Dr hab. inż. Regina TokarczykDr hab. inż. Regina Tokarczyk
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH ukończone w 1973 roku w zakresie Geodezji Górniczej, rozprawa doktorska na temat:"Badania nad możliwością wykorzystania aparatów fotograficznych do precyzyjnych pomiarów inżynierskich" obroniona w 1982 roku.

Tytuł doktora habilitowanego uzyskany w 2010 roku. Temat rozprawy habilitacyjnej:
"Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy"


 


[Główna] [Dydaktyka] [Tematyka badań] [Publikacje] [Hobby ] [ Kontakt]

Ostatnia aktualizacja - 12.07.2010