TERMINARZ

Wstępne zgłoszenie udziału w konferencji:
do 31 sierpnia 2012 r.

Streszczenia prezentacji (do oceny):
do 31 sierpnia 2012 r.

Informacja o akceptacji prezentacji i jej formy:
do 10 września 2012 r.

Termin płatności wpisowego:
do 15 września 2012 r.

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH