Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej organizuje w roku akademickim 2023/2024 jedenastą edycję studiów podyplomowych z zakresu Geologii Górniczej. Studia w szczególności są adresowane do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich z zakresu nauk o Ziemi, zatrudnionych w geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych oraz w organach administracji geologicznej.

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

(rozpoczęcie studiów marzec 2024)

Termin przyjmowania zgłoszeń:

– zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres spgg@agh.edu.pl lub telefonicznie (+12 617 23 71) do 28.02.2024 (formularz zgłoszenia);

– składanie dokumentów (wymagane dokumenty).