Pracownicy Katedry

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
prof. dr hab. inż. Marek Cała
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. nadzw. AGH


Adiunkci

dr hab. inż. Jerzy Cieślik
dr hab. inż. Jacek Jakubowski
dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski
dr inż. Anna Borowiec
dr inż. Henryk Ciurej
dr inż. Katarzyna Cyran
dr inż. Piotr Dybeł
dr inż. Joanna Hydzik-Wiśniewska
dr inż. Sebastian Olesiak
dr inż. Edyta Pięciorak
dr inż. Kamil Słowiński
dr inż. Daniel Wałach
dr inż. arch. Tomasz Wieja


Starsi wykładowcy i wykładowcy

dr inż. Kornel Frydrych
dr inż. Oksana Kinasz
dr Dorota Pawluś
dr inż. Dariusz Wiewiórka
dr inż. Ryszard Wosz
mgr inż. arch. Jerzy Dietrich
mgr inż Krzysztof Pałac


Asystenci

mgr inż. Justyna Adamczyk
mgr inż. arch.Maciej Bartos
mgr inż. Łukasz Bednarek
mgr inż. Michał Betlej
mgr inż. Mateusz Blajer
mgr inż. Paweł Kamiński
mgr inż. Malwina Kolano
dr inż. Michał Kowalski
mgr inż. Katarzyna Kryzia
mgr inż. Joanna Jakóbczyk
mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
mgr inż. Aleksandra Radziejowska
mgr inż. Agnieszka Stopkowicz


Pracownicy administracyjni

mgr Mariola Andrusikiewicz
mgr inż. Anna Pokladko


Pracownicy techniczni

mgr inż. Małgorzata Deja
mgr inż. Jan Kaim
mgr inż. Anna Wilk
Szczepan Grzesło
Zdzisław Kurek
Józef Krzak
Zbigniew Guzy


Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek
dr hab. inż. Tadeusz Mikoś, prof. nadzw. AGH
prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk
prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur
dr hab. inż. Tadeusz Ciężak
dr hab. inż. Marian Paluch, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. nadzw. AGH
dr inż. Zenon Duda
dr inż. Jerzy Flisiak
mgr Marek Gawron
dr inż. Włodzimierz Hałat
dr inż. Zdzisław Iwulski
dr inż. Zdzisław Kohutek
dr inż. Jakub Mazurek
dr inż. Edward Stewarski
dr inż. Andrzej Szumiński
dr inż. Jan Witosiński
mgr Andrzej Barnat
mgr Stanisław Hachaj


Doktoranci

mgr inż. Joanna Czaja
mgr inż. Adam Dygała
mgr inż. Przemysław Fiołek
mgr inż. Michał Garnczarski
mgr inż. Dariusz Hajto
mgr inż. Piotr Hełdak
mgr inż. Mateusz Hodurek
mgr inż. Kazimierz Linczowski
mgr inż. Karol Marcinkiewicz
mgr inż. Aneta Marszałek
mgr inż. Michał Mróz
mgr inż. Łukasz Ostrowski
mgr inż. Paweł Proficz
mgr inż. Urszula Ryndak
mgr inż. Maciej Szczygielski
mgr inż. Kamil Tomczak
mgr inż. Artur Ulaszek
mgr inż. Katarzyna Wrońska