Pracownicy Katedry

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś  KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. inż. Marek Cała   DZIEKAN WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. nadzw. AGH


Adiunkci

dr hab. inż. Jerzy Cieślik
dr hab. inż. Jacek Jakubowski
dr inż. Anna Borowiec
dr inż. Henryk Ciurej
dr inż. Katarzyna Cyran
dr inż. Piotr Dybeł
dr inż. Joanna Hydzik-Wiśniewska
dr inż. Michał Kowalski
dr inż. Katarzyna Kryzia
dr inż. Krzysztof Kuchta
dr inż. Sebastian Olesiak
dr inż. Wojciech Politalski
dr inż. Karol Ryż
dr inż. Daniel Wałach
dr inż. arch. Tomasz Wieja


Starsi wykładowcy i wykładowcy

dr inż. Kornel Frydrych
dr inż. Oksana Kinasz
dr Dorota Pawluś
dr inż. Edyta Pięciorak
dr inż. Dariusz Wiewiórka
mgr inż. arch. Jerzy Dietrich
mgr inż Krzysztof Pałac


Asystenci

mgr inż. Justyna Adamczyk
mgr inż. arch.Maciej Bartos
dr inż. Łukasz Bednarek
mgr inż. Michał Betlej
mgr inż. Mateusz Blajer
dr inż. Paweł Kamiński
mgr inż. Malwina Kolano
mgr inż. Joanna Jakóbczyk
mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
dr inż. Aleksandra Radziejowska
mgr inż. Joanna Sagan
mgr inż. Agnieszka Stopkowicz


Pracownicy administracyjni

mgr Mariola Andrusikiewicz
mgr inż. Anna Pokladko


Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Anna Wilk
Zdzisław Kurek
Józef Krzak
Zbigniew Guzy


Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
dr hab. inż. Tadeusz Mikoś, prof. nadzw. AGH
prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk
prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur
dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Marian Paluch, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. nadzw. AGH
dr inż. Zenon Duda
dr inż. Jerzy Flisiak
mgr Marek Gawron
dr inż. Włodzimierz Hałat
dr inż. Zdzisław Iwulski
dr inż. Zdzisław Kohutek
dr inż. Jakub Mazurek
dr inż. Edward Stewarski
dr inż. Andrzej Szumiński
dr inż. Jan Witosiński
mgr Andrzej Barnat
mgr Stanisław Hachaj