KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna (wpisowe):

  • Pełne uczestnictwo - 380 zł
  • Studenci i doktoranci - 280 zł

Opłata powyższa obejmuje, w przypadku uczestników konferencji - udział w wykładach i sesji posterowej, materiały konferencyjne, biuletyn ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe, obiady 27 i 28 września 2012 oraz uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim.

Obsługę finansową konferencji będzie prowadzić WIMiC AGH. Numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A. Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Subkonto 720.160.4126 (z dopiskiem XI Konferencja Elektroanaliza w teorii i praktyce).

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH