TERMINARZ

Zgłoszenie udziału i przesyłanie abstraktów:
do 2 maja 2016 r.

Informacja o akceptacji prezentacji i jej formy:
do 9 maja 2016 r.

Termin wniesienia opłaty:
do 16 maja 2016 r.

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy