TERMINARZ

Zgłoszenie udziału i przesyłanie abstraktów:
do 10 kwietnia 2017 r.

Informacja o akceptacji prezentacji i jej formy:
do 24 kwietnia 2017 r.

Termin wniesienia opłaty:
do 10 maja 2017 r.

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy