TERMINARZ

Wstępne zgłoszenie udziału w konferencji:
do 30 kwietnia 2013 r.

Streszczenia prezentacji (do oceny):
do 6 maja 2013 r.

Informacja o akceptacji prezentacji i jej formy:
do 13 maja 2013 r.

Termin płatności wpisowego:
do 20 maja 2013 r.

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy