KONTAKT

Dr hab. inż. Bogusław Baś
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Adres poczty elektronicznej: elektroanaliza@agh.edu.pl

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH