Wykonywanie przekopów i tuneli


Geoinżynieria – prezentacja wprowadzająca

Pierwotny stan naprężenia

Site characterisation

Rock bolting

Shotcrete

NATM

NMT

Immersed_tunnels

Microtunelling

Pipe_jacking

HDD_DD

Settlement                                                                                                     

Projekt nr 1


 

Zadania projektu:

 1. Określenie wskaźników jakości górotworu RMR (wg Bieniawskiego) oraz Q (według Bartona, Liena i Lunde) i zaliczenie górotworu do odpowiednich klas.
 2. Porównanie wskaźników RMR i Q oraz dyskusja oceny jakości górotworu w aspekcie znanych korelacji pomiędzy nimi.
 3. Propozycja wstępnej obudowy wyrobiska na podstawie wskaźnika jakości górotworu Q.

Cel projektu

Ocena jakości górotworu w rejonie tunelu (komory) wraz ze wstępnym Zestaw danych em obudowy

Oznaczenia parametrów

 1. Kształt, wymiary i przeznaczenie tunelu (komory).
 2. Średnia głębokość, m.
 3. Ogólna charakterystyka górotworu w rejonie drążenia tunelu (komory).
 4. Średnia wytrzymałość skał otaczających na ściskanie, MPa.
 5. Średnia wytrzymałość skał otaczających na rozciąganie, MPa.
 6. RQD, %.(wszyscy przyjmują średnicę rdzenia równą 55 mm)
 7. Ilość i średnia odległość sieci nieciągłości.
 8. Charakterystyka nieciągłości.
 9. Zawodnienie.
 10. Orientacja sieci spękań w stosunku do kierunku drążenia tunelu (komory).
 11. Sposób drążenia.

Zestawy danych do projektów :

Zestaw danych nr 1

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 1.5 m
 2. 10
 3. grunt
 4. 5
 5. 0.5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 1
 7. cztery sieci nieciągłości o średniej odległości 0.3 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 40o
 11. drążenie ręczne i mechaniczne

 

Zestaw danych nr 2

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 18 m, wysokość 8 m
 2. 20
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 45
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 2
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 0.5 m
 8. gładkie, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu powyżej 10 mm
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 30o
 11. MW

 

Zestaw danych nr 3

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 2.0 m
 2. 30
 3. grunt
 4. 8
 5. 1
 6. RQD - rysunek do projektu nr 3
 7. cztery sieci nieciągłości o średniej odległości 0.5 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 30o
 11. Drążenie ręczne i mechaniczne

Zestaw danych nr 4

 1. komora dla podziemnego parkingu o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 50 m, wysokość 20 m
 2. 120
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 100
 5. 10
 6. RQD - rysunek do projektu nr 4
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości około 2.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 30o
 11. MW

Zestaw danych nr 5

 1. komora dla podziemnej hali o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem; szerokość 150 m, wysokość 80 m
 2. 120
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 150
 5. 15
 6. RQD - rysunek do projektu nr 5
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości około 3.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku przeciwnym do kierunku upadu warstw pod kątem 35o
 11. MW

Zestaw danych nr 6

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 2.5 m
 2. 40
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 25
 5. 2
 6. RQD - rysunek do projektu nr 6
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 0.5 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 20o
 11. Drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 7

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 3.0 m
 2. 60
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 65
 5. 3
 6. RQD - rysunek do projektu nr 7
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 0.7 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 20o
 11. Drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 8

 1. komora dla podziemnego parkingu o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 60 m, wysokość 15 m
 2. 100
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 70
 5. 5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 8
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości około 2.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku upadu warstw pod kątem 35o
 11. MW

Zestaw danych nr 9

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 3.5 m
 2. 80
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 25
 5. 3
 6. RQD - rysunek do projektu nr 9
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 1.5 m
 8. gładkie, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu powyżej 10 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 10o
 11. Drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 10

 1. komora dla podziemnego parkingu o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 40 m, wysokość 15 m
 2. 150
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 120
 5. 13
 6. RQD - rysunek do projektu nr 10
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości około 1.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku przeciwnym do kierunku upadu warstw pod kątem 45o
 11. MW

Zestaw danych nr 11

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 4.0 m
 2. 100
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 65
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 11
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 0.9 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 20o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 12

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 12 m, wysokość 15 m
 2. 15
 3. grunt
 4. 10
 5. 1
 6. RQD - rysunek do projektu nr 12
 7. cztery sieci nieciągłości o średniej odległości 1 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. Rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 20o
 11. drążenie ręczne i mechaniczne

Zestaw danych nr 13

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 4.5 m
 2. 25
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałościgrunt
 4. 52
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 13
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 1.5 m
 8. chropowate, nieregularne, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu poniżej 5 mm
 9. średni dopływ wody – około 15 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 10o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 14

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 35 m, wysokość 15 m
 2. 35
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 84
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 14
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 0.3 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 30o
 11. MW

Zestaw danych nr 15

 1. tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 5 m
 2. 45
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 62
 5. 3
 6. RQD - rysunek do projektu nr 15
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 1.0 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 30o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 16

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 28 m, wysokość 12 m
 2. 55
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 45
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 16
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 1.5 m
 8. chropowate, nieregularne, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu poniżej 5 mm
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 45o
 11. MW

Zestaw danych nr 17

 1. tunel drogowy o przekroju kołowym i promieniu 4 m
 2. 65
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 54
 5. 3
 6. RQD - rysunek do projektu nr 17
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 2.5 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 40o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 18

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 12 m, wysokość 5 m
 2. 75
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 25
 5. 2
 6. RQD - rysunek do projektu nr 18
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 2.5 m
 8. gładkie, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu powyżej 10 mm
 9. średni dopływ wody – około 15 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 25o
 11. MW

Zestaw danych nr 19

 1. komora dla podziemnej hali o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem; szerokość 100 m, wysokość 50 m
 2. 100
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 120
 5. 12
 6. RQD - rysunek do projektu nr 19
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości około 2.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku przeciwnym do kierunku upadu warstw pod kątem 45o
 11. MW

Zestaw danych nr 20

 1. tunel drogowy o przekroju kołowym i promieniu 4.5 m
 2. 85
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 49
 5. 5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 20
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 0.7 m
 8. chropowate, nieregularne, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu poniżej 5 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 15o
 11. Drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 21

 1. tunel drogowy o przekroju kołowym i promieniu 5 m
 2. 10
 3. grunt
 4. 12
 5. 1.5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 21
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 1.0 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 10o
 11. Drążenie ręczne i mechaniczne

Zestaw danych nr 22

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 20 m, wysokość 10 m
 2. 20
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 52
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 22
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 3.5 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 20o
 11. MW

Zestaw danych nr 23

 1. tunel drogowy o przekroju kołowym i promieniu 5.5 m
 2. 30
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 43
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 23
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 0.8 m
 8. chropowate, nieregularne, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu poniżej 5 mm
 9. średni dopływ wody – około 15 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 40o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 24

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 25 m, wysokość 10 m
 2. 40
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 82
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 24
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 0.4 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 15o
 11. MW

Zestaw danych nr 25

 1. tunel drogowy o przekroju kołowym i promieniu 6 m
 2. 50
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 45
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 25
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 0.7 m
 8. chropowate, nieregularne, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 30o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 26

 1. komora dla podziemnego parkingu o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 80 m, wysokość 30 m
 2. 120
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 140
 5. 13
 6. RQD - rysunek do projektu nr 26
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości około 3.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku przeciwnym do kierunku upadu warstw pod kątem 15o
 11. MW

Zestaw danych nr 27

 1. tunel drogowy o przekroju kołowym i promieniu 6.5 m
 2. 70
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 25
 5. 5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 27
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 3.5 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 20o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 28

 1. komora dla podziemnego parkingu o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 30 m, wysokość 50 m
 2. 100
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 100
 5. 10
 6. RQD - rysunek do projektu nr 28
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości około 3.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku upadu warstw pod kątem 15o
 11. MW

Zestaw danych nr 29

 1. tunel drogowy o przekroju kołowym i promieniu 7 m
 2. 90
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 56
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 29
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 1.8 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 25o
 11. drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 30

 1. tunel dla magistrali kolejowej o przekroju prostokątnym, szerokość 20 m, wysokość 10 m
 2. 100
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 49
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 30
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 0.6 m
 8. chropowate, nieregularne, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 15o
 11. MW

Zestaw danych nr 31

 1. tunel dla magistrali kolejowej o przekroju prostokątnym, szerokość 15 m, wysokość 8 m
 2. 110
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 75
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 31
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 1.2 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 10o
 11. MW

Zestaw danych nr 32

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 15 m, wysokość 10 m
 2. 120
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 35
 5. 2
 6. RQD - rysunek do projektu nr 32
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 1.0 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 35o
 11. MW

Zestaw danych nr 33

 1. tunel dla magistrali kolejowej o przekroju prostokątnym, szerokość 25 m, wysokość 15 m
 2. 130
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 45
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 33
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 1.5 m
 8. chropowate, nieregularne, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu poniżej 5 mm
 9. średni dopływ wody – około 15 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 35o
 11. MW

Zestaw danych nr 34

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 34 m, wysokość 9 m
 2. 140
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 65
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 34
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 2.0 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 20o
 11. MW

Zestaw danych nr 35

 1. tunel dla magistrali kolejowej o przekroju prostokątnym, szerokość 18 m, wysokość 8 m
 2. 150
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 26
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 35
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 2.5 m
 8. gładkie, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu powyżej 10 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 30o
 11. MW

Zestaw danych nr 36

 1. tunel dla autostrady o przekroju prostokątnym, szerokość 25 m, wysokość 10 m
 2. 105
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 35
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 36
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 1.5 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 25o
 11. MW

Zestaw danych nr 37

 1. tunel dla autostrady o przekroju prostokątnym, szerokość 30 m, wysokość 7 m
 2. 115
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 56
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 37
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 1.0 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 10o
 11. MW

Zestaw danych nr 38

 1. komora dla podziemnej stacji metra o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem; szerokość 35 m, wysokość 15 m
 2. 50
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 80
 5. 7
 6. RQD - rysunek do projektu nr 38
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości około 3.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku upadu warstw pod kątem 35o
 11. MW

Zestaw danych nr 39

 1. tunel dla autostrady o przekroju prostokątnym, szerokość 24 m, wysokość 9 m
 2. 135
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 85
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 39
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 0.7 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. średni dopływ wody – około 15 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 30o
 11. MW

Zestaw danych nr 40

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 30 m, wysokość 15 m
 2. 145
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 65
 5. 3
 6. RQD - rysunek do projektu nr 40
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 0.9 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 10o
 11. MW

Zestaw danych nr 41

 1. tunel dla autostrady o przekroju prostokątnym, szerokość 28 m, wysokość 6 m
 2. 15
 3. grunt
 4. 15
 5. 1.5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 41
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 0.5 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie w kierunku upadu pod kątem 45o
 11. MW

Zestaw danych nr 42

 1. komora dla podziemnej hali o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem; szerokość 130 m, wysokość 50 m
 2. 90
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 130
 5. 12
 6. RQD - rysunek do projektu nr 42
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości około 2.5 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku przeciwnym do kierunku upadu warstw pod kątem 25o
 11. MW

Zestaw danych nr 43

 1. tunel dla podziemnego przejścia dla pieszych o przekroju prostokątnym, szerokość 5 m, wysokość 2 m
 2. 35
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 65
 5. 3
 6. RQD - rysunek do projektu nr 43
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości 1.0 m
 8. chropowate, nieregularne ścianki szczelin, wypełnienia ilaste o rozwartości poniżej 1 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 30o
 11. Drążenie mechaniczne

Zestaw danych nr 44

 1. Komora dla podziemnej stacji metra o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem; szerokość 25 m, wysokość 15 m
 2. 90
 3. górotwór niepofałdowany i niezuskokowany, zwięzły
 4. 70
 5. 5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 44
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości około 2.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku upadu warstw pod kątem 25o
 11. MW

Zestaw danych nr 45

 1. tunel dla podziemnego przejścia dla pieszych o przekroju prostokątnym, szerokość 7 m, wysokość 4 m
 2. 55
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 25
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 45
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 2.5 m
 8. gładkie, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu powyżej 10 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 30o
 11. MW

Zestaw danych nr 46

 1. komora dla podziemnego parkingu o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 70 m, wysokość 18 m
 2. 130
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 84
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 46
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości około 1.5 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku przeciwnym do kierunku upadu warstw pod kątem 25o
 11. MW

Zestaw danych nr 47

 1. tunel dla podziemnego przejścia dla pieszych o przekroju prostokątnym, szerokość 10 m, wysokość 5 m
 2. 75
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 15
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 47
 7. jedna sieć nieciągłości o średniej odległości 1.5 m
 8. gładkie, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu powyżej 10 mm
 9. wykroplenia, nieznaczny dopływ wody – poniżej 5 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 20o
 11. MW

Zestaw danych nr 48

 1. komora dla podziemnej stacji metra o przekroju prostokątnym ze sklepionym stropem; szerokość 30 m, wysokość 12 m
 2. 100
 3. górotwór zwięzły, blokowy
 4. 90
 5. 6
 6. RQD - rysunek do projektu nr 48
 7. trzy sieci nieciągłości o średniej odległości około 1.0 m
 8. warstwy w kontakcie, nieprzepuszczalne wypełnienie naturalne
 9. wykroplenia
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi komory, drążenie w kierunku upadu warstw pod kątem 45o
 11. MW

Zestaw danych nr 49

 1. tunel dla podziemnego przejścia dla pieszych o przekroju prostokątnym, szerokość 4 m, wysokość 3 m
 2. 95
 3. górotwór pofałdowany i pocięty uskokami, pojedyncza strefa o małej wytrzymałości
 4. 12
 5. 4
 6. RQD - rysunek do projektu nr 49
 7. jedna sieć nieciągłości o średniej odległości 2.5 m
 8. gładkie, płaskie ścianki szczelin z wypełnieniem ilastym o rozwarciu powyżej 10 mm
 9. duży dopływ wody – powyżej 30 l/min
 10. rozciągłość równoległa do dłuższej osi tunelu, upad 10o
 11. drążenie ręczne i mechaniczne

Zestaw danych nr 50

 1. komora magazynowa o kształcie prostokątnym ze sklepionym stropem, szerokość 20 m, wysokość 10 m
 2. 105
 3. górotwór pofałdowany i pocięty szeregiem uskoków o niewielkich zrzutach
 4. 35
 5. 5
 6. RQD - rysunek do projektu nr 50
 7. dwie sieci nieciągłości o średniej odległości 3.5 m
 8. wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm
 9. sucho
 10. rozciągłość prostopadła do dłuższej osi wyrobiska, drążenie przeciwnie do upadu pod kątem 45o
 11. MW