Strona Zespołu Ergonomii i Inżynierii Biomedycznej
Wstęp
Definicje, cele i zakres ergonomii
Podstawowy układ ergonomiczny
Charakterystyka procesu pracy
Etapy procesu pracy
Obci±żenie człowieka prac±
Parametry charakteryzuj±ce sylwetkę człowieka
Twór techniki jako element układu ergonomicznego
Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów składowych
Pierwszy człon układu ergonomicznego - człowiek
System alimentacyjny człowieka
System informacyjny człowieka
System regulacji człowieka
System sterowania człowieka
System sensoryczny człowieka
Czynniki materialne ¶rodowiska pracy
¬ródłowy spis rzeczy
   

WprowadĽ poprzedno± stronę !

Powrót do Tematycznego Spisu Rozdziałów !

WprowadĽ następn± stronę !