KONTAKT

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak (tel. 666 341 017)
Dr hab. inż. Bogusław Baś (tel. 604 616 574)
Dr hab. Małgorzata Jakubowska (tel. 507 825 755)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 12 617 24 73
tel./fax 12 634 12 01

Adres poczty elektronicznej: elektroanaliza@agh.edu.pl

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy