data:      |  tytuł:      |  popularność:    

Przedmiot: Georóżnorodność

ćw. (pdf)

2020-10-07

Obszar badań, sozologia, topografia

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 68

ćw. (pdf)

2020-10-13

Przygotowanie danych krajobrazowych do analiz

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 74

Wykład (pdf)

2020-10-22

Syntezy krajobrazowe

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 70

Wykład (pdf)

2020-10-22

Definicje wybranych miar krajobrazowych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 56

ćw. (pdf)

2020-10-29

Analizy krajobrazowe w programie Fragstats

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 259

Wykład (pdf)

2022-11-23

Jednostka podstawowa oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 20

ćw. (pdf)

2020-11-12

Wybór podstawowej jednostki oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 79

Wykład (pdf)

2020-10-05

Elementy i cechy krajobrazu oraz kryteria ich oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 84

ćw. (pdf)

2020-10-12

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 77

ćw. (pdf)

2020-12-03

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 75

ćw. (pdf)

2020-12-02

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie entropii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 82

ćw. (pdf)

2020-10-09

Różnorodność obiektów liniowych na podstawie długości obiektów

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 60

ćw. (pdf)

2020-10-10

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 52

ćw. (pdf)

2020-10-10

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 74

ćw. (pdf)

2020-10-18

Różnorodność zmiennych zregionalizowanych ciągłych na podstawie statystyk wartości pikseli

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 44

ćw. (pdf)

2020-10-14

Różnorodność kryteriów budowy geologicznej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 86

ćw. (pdf)

2020-10-17

Różnorodność kryteriów rzeźby terenu

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 61