Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


amo:projekt

Analiza i modelowanie oprogramowania - projekt

:!: Termin przesyłania projektów 31.01.2017, godz 22.00 :!:

Cel zajęć

Cykl życia oprogramowania (w ujęciu tradycyjnym) składa się z kilku faz:

  • specyfikacji wymagań,
  • projektowania,
  • implementacji
  • konserwacji.

Celem zajęć jest zrealizowanie projektu polegającego na sporządzeniu dokumentacji obejmującej etapy: specyfikacji (analizy) wymagań i projektowania oprogramowania.

Uczestniczy zajęć powinni wykazać się znajomością języka modelowania UML oraz umiejętnością jego praktycznego zastosowania przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Terminy

Termin spotkań (konsultacje projektów) będą takie same, jak terminy laboratoriów. Nie jest jednak wymagane, aby stawić się dokładnie na tę samą godzinę. W zależności od liczby osób spotkania mogą odbywać się w C1 511 lub C2 403.

Podczas realizacji projektu każda grupa jest zobowiązana co najmniej dwa razy pojawić się w terminie zajęć w celu przedstawienia postępu prac.

Dokumentacja ma zostać zrealizowana zgodnie z szablonem dokumenatcji projektu.

Zalecane punkty kontrolne:

  • dokument wizji, analiza dziedziny i identyfikajca przypadków użycia (bez scenariuszy)
  • opracowane scenariusze przypadków użycia oraz jeden zestaw diagramów dokumentujący projekt (klasy + diagram sekwencji)

Organizacja

Projekty są wykonywane w grupach. Zaleca się, aby były to grupy 3-osobowe (najchętniej te same, co podczas laboratorium).

Grupa powinna wybrać temat projektu z listy i zarezerwować za pomocą formularza rejestracji. Tematy projektów muszą być unikalne. Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu po uprzedniej akceptacji przez prowadzącego. Jeżeli na liście pojawią się dwie rezerwacje tego samego projektu – późniejszy wpis zostanie usunięty.

W trakcie realizacji projektu grupy powinny konsultować poszczególne etapy. Konsultacje powinny nastąpić w trakcie:

  • Przygotowania rozdziałów opisujących Wizję i Analizę dziedziny
  • Przygotowania specyfikacji wymagań (przypadki użycia)
  • Opracowywania części projektowej

W trakcie konsultacji należy dostarczać dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej.

Narzędzia

Językiem używanym w dokumentacji może być wyłącznie język UML. W rozdziale dotyczącym projektu bazy danych można użyć notacji ERD.

Do sporządzania diagramów można użyć dowolnego programu pozwalającego na sporządzanie diagramów UML.

Dokumentacja

Dokumentacja powinna być sporządzana zgodnie z podanym dalej układem (Szkielet dokumentacji). Powinna stanowić jeden plik, najchętniej w formacie PDF. Nie należy dostarczać plików źródłowych wymagających dalszego przetwarzania lub otwierania za pomocą specyficznych narzędzi.

amo/projekt.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/28 przez pszwed

Narzędzia strony