Cel

Celem Studiów jest nabycie licznych umiejętności praktycznych, wraz z niezbędną ich podbudową wiedzą teoretyczną tak, aby absolwenci mogli z powodzeniem uczestniczyć w procesach wytwórczych oprogramowania na różnych jego etapach i z różnymi wypracowanymi pozycjami zawodowymi.

Misja i zasady

Naszą misją i zasadą jest udzielenie studentom maksymalnego wsparcia w rozwijaniu swoich umiejętności, na każdym kroku zdobywania ich kompetencji w trakcie studiowania - wymagamy, ale też jednocześnie nie rzucamy kłód pod nogi. Studenci mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie edukacji.

Cele szczegółowe

  • Celem semestru pierwszego jest przekazanie podstaw inżynierii oprogramowania obejmujących: programowanie (C/C++/C#), metodologie obiektowe, analizę i projektowanie oprogramowania, konstruowanie baz danych, technologie komponentowe. (Semestr ten umożliwia zatem uczestnictwo osób, które miały dotychczas mniejszy kontakt z informatyką.)
  • Celem semestru drugiego jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwiających pracę w zespołach zajmujących się wytwarzaniem lub szeroko pojętym użytkowaniem oprogramowania. Dotyczy to zarówno zaawansowanych technologii projektowania i wytwarzania oprogramowania kierowanego modelami, testowaniem oprogramowania, projektowania i wdrażania złożonych baz danych, także w środowisku internetowym, języków i technologii webowych, jak również wybranych elementów zarządzania projektem informatycznym. (Ukończenie tego semestru daje przygotowanie do aktywnej pracy w procesie wytwarzania oprogramowania.)

Wszystkie ćwiczenia zorientowane są na podejście praktyczne i są prowadzone w dobrze wyposażonych laboratoriach, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, systemów i pakietów wspomagających. Nowoczesna wiedza przekazywana w trakcie wykładów jest uzupełniana i ugruntowywana poprzez zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania. Dostępne są pełne wersje elektroniczne materiałów przygotowanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia, a także niezbędna infrastruktura multimedialna i e-learningowa.