Przykładowe zrealizowane prace dyplomowe

 
Lp. Prace magisterskie
1. Temat: Wykorzystanie pakietu ANSYS CFX do modelowania pracy małego silnika turboodrzutowego
Zrealizował: Kamil Piecha, 2015
Karabinek-Kong
1. Temat: Modelowanie przy pomocy MES naprężeń występujących w przegubie Birfielda
Zrealizował: Karol Durnaś, 2015
Karabinek-Kong
2. Temat: Modelowanie i analiza wytrzymałościowa ramy rowerowej z amortyzatorem przy zastosowaniu pakietu ANSYS
Zrealizował: Dominik Kęska, 2015
Bike
3. Temat: Projekt systemu lokalizującego miejsce uderzenia konstrukcji belkowej
Zrealizował: Sebastian Szwabowski, 2014
EA
4. Temat: Zastosowanie MES do modelowania metalowych elementów uszczelniających
Zrealizował: Adrian Molenda, 2014
Sealings
5. Temat: Zastosowanie MES do analizy wpływu kształtu konstrukcji karabinka wspinaczkowego na jego wytrzymałość za pomocą pakietu ANSYS
Zrealizował: Grzegorz Cyganek, 2010
Karabinek-Kong
 
Lp. Prace inżynierskie
1. Temat: Dobór przekroju karabinka wspinaczkowego
Zrealizował: Adam Wyrwol, 2011
Karabinek-I
2. Temat: Zastosowanie MES do modyfikacji kształtu karabinka wspinaczkowego
Zrealizował: Grzegorz Mysiura, 2013
Karabinek-DOE
3. Temat: Zastosowanie oprogramowania ANSYS do modelowania karabinka do wspinaczki
Zrealizował: Dawid Bernacki, 2015
Karabinek-Zamek
4. Temat: Modelowanie opływu modelu samolotu za pomocą programu ANSYS
Zrealizował: Florian Nowakowski, 2013
CFD-Model-samolotu
5. Temat: Analiza wytrzymałościowa wiosła sportowego
Zrealizował: Marek Owczarek, 2013
wioslo
6. Temat: Analiza statyczna i modalna konstrukcji nośnej gondoli elektrowni wiatrowej z wykorzystaniem MES
Zrealizował: Mirosław Gatlik, 2013
gondola
7.