Spis publikacji

Tokarczyk A., Tokarczyk R. “ Dokładność, precyzja i obciążenie w metodach samokalibracji opracowanych w AGH”. Przegląd Geodezyjny nr 3, 1994.

Mierzwa W., Tokarczyk R. “ Porównanie metod rozwiązania sieci fotogrametrycznych dla pomiarów inżynierskich”.Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Kraków, Vol. 2, 1994

Tokarczyk R., Sitek Z.” The chosen photogrammetric techniques used in medicine”.Supplement to Polish Journal of Medical Phisics and Engineering, vol.1(No.1), 1995

Tokarczyk R. “ Fotogrametryczne badanie przebiegu śladów hamowania samochodu”. Przegląd Geodezyjny nr 3, 1997

Boroń A., Jachimski J., Mierzwa W., Tokarczyk R., Wróbel A. “Możliwości wykorzystania obrazów fotograficznych i cyfrowych w przemysłowej metrologii”. Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, styczeń 1997

Bernasik J., Tokarczyk R. “ Inżynieria i Budownictwo”. Rozdział w skrypcie: “Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych”, przygotowanym na zlecenie Głównego Geodety Kraju. Kraków - Sieradz 1997

Boroń A., Tokarczyk R. “ Wykonywanie zdjęć lotniczych, podstawy fotografii i fotogrametrii”. Rozdział w skrypcie: “Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych”, przygotowanym na zlecenie Głównego Geodety Kraju.Kraków - Sieradz 1997

Mierzwa W., Tokarczyk R. “Wyrównanie sieci cyfrowych zdjęć naziemnych dla zastosowań inżynierskich i architektonicznych”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 8,1998

Borowiec M., Tokarczyk R. ”Komputerowa prezentacja wyników inwentaryzacji architektonicznej”Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji , Kraków , Vol.8,1998

Boroń A., Tokarczyk R. ”Ocena dokładności rekonstrukcji obiektu z wykorzystaniem aparatu cyfrowego Kodak DC 260”., Zeszyty Naukowe AGH, Półrocznik Geodezja,1999

Mikrut S., Tokarczyk R. ”Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej”., Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.9,1999

Gul M., Tokarczyk R. “Przestrzenna rekonstrukcja zabytkowego obiektu”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 9,1999

Mikrut S., Tokarczyk R. “Close Range Photogrammetry System for Medicine and Railways”. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. B-5, Amsterdam, 2000

Boroń A., Tokarczyk R.“Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla potrzeb fotogrametrii bliskiego zasięgu”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10, 2000

Huppert M., Mikrut S., Tokarczyk R.“ Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiaru skrajni kolejowej”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10, 2000

Tokarczyk R., Mierzwa W.," Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych". Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, 2001

Tokarczyk R., Mitka M.,"Badanie fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej". Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja ,T.8 Zeszyt 1, 2002

Tokarczyk R., Brodzińska M., "Fotogrametryczna rekonstrukcja Odwachu na rynku w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnych" Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13a, 2003

Tokarcyzk R., Stanios I.:"Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu Aerosys"; Przegląd Geodezyjny nr 6, 2004

Tokarczyk R., Ciach-Żelazko A., "Korekcja obrazów cyfrowych dla optymalizacji ich automatycznego pomiaru". Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol.14, 2004

Tokarczyk R., "Fotogrametria cyfrowa w zastosowaniach medycznych do pomiaru ciała ludzkiego - przegląd i tendencje rozwojowe systemów pomiarowych". Geodezija, Kartografija i Aerofotoznimannia. Mizbidomczij Naukowo-Technicznij Zbornik., Wipusk 66, 2005

Pirowski T., Regina Tokarczyk R. "Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D". Geodezja, Półrocznik AGH, tom 12, Zeszyt 2/1 , 2006

Tokarczyk R., Huppert M. "Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej". Geodezja, Półrocznik AGH, tom 12, Zeszyt 2/1 , 2006

Koprowski R., Tokarczyk R., Wróbel Z. "Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta". Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS", Stare Jabłonki k/Ostródy, 12 - 14 października 2006 r.

Tokarczyk R. Kolecki J., Tokarczyk P.: Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17, 2008

Kolecki J., Tokarczyk R.: Automatyczne identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu Matlab. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17, 2008

 

[Główna] [Dydaktyka] [Tematyka badań] [Publikacje] [Hobby] [Księga Gości] [Kontakt]