TEMATYKA BADAWCZA - Tomasz Brylewski

Idź do spisu treści

Menu główne

TEMATYKA BADAWCZA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka badawcza oraz osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne:

1) Badania w dziedzinie wysokotemperaturowych nadprzewodników ceramicznych:

a) opracowanie i optymalizacja chemicznych metod syntezy mikroproszków nadprzewodzących w układach: Y-Ba-Cu-O, Bi-Sr-Ca-Cu-O, (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O, Hg-Ba-Ca-Cu-O i (Hg,Re)-Ba-Ca-Cu-O,
b) określenie wpływu mikrostruktury na własności elektryczne i magnetyczne nadprzewodzących polikryształów w w/w układach tlenkowych,
c) opracowanie metod wytwarzania funkcjonalnych grubo- i cienkowarstwowych elementów nadprzewodzących w układach: Y-Ba-Cu-O, (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O, Hg-Ba-Ca-Cu-O i (Hg,Re)-Ba-Ca-Cu-O.


2) Badania w dziedzinie wysokotemperaturowej korozji związków międzymetalicznych:

a) wyjaśnienie mechanizmu reakcji heterogenicznych stopów na osnowie TiAl w powietrzu oraz w atmosferach zawierających parę wodną i siarkę,
b) określenie wpływu dodatków stopowych: Nb, B, C i Ag na mechanizm narastania zgorzelin na stopach TiAl podczas utleniania w warunkach izotermicznych oraz cyklicznych zmian temperatury w w/w atmosferach reakcyjnych.


3) Badania w dziedzinie stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC:

a) opracowanie chemicznych metod preparatyki proszków oraz badania fizykochemiczne polikryształów o strukturze perowskitu ((La,Sr)CoO3, (La,Ca)CrO3, (La,Sr)CrO3, (La,Sr)(Fe,Co)3, (La,Sr)(Mn,Co)O3) oraz spinelu ((Mn,Co)3O4, (Mn,Co,Cu)3O4, (Mn,Co,Y)3O4),
b) opracowanie technologii wytwarzania powłok z w/w tlenków na stalach ferrytycznych przy użyciu metody sitodruku, rozpylania oraz ablacji laserowej z przeznaczeniem na metaliczne interkonektory do stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC,
c) wyjaśnienie kinetyki i mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania stali ferrytycznych czystych oraz modyfikowanych powierzchniowo w warunkach pojedynczych atmosfer reakcyjnych (powietrze, mieszaniny Ar-H
2-H2O, Ar-H2O-CH4) oraz podwójnych atmosfer powietrze/Ar-H2-H2O,
d) modyfikacja roztworu stałego Y
2O3-ZrO2, zawierającego 3% mol. Y2O3 o strukturze tetragonalnej z wykorzystaniem dodatku tlenku glinu w celu podwyższenia przewodnictwa elektrycznego po granicach ziaren kompozytowego elektrolitu dyspersyjnego 3Y-TZP/Al2O3.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego