Organizator Studiów

Organizatorem Studiów podyplomowych jest Katedra Informatyki Stosowanej AGH, dostarczająca podstawową bazę dydaktyczną i organizacyjną dla prowadzenia zajęć objętych programem Studium.

Adresem Studiów jest adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Informatyki Stosowanej
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem „Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania”

Sekretariat jest zlokalizowany:

AGH, pawilon C-2, pok. 406 (IV piętro)
tel.: (+12) 617 52 00

Udzielanie informacji, osoby do kontaktu: Pani Katarzyna Dynak-Kozioł (tel. 12 617 51 98) lub Pani Sylwia Stawarz (tel. 12 617 51 99). W razie nieobecności informacji może udzielać Pani Elżbieta Koszarek (tel. 12 617 51 98).
Przyjmowanie dokumentów: Pani Katarzyna Dynak-Kozioł (tel. 12 617 51 98, pawilon C-2, pok. 406) lub Pani Sylwia Stawarz (tel. 12 617 51 99, pawilon C-2, pok. 406) lub Pani Elżbieta Koszarek (tel. 12 617 51 98, pawilon C-2, pok. 407).

Kierownik Studiów:

Dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH
AGH, pawilon C-2, pok. 404
tel.: (+12) 617 39 45
e-mail: rklimek@agh.edu.pl