DYDAKTYKA - Tomasz Brylewski

Idź do spisu treści

Menu główne

DYDAKTYKA

Działalność dydaktyczna:


Wykład
(kanon):

Zarządzanie produkcją, usługami i personelem

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
II rok stacjonarnych studiów II stopnia,
kierunek: Inżynieria Materiałowa oraz Ceramika.

  
Chemia ciała stałego

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
I rok niestacjonarnych studiów II stopnia,
kierunek: Technologia Chemiczna.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE


Seminarium:  

Chemia ciała stałego

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
I rok stacjonarnych studiów II stopnia,
kierunek: Technologia Chemiczna.

Chemia ciała stałego
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
I rok niestacjonarnych studiów II stopnia,
kierunek: Technologia Chemiczna.

Termodynamika
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
II rok niestacjonarnych studiów I stopnia,
kierunek: Technologia Chemiczna.

Chemia fizyczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
II rok niestacjonarnych studiów I stopnia,
kierunek: Technologia Chemiczna.

Laboratorium:  

Chemia fizyczna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
II rok stacjonarnych studiów I stopnia,
kierunek: Technologia Chemiczna.

Chemia fizyczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
II rok niestacjonarnych studiów I stopnia.

   
Fizykochemia ciała stałego
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
II rok stacjonarnych studiów I stopnia,
kierunek: Inżynieria Materiałowa.
  
Chemia ogólna
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
I rok stacjonarnych studiów I stopnia,
kierunek: Inżynieria Środowiska.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego