KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak (przewodniczący)

Dr hab. inż. Bogusław Baś, prof. AGH

Dr hab. Małgorzata Jakubowska

Dr inż. Filip Ciepiela (sekretarz)

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy