Modelowanie dyskretne

Wykład poświęcony jest omówieniu rozwoju dyskretnych metod modelowania numerycznego. Poruszana tematyka obejmuje podstawowe definicje, mechanizmy oraz założenie wykorzystywane w omawianych metodach. Każda z przedstawionych w trakcie wykładu technik jest również zaprezentowana w odniesieniu do możliwości jej praktycznego wykorzystania w zagadnieniach inżynierskich.

 

Ćwiczenia projektowe

Zajęcia 1: plan projektu 

Zajęcia 1: materiały do pobrania

Zajęcia 2: plan projektu 

Zajęcia 3: plan projektu

Zajęcia 4: plan projektu

Zajęcia 5: plan projektu