Wprowadzenie

Inżynieria oprogramowania stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej informatyki i jest związana z różnymi aspektami procesów wytwarzania, użytkowania i administrowania oprogramowaniem. Rozwija się niezwykle dynamicznie, co również znaduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na rynku pracy. Wiele firm zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowaniem poszukuje ekspertów z tego obszaru. Są to zarówno firmy duże, zajmujące się wytwarzaniem złożonych systemów, jak również ogromna rozmaitość firm małych, zajmujących się wytwarzaniem prostych aplikacji lub adaptacją i wdrażaniem systemów istniejących.

Dwu-semestralne Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania oferują łącznie 224 godzin dydaktycznych prowadzonych w Katedrze Informatyki Stosowanej AGH, w trakcie których studenci będą mogli nabyć praktyczne umiejętności w odniesieniu do najważniejszych faz cyklu życia oprogramowania.

Do kogo adresowane są Studia?

Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania są adresowane do

  • tych wszystkich, którzy będą zajmowali się wytwarzaniem oprogramowania (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie) czy szeroko pojętym użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie),
  • w Studiach mogą uczestniczyć zarówno osoby pragnące uaktualnić jak zdobyć wiedzę i umiejętności.

Tak więc, zapraszamy do uczestnictwa w Studiach:

  • osoby pragnące dokonać istotnej zmiany własnej sytuacji zawodowej poprzez wejście do branży IT, a dotychczas będące poza tą branżą,
  • osoby pracujące już w branży IT, ale po wcześniejszych studiach podstawowych z innych niż informatyka obszarów, obecnie pragnących pogłębić lub utrwalić wiedzę w zakresie IT,
  • osoby pracujące z powodzeniem w branży IT, ale których interesują pewne nowe dla nich aspekty w proponowanych Studiach, lub pragnące ugruntować swoje doświadczenie, albo pragnące dokonać zmian w swoim profilu IT.

We wszystkich przypadkach - oprócz walorów merytorycznych - warto też zwrócić uwagę na bardzo korzystny stosunek ceny za studia do liczby zaplanowanych do odbycia godzin - nieosiągalny w wielu innych miejscach, w szczególności kursach komercyjnych i nie-akademickich.


Warunkiem minimalnym rozpoczęcia Studiów jest styczność z dowolnym językiem programowania. Dalsze powodzenie jest uzależnione od własnego zapału i pracowitości studenta.