MAGIA SŁÓW

Magia

O magii można mówić w wielu sytuacjach i kontekstach. Jest magia, którą stosują iluzjoniści. Istnieje magia Świąt... Magia miłości... i wiele innych magii.
W negocjacjach też może istnieć magia w postaci odpowiednio dobranych słów, zwrotów, gestów i zachowań, które niczym magia oddziałują na adwersarza.
Czym są magiczne słowa? - Do najbardziej pospolitych magicznych słów należą: "Proszę...", "Dziękuję...", "Przepraszam...", lecz oprócz tych powszechnie znanych, mamy do dyspozycji całą masę innych magicznych słów, zwrotów i gestów, które stosowane w odpowiednim kontekście zdarzeń zdają się mieć wręcz magiczną moc!
Gdzie rodzi się magia? Jeśli takie magiczne słowa lub gesty oddziałują na potrzeby adwersarza, wtedy budzą w nim pozytywne emocje, chęć kooperacji lub pożądanego działania jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Magię słów można wykorzystać pozytywnie lecz również negatywnie. Z negatywnym wykorzystaniem takiej magii można spotkać się w przypadku sprytnych manipulacji, zaś z pozytywną magią w przypadku allcentrycznych (nieegocentrycznych) zachowań skłaniających adwersarza do pozytywnych postaw i zachowań. Niektóre magiczne słowa mogą mieć jednak skutek odwrotny i negatywnie oddziaływać na adwesarza demotywując go do pewnych działań i postaw lub zrażając go do pewnych, ludzi, obiektów itp.

Magia polega na odpowiednim oddziaływaniu na skojarzenia umożliwiając wywoływanie pożądanych reakcji adwersarza.

Magia negatywna

Negatywna magia może być stosowana świadomie przez manipulatora, lecz również nieświadomie przez każdego z nas, jeśli nie zdamy sobie sprawę z magii słów, które wypowiadamy w nieodpowiednich sytuacjach lub wobec ludzi, na których oddziałują one negatywnie. Negatywnie zabarwione określenia biorą się z tego, iż zwykle nam coś odbierają, zabierają, pozostawiają brak, niedosyt, pragnienie, głód, niedobór itp. zarazem intensyfikując nasze potrzeby.

Pewne słowa, zwroty, zachowania, gesty wywierają na adwersarza prawie zawsze negatywny wpływ, więc warto ich nie stosować prawie w żadnej sytuacji, jedynie że świadomie chcemy je wykorzystać do nacechowania pewnego obiektu lub osoby w taki sposób.

Do najbardziej negatywnie nacechowanych magicznych słów należą:

Chcąc uniknąć negatywnego wydźwięku słów w trakcie negocjacji warto więc używać zaprzeczenia pozytywnych słów, które na umysł adwersarza oddziałują pozytywnie, np.: "niełatwo będzie...", "zadania do realizacji", "niezbyt pozytywnie", "niedobry", "dążąc do zwycięstwa", "niedosyt", "lecz", a ponadto zaprzeczenie, np. w postaci partykuły "nie" warto jak najdalej oddalić od określenia pozytywnego w wypowiedzi, wstawiając pomiędzy nie dodatkowe słowa, np. "nie jest to pozytywne rozwiązanie..."

Słowa negatywnie oddziałujące

Słowa mogą negatywnie oddziaływać na naszą podświadomość ze względu na:

Magia pozytywna

Pozytywna magia oddziałuje na nasze uczucie szczęścia, zadowolenia, pełni, spełnienia, zaspokojenia, ukojenia, przyjemności itp.

Niektóre określenia mają jednak wydźwięk pozytywny tylko w pewnym kontekście, sytuacjach lub wobec ludzi o specyficznym charakterze (osobowości).

Do najbardziej pozytywnie nacechowanych magicznych słów należą:

Najbardziej negatywnie oddziałują słowa o równocześnie negatywnym znaczeniu, negatywnym wydźwięku, kojarzące się ze smutkiem, bólem, goryczą i zawierające niekorzystne grupy literowe.

Słowa pozytywnie oddziałujące

Słowa mogą pozytywnie oddziaływać na naszą podświadomość ze względu na:

Najlepiej oczywiście wykorzystywać słowa o równocześnie pozytywnym znaczeniu, pozytywnym wydźwięku, kojarzące się z przyjemnością i zawierającą takie grupy literowe!

Magia i charakter:

Czy na charakter adwersarza można magicznie oddziaływać? Można i to przede wszystkich za pośrednictwem słów, spośród których niektóre mają działanie wręcz magiczne:

Magiczne to również nieznane, nie w pełni odkryte, tajemnicze i dlatego często oddziałujące magicznie w związku z potrzebą opieki, ochrony, bezpieczeństwa, które pewne określenia kryją w sobie.

Magiczne słowa, zwroty, frazy, gesty i zachowania można tworzyć samodzielnie w każdej sytuacji, jeśli poprawnie rozpoznamy najważniejsze potrzeby adwersarza i potrafimy rozmawiać z nim w języku jego potrzeb. Tutaj kryje się cała magia takiego przekazu.

Kulisy magii słów

Magiczne są słowa, które są bliskie adwersarzowi, a więc warto wykorzystywać aktywny słownik adwersarza w trakcie porozumiewania się z nim, stosować jego terminy, jego sposób wysławiania się oraz charakterystyczne dla niego określenia. Wtedy mowa będzie bliska adwersarzowi i będzie na niego bardziej intensywnie oddziaływać, czasami nawet jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Różne słowa posiadają więc różną magiczną moc dla konkretnego adwersarza. Zależne są one w dużym stopniu od jego osobowości, a w szczególności charakteru, gdyż a nim i jego potrzebami powiązane jest wiele ważnych dla niego słów. Te słowa będą oddziaływać na niego magicznie:
Jeśli twój adwersarz mówi: "Najpierw ..., potem ..., a następnie... Po pierwsze ..., po drugie ... itp. oznacza to, że jest typem systematycznym (SYS). Jeśli więc w swojej mowie odwzorujesz taki sposób formułowania myśli, staniesz się mu bliski i zacznie cię darzyć zaufaniem, wiarą i przychylnością. Takie są właśnie kulisy magii słów... Rozszerzenie omówienia tych kwestii oraz wiele magicznych słów znajdziesz w polecanej do wykładu książce. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do języka ciała (przekazu niewerbalnego), którego umiejętne odwzorowanie i wykorzystanie w trakcie negocjacji ma również magiczne działanie i doskonale uzupełnia magiczne słowa i zwroty stosowane werbalnie. Magia słów i gestów niewerbalnych jest również stosowana w trakcie perswazji.