KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna (wpisowe):

  • Pełne uczestnictwo - 400 zł
  • Studenci i doktoranci - 300 zł

Opłata powyższa obejmuje, w przypadku uczestników konferencji - udział w wykładach i sesji posterowej, materiały konferencyjne, biuletyn ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe, obiady 6 i 7 czerwca 2013 oraz uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim.

Obsługę finansową konferencji będzie prowadzić Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”.
Numer konta bankowego:
BANK PKO S.A. Oddział w Krakowie
39 1240 4533 1111 0010 2425 6974
Dane do przelewu:
Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy