Prace Dyplomowe

Po wszystkie aktualne tematy prac dyplomowych w roku 2022/2023 zapraszam do swojego gabinetu Budynek B5 716 lub na stronę Katedry ISIM

Jak wygląda procedura doboru tematu pracy inżynierskiej i magisterskiej?

Z listy przedstawionej poniżej wybrać tematykę, którą się interesujecie i chcielibyście, aby Wasza praca dotyczyła właśnie jej.
Wejdź na stronę biblioteki głównej AGH (www.bg.agh.edu.pl), a następnie znajdź zakładkę e-czasopisma – ostatecznie chodzi o to, abyś znalazł się na stronie Wyszukiwarki artykułów wydanych przez Elsevier i Springer. UWAGA!!! Strona działa jedynie z IP wewnątrz AGH lub po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki poprzez serwer proxy.
Bazując na temacie pracy mgr proszę poszukać ciekawych artykułów. Można również posługiwać się innymi portalami w celu wyszukiwania artykułów np: citeseer czy google. Należy jednak pamiętać, że artykuły powinny być publikowane w poważnym czasopiśmie naukowym!
Po odszukaniu, co najmniej 10 (dziesięciu), artykułów z danej tematyki należy zapoznać się z nimi. Sugeruję przegląd abstractów oraz podsumowań tak, aby wyłowić te najciekawsze pozycje.
Zarówno z wybranymi pozycjami oraz tymi odrzuconymi należy zgłosić się do mnie.
Na podstawie przyniesionych artykułów oraz Waszych zainteresowań dobieramy temat pracy mgr, który wędruje do dziekanatu i na Radę Wydziału.
Po zarejestrowaniu pracy ustalamy harmonogram pisania pracy.

Tematy prac inżynierskich 2022

Kierunek: Informatyka Stosowana i Inżynieria Obliczeniowa

Implementacja algorytmu do generacji mikrostruktur 2D, 3D
Implementacja algorytmu na bazie metody automatów komórkowych.
Implementajca wydajnego modułu wizualizacji danych dyskretnych
Implementacja algorytmu spadających elips
Implementacja algorytmu do generacji mikrostruktur stali perlitycznej
Opracowanie metody wprowadzania warunków początkowych do modelu DMR.
Opracowanie algorytmu do rekonstrukcji 3D na bazie danych 2D
Implementacja algorytmów do projektowania materiałów
Wykorzystanie technik uczenia maszynowego
Opracowanie metamodelu ANN procesów technologicznych
Opracowanie modelu generacji kości z wykorzystaniem algorytmu spadających kul / okręgów / elips lub MC.
Implementacja algorytmu Monte Carlo lub Automatów Komórkowych.
Implementajca interjesu graficznego
Symulacja zjawiska lokalizacji odkształcenia podczas testów nano indentacji z wykorzystaniem dynamiki molekularnej.
Zapoznanie się z programem LAMMPS.
Symulacja testów nanoindenatcji.
Symulacja powstawania i propagacji pęknięcia z wykorzystaniem dynamiki molekularnej.
Implementacja narzędzi do tworzenia funkcji rozkładu orientacji ODF
Implementacja narzędzi do symulacji procesów obróbki plastycznej w oparciu o metodę Smoothed Particie Hydrodynamic.

Osoby zainteresowane danym tematem proszę o kontakt mailowy: lmadej@agh.edu.pl