O mnie

 
  Profil ResearchGate, profil Google Scholar
   

Wykształcenie

 
 1. Tytuł magistra inżyniera uzyskany na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Informatyka w Inżynierii Mechanicznej w 2006 roku.
 2. Stopień doktora nauk technicznych nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w 2013 roku w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: mechanika komputerowa. Tytuł pracy: Zastosowanie MES do syntezy wibroakustycznych pól sprzężonych w układach o wymuszeniu impulsowym” - recenzenci: prof. Andrzej Dobrucki z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Marek Iwaniec z AGH w Krakowie.


Zatrudnienie

 
Zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska od 2013 roku. Wcześniej zatrudniony na stanowisku asystenta od roku 2008.
 


Wybrane publikacje

 
 1. Ciesielka W., Filipek R., Multi-channel sound synthesis system in open area: a case study with the use of FEM, Acta Physica Polonica. A; vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014, s. 88–92
 2. Gołaś A., Suder-Dębska K., Filipek R., The influence of sound source directivity on acoustics parameters distribution in Krakow Opera Hall Acta Physica Polonica A, vol. 118, no. 1, 2010, s. 62-65
 3. Gołaś A., Filipek R., Numerical simulation for the bell directivity patterns determination Archives of Acoustics, 2009, 34(4),s. 415-427
 4. Filipek R., Wiciak J., Active and passive structural acoustic control of the smart beam The European Physical Journal - Special Topics.154(1), 2008, 57-63
 5.  


Zainteresowania naukowe

 
 • metody numeryczne stosowane
 • MES w zagadnieniach mechanicznych
 • MES w zagadnieniach akustycznych
 • obliczeniowa mechanika płynów
 • planowanie eksperymentu, powierzchnie odpowiedzi
 • optymalizacja wielokryterialna


Zainteresowania inne