Kierownictwo Katedry


prof. dr hab inż. Antoni Tajduś

KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

pawilon A1, I piętro, pok. 126
tel. 012-617-21-91, 012-617-21-70

Zastępca Kierownika Katedry

ds. Nauki, Współpracy i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Anna Sobotka

pawilon A1, I piętro, pok. 123
tel. 012-617-47-67

Zastępca Kierownika Katedry

ds. Kształcenia

dr Dorota Pawluś

pawilon A1, III piętro nad Halą Maszyn, pok. 305
tel. 012-617-47-70