Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


amo:projekt

Analiza i modelowanie oprogramowania - projekt

:!: Termin przesyłania projektów 31.01.2017, godz 22.00 :!:

Cel zajęć

Cykl życia oprogramowania (w ujęciu tradycyjnym) składa się z kilku faz:

  • specyfikacji wymagań,
  • projektowania,
  • implementacji
  • konserwacji.

Celem zajęć jest zrealizowanie projektu polegającego na sporządzeniu dokumentacji obejmującej etapy: specyfikacji (analizy) wymagań i projektowania oprogramowania.

Uczestniczy zajęć powinni wykazać się znajomością języka modelowania UML oraz umiejętnością jego praktycznego zastosowania przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Terminy

Wtorek 12.30. W zależności od liczby osób spotkania mogą odbywać się w C1 506 lub C2 403.

Podczas realizacji projektu każda grupa jest zobowiązana co najmniej dwa razy pojawić się w terminie zajęć w celu przedstawienia postępu prac.

Dokumentacja ma zostać zrealizowana zgodnie z szablonem dokumenatcji projektu.

Zalecane punkty kontrolne:

  • dokument wizji, analiza dziedziny i identyfikajca przypadków użycia (bez scenariuszy)
  • opracowane scenariusze przypadków użycia oraz jeden zestaw diagramów dokumentujący projekt (klasy + diagram sekwencji)

Organizacja

Projekty są wykonywane w grupach. Zaleca się, aby były to grupy 3-osobowe (najchętniej te same, co podczas laboratorium).

Grupa powinna wybrać temat projektu z listy i zarezerwować za pomocą formularza rejestracji. Tematy projektów muszą być unikalne. Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu po uprzedniej akceptacji przez prowadzącego. Jeżeli na liście pojawią się dwie rezerwacje tego samego projektu – późniejszy wpis zostanie usunięty.

W trakcie realizacji projektu grupy powinny konsultować poszczególne etapy. Konsultacje powinny nastąpić w trakcie:

  • Przygotowania rozdziałów opisujących Wizję i Analizę dziedziny
  • Przygotowania specyfikacji wymagań (przypadki użycia)
  • Opracowywania części projektowej

W trakcie konsultacji należy dostarczać dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej.

Narzędzia

Językiem używanym w dokumentacji może być wyłącznie język UML. W rozdziale dotyczącym projektu bazy danych można użyć notacji ERD.

Do sporządzania diagramów można użyć dowolnego programu pozwalającego na sporządzanie diagramów UML.

Dokumentacja

Dokumentacja powinna być sporządzana zgodnie z podanym dalej układem (Szkielet dokumentacji). Powinna stanowić jeden plik, najchętniej w formacie PDF. Nie należy dostarczać plików źródłowych wymagających dalszego przetwarzania lub otwierania za pomocą specyficznych narzędzi.

Przykład do pokazania podczas zajęć

amo/projekt.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/20 przez pszwed

Narzędzia strony