ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do Krakowa na kolejną, już XVI Konferencję z cyklu Elektroanaliza w teorii i praktyce, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 roku. Konferencji patronuje Zespół Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, aktualnie w zmienionym nieco składzie. Dlatego gorąco zachęcam do odwiedzania strony Zespołu oraz strony Konferencji, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje, dotyczące między innymi warunków uczestnictwa, terminów zgłoszeń i wysokości opłat, formatu nadsyłanych abstraktów oraz numer konta bankowego. Wzorem lat ubiegłych Konferencja odbędzie się w sprawdzonym i przyjaznym dla nas miejscu tj. Centrum Informatyki AGH (pawilon D-17) przy ul. Kawiory 21 w Krakowie.

Nasze spotkania zawsze sprzyjały wymianie myśli i doświadczeń, były też miejscem gdzie prezentowano różne aspekty elektrochemii i wytyczano nowe kierunki badań. Były miejscem osobistych spotkań naukowców z różnych ośrodków w Polsce i narodzin bardzo silnych więzi, które przez lata skonsolidowały polską społeczność elektrochemików tak, że dziś stanowi ona wyrazistą i prężną wspólnotę naukowców. O serdeczną, prawie rodzinną atmosferę tych spotkań zabiegali moi poprzednicy, przewodniczący Komisji Analizy Polarograficznej i Innych Metod Elektrochemicznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN prof. Zygmunt Kowalski i prof. Janusz Gołaś. Atmosfera ta do dziś owocuje bardzo dobrą współpracą między różnymi ośrodkami.

Nasze Konferencje dają wspaniałą możliwość dla młodych naukowców na prezentację wyników swoich prac, na wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów naukowych i towarzyskich. Tradycyjnie dopuszczamy przedstawienie w formie plakatów wyników, prezentowanych wcześniej na konferencjach zagranicznych. Zachęcamy, aby w programie znalazło się przynajmniej kilka wykładów obejmujących zagadnienia ogólne i podstawowe, gdyż nie rezygnujemy ze szkoleniowego charakteru Konferencji.

W pierwszym dniu Konferencji przywidujemy otwarte posiedzenie Zespołu Elektroanalizy KChA PAN, już dziś zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia w nim udziału.

Wraz z materiałami konferencyjnymi w Państwa ręce oddamy trzecią już książkę, wydaną w języku polskim, która zawiera materiały o tematyce nawiązującej do wykładów i prezentacji wygłoszonych na Konferencji w roku 2016. Jestem przekonany, że książka ta podobnie jak dwie poprzednie, przyczyni się do dalszego rozwoju badań z zakresu elektroanalizy i będzie cenną pomocą w działalności dydaktycznej.

Rejestracja w tym roku odbywa się poprzez stronę internetową: REJESTRACJA, rejestracja będzie możliwa od 1 marca.

Przewodniczący Zespołu Elektroanalizy
Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Prof. Władysław W. Kubiak

Strona konferencji Elektroanaliza w teorii i praktyce 2017:
http://galaxy.agh.edu.pl/~kca/konferencja_elektrochemiczna/zaproszenie.php/
Adres poczty elektronicznej do korespondencji: elektroanaliza@agh.edu.pl Strona Zespołu Elektroanalizy PAN: http://galaxy.agh.edu.pl/~eleaa/

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy