Formy współpracy i metody pozyskiwania funduszy europejskich

Wykład adresowany jest do studentów, którzy w przyszłości będą stanowić trzon kadry zarządzającej nie tylko średnich i małych przedsiębiorstw, ale także dużych przedsiębiorstw różnych sektorów przemysłu. Podstawowym założeniem wykładu jest przybliżenie możliwości, jakie oferuje szeroka gama programów badawczo-rozwojowych funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną założenia oraz cele szczegółowe wybranych programów, ich procedury organizacyjne, a także sposoby finansowania oraz warunki współpracy. Całość zaprezentowana zostanie na przykładach obecnie prowadzonych projektów, co pozwoli nie tylko na teoretyczne, ale także na praktyczne poznanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi i przemysłowymi w różnych krajach.