OGÓLNE INFORMACJE O STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Wydział: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa studiów podyplomowych (w j. polskim): GEOLOGIA GÓRNICZA

Nazwa studiów podyplomowych (w j. angielskim): MINING GEOLOGY

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych (liczba semestrów): DWA SEMESTRY

Termin rozpoczęcia i ostatecznego zakończenia edycji studiów podyplomowych: III 2024 – II 2025

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych w ramach edycji studiów podyplomowych: III 2024 – II 2025

Wstępne zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres spgg@agh.edu.pl

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1)  warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

2)    limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji
studiów podyplomowych: maksymalnie 30, minimalnie 15

3)    wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

– formularz zgłoszeniowy;

– poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– opłata wpisowa 100 zł (zostanie odliczona od wysokości opłaty za pierwszy semestr studiów);

poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;

– miejsce ich złożenia: al. Mickiewicza 30, bud. A-0, pok.5, 30-059 Kraków.

4)    termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w ramach edycji studiów podyplomowych: 15.06.2023 – 28.02.2024.

Liczba miejsc: 15-30

Miejsce zgłoszeń: Akademia Górniczo-Hutnicza,Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej; 30-059 Kraków,al. Mickiewicza 30, Pawilon A-0, Pokój 5 (wysoki parter)

Opłaty: 3 000 PLN/semestr 

Informacje dodatkowe:

Program studiów obejmujący 2 semestry nauki i realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia audytoryjne, komputerowe i terenowe (łączne 220 godz.). Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, średnio jeden raz na trzy tygodnie (łącznie około 12 zjazdów: sobota w godz. od 9.00 – 18.00 i niedziela w godz. od 8.00 do 15.00) na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (około 70% zajęć, w tym jeden zjazd odbywa się w terenie) lub w formie e-learningu (około 30% zajęć).

 

 

5