Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej organizuje w roku akademickim 2022/2023 dziesiątą edycję studiów podyplomowych z zakresu Geologii Górniczej. Studia w szczególności są adresowane do absolwentów studiów magisterskich lub inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi, zatrudnionych w geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych oraz w organach administracji geologicznej.

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

(rozpoczęcie studiów październik 2022)

Termin przyjmowania zgłoszeń:

 – zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres spgg@agh.edu.pl lub telefonicznie (+12 617 23 71) do 20.10.2022 (formularz zgłoszenia);

 – składanie dokumentów (wymagane dokumenty).