KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak (przewodniczący)

Dr hab. inż. Bogusław Baś

Dr hab. Małgorzata Jakubowska

Mgr inż. Łukasz Górski

Mgr inż. Justyna Kupis

Mgr inż. Małgorzata Wolska

Mgr inż. Filip Ciepiela

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH