Prace Dyplomowe

Po wszystkie aktualne tematy prac dyplomowych w roku 2017/2018 zapraszam do swojego gabinetu Budynek B5 716 lub na stronę Katedry ISIM

Jak wygląda procedura doboru tematu pracy inżynierskiej i magisterskiej?

Z listy przedstawionej poniżej wybrać tematykę, którą się interesujecie i chcielibyście, aby Wasza praca dotyczyła właśnie jej.
Wejdź na stronę biblioteki głównej AGH (www.bg.agh.edu.pl), a następnie znajdź zakładkę e-czasopisma – ostatecznie chodzi o to, abyś znalazł się na stronie Wyszukiwarki artykułów wydanych przez Elsevier i Springer. UWAGA!!! Strona działa jedynie z IP wewnątrz AGH lub po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki poprzez serwer proxy.
Bazując na temacie pracy mgr proszę poszukać ciekawych artykułów. Można również posługiwać się innymi portalami w celu wyszukiwania artykułów np: citeseer czy google. Należy jednak pamiętać, że artykuły powinny być publikowane w poważnym czasopiśmie naukowym!
Po odszukaniu, co najmniej 10 (dziesięciu), artykułów z danej tematyki należy zapoznać się z nimi. Sugeruję przegląd abstractów oraz podsumowań tak, aby wyłowić te najciekawsze pozycje.
Zarówno z wybranymi pozycjami oraz tymi odrzuconymi należy zgłosić się do mnie.
Na podstawie przyniesionych artykułów oraz Waszych zainteresowań dobieramy temat pracy mgr, który wędruje do dziekanatu i na Radę Wydziału.
Po zarejestrowaniu pracy ustalamy harmonogram pisania pracy.

Tematy prac inżynierskich 2020

Kierunek: Informatyka Stosowana i Inżynieria Obliczeniowa

Implementacja algorytmu do generacji mikrostruktur 2D, 3D
Implementacja algorytmu na bazie metody automatów komórkowych.
Implementajca interjesu graficznego
Implementacja algorytmu spadajšcych okręgów
Implementacja algorytmu na bazie metody automatów komórkowych.
Implementajca interjesu graficznego
Implementacja algorytmu do generacji mikrostruktur stali perlitycznej
Implementacja algorytmu na bazie metody automatów komórkowych.
Implementajca interjesu graficznego
Opracowanie metody wprowadzania warunków poczštkowych do modelu DMR.
Implementajca interjesu graficznego
Opracowanie algorytmu do rekonstrukcji 3D na bazie danych 2D
Implementacja algorytmu rekonstrukcji.
Implementajca interjesu graficznego
Implementacja algorytmów do projektowania materiałów
Implementacja algorytmu optymalizacji.
Implementajca interjesu graficznego
Opracowanie modelu generacji kości z wykorzystaniem algorytmu spadających kul / okręgów / elips lub MC.
Implementacja algorytmu Monte Carlo lub Automatów Komórkowych.
Implementajca interjesu graficznego
Symulacja zjawiska lokalizacji odkształcenia podczas testów nano indentacji z wykorzystaniem dynamiki molekularnej.
Zapoznanie się z programem LAMMPS.
Spęczanie próbek prostokątnych w 2D.
Spęczenie próbek prostokątnych w 2D z nieciągłościami struktury np. luki.
Symulacja testów nanoindenatcji.
Symulacja powstawania i propagacji pęknięcia z wykorzystaniem dynamiki molekularnej.
Zapoznanie się z programem LAMMPS
Analiza propagacji/zanikania pęknięcia w warunkach odkształcenia
Implementacja narzędzi do analizy krystalograficznej.
Implementacja narzędzi do tworzenia figur biegunowych
Implementacja narzędzi do tworzenia funkcji rozkładu orientacji ODF
Implementacja narzędzi do symulacji procesów obróbki plastycznej w oparciu o metodę Smoothed Particie Hydrodynamic.

Osoby zainteresowane danym tematem proszę o kontakt mailowy: lmadej@agh.edu.pl