora nauki odlewniczej w Polsce, Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej
 • włada angielskim i rosyjskim (tłumacz przysięgły)

HOBBY: