TEMATYKA KONFERENCJI

W każdym dniu (czwartek i piątek) konferencji wygłoszone zostaną wykłady plenarne (30 minut). Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac w formie komunikatów ustnych (przewidywany czas - 15 min, w tym krótka dyskusja), wykładów (przewidywany czas - 20 minut) oraz posterów.

Jednostronicowe streszczenia, przygotowane wg. wzoru dostępnego do pobrania poczas rejestracji, zaakceptowanych komunikatów i posterów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych (pod warunkiem wniesienia przez autorów opłaty konferencyjnej).

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy