data:      |  tytuł:      |  popularność:    

Przedmiot: Georóżnorodność

Wykład (pdf)

2020-10-05

Elementy i cechy krajobrazu oraz kryteria ich oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 1588

ćw. (pdf)

2023-06-19

Obszar badań, sozologia, topografia

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 159

ćw. (pdf)

2020-10-07

Obszar badań, sozologia, topografia

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 138

ćw. (pdf)

2023-06-20

Przygotowanie danych krajobrazowych do analiz

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 76

ćw. (pdf)

2020-10-13

Przygotowanie danych krajobrazowych do analiz

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 157

Wykład (pdf)

2020-10-22

Syntezy krajobrazowe

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 270

Wykład (pdf)

2020-10-22

Definicje wybranych miar krajobrazowych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 189

ćw. (pdf)

2023-06-21

Analizy krajobrazowe w programie Fragstats

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 72

ćw. (pdf)

2020-10-29

Analizy krajobrazowe w programie Fragstats

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 542

Wykład (pdf)

2023-12-10

Georóżnorodność - metodyka oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 220

Wykład (pdf)

2022-11-23

Jednostka podstawowa oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 84

ćw. (pdf)

2023-06-20

Wybór podstawowej jednostki oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 150

ćw. (pdf)

2020-11-12

Wybór podstawowej jednostki oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 306

ćw. (pdf)

2023-06-23

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 111

ćw. (pdf)

2020-10-12

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 142

ćw. (pdf)

2023-06-23

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 97

ćw. (pdf)

2020-12-03

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 143

ćw. (pdf)

2023-06-24

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie entropii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 108

ćw. (pdf)

2020-12-02

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie entropii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 179

ćw. (pdf)

2023-06-25

Różnorodność obiektów liniowych na podstawie długości obiektów

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 63

ćw. (pdf)

2020-10-09

Różnorodność obiektów liniowych na podstawie długości obiektów

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 126

ćw. (pdf)

2023-06-26

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 66

ćw. (pdf)

2020-10-10

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 118

ćw. (pdf)

2023-06-30

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 58

ćw. (pdf)

2020-10-10

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 140

ćw. (pdf)

2023-12-07

Różnorodność zmiennych zregionalizowanych ciągłych na podstawie statystyk wartości pikseli

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 220

ćw. (pdf)

2020-10-18

Różnorodność zmiennych zregionalizowanych ciągłych na podstawie statystyk wartości pikseli

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 100

ćw. (pdf)

2023-06-22

Różnorodność kryteriów budowy geologicznej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Pro

Liczba wyświetleń: 70

ćw. (pdf)

2020-10-14

Różnorodność kryteriów budowy geologicznej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 147

ćw. (pdf)

2020-10-17

Różnorodność kryteriów rzeźby terenu

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Oprogramowanie: ArcGIS Desktop

Liczba wyświetleń: 137