data:      |  tytuł:      |  popularność:    

Nowości

ćw. (pdf)

2023-09-18

Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 4

ćw. (pdf)

2023-09-12

Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 21

ćw. (pdf)

2023-09-11

Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 16

ćw. (pdf)

2023-09-11

Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 18

ćw. (pdf)

2023-09-06

Lokalizacja centrum dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 15

ćw. (pdf)

2023-09-01

Symbole oparte na atrybutach

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 24

ćw. (pdf)

2023-08-30

Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 25

ćw. (pdf)

2023-08-28

Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 28

ćw. (pdf)

2023-08-27

Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 26

ćw. (pdf)

2023-08-12

Wstęp do ArcGIS Pro: Wycieczka po San Diego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 45

ćw. (pdf)

2023-06-30

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 13

ćw. (pdf)

2023-06-26

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 16

ćw. (pdf)

2023-06-25

Różnorodność obiektów liniowych na podstawie długości obiektów

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 13

ćw. (pdf)

2023-06-24

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie entropii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 21

ćw. (pdf)

2023-06-23

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 12

ćw. (pdf)

2023-06-23

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 31

ćw. (pdf)

2023-06-22

Różnorodność kryteriów budowy geologicznej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 17

ćw. (pdf)

2023-06-21

Analizy krajobrazowe w programie Fragstats

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 13

ćw. (pdf)

2023-06-20

Przygotowanie danych krajobrazowych do analiz

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 14

ćw. (pdf)

2023-06-20

Wybór podstawowej jednostki oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 15

ćw. (pdf)

2023-06-19

Obszar badań, sozologia, topografia

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 13

Artykuł

2023-05-15

BREKCJE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 113

Projekt

2023-05-05

Obsługa wyświetlaczy 7-segmentowych

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 79

Projekt

2023-05-04

Rejestr przesuwny 74HC595

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 58

Artykuł

2023-01-21

KIMBERLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 100

Artykuł

2023-01-19

PERYDOTYTY, DUNITY, HARZBURGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 107

Artykuł

2023-01-13

KREDA JEZIORNA i GYTIA WAPNISTA

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 341

Artykuł

2023-01-12

PRODUKTY METAMORFIZMU IMPAKTYTOWEGO

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 98

Artykuł

2023-01-11

PRODUKTY DYNAMOMETAMORFIZMU

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 156

Artykuł

2023-01-04

DIATOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 128

Artykuł

2022-12-31

KWARCYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 137

Artykuł

2022-12-29

CALICHE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 115

Artykuł

2022-12-28

MARGLE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 140

Artykuł

2022-12-27

Minerały główne skał metamorficznych – chloryty

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 208

Artykuł

2022-12-17

WAPIENIE - wstęp

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 327

Artykuł

2022-12-11

WAPIENIE CHEMICZNE, ORGANODETRYTYCZNE, DETRYTYCZNE I ZIARNOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 259

Artykuł

2022-12-10

ROGOWCE (SPONGIOLITY, GEZY, RADIOLARYTY)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 164

Artykuł

2022-12-08

MARTWICE WAPIENNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 142

Artykuł

2022-11-11

DOLOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 216

Artykuł

2022-11-07

WAPIENIE ORGANOGENICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 401

Artykuł

2022-11-06

PEGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 184

ćw. (pdf)

2022-10-27

Rektyfikacja map na przykładzie SMGP

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 60

Artykuł

2022-10-26

ArcGIS - współrzędne geograficzne obiektów punktowych

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 191

Artykuł

2022-10-19

GIPSY i ANHYDRYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 455

Artykuł

2022-10-18

Minerały poboczne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 186

Artykuł

2022-10-18

KRZEMIENIE i CZERTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1044

Artykuł

2022-10-17

ArcGIS - konwersja rastrów do zbiorów XYZ

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 78

Artykuł

2022-10-03

ZIELEŃCE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 229

Artykuł

2022-09-27

SYDERYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 147

Artykuł

2022-09-26

DIABAZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 226

Artykuł

2022-09-23

SERPENTYNITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 226

Artykuł

2022-09-19

GNEJSY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 258

Artykuł

2022-09-19

ŁUPKI METAMORFICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 407

Artykuł

2022-09-18

TUFY i TUFITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 205

Artykuł

2022-09-18

AMFIBOLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 220

Artykuł

2022-09-17

PORFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 382

Artykuł

2022-09-16

DIORYTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 184

Artykuł

2022-09-16

MARMURY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 192

Artykuł

2022-09-15

ARKOZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 223

Artykuł

2022-09-15

BAZALTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 317

Artykuł

2022-09-15

MELAFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 186

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY KONTAKTOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 172

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 252

Artykuł

2022-09-12

ANDEZYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 265

Artykuł

2022-09-12

GRANULITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 212

Artykuł

2022-09-12

EKLOGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 222

Artykuł

2022-09-11

GRANITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 325

Artykuł

2022-09-11

SYENITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 358

Artykuł

2022-09-10

GABROIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 511

Projekt

2022-08-11

Tester akumulatorów ZB2L3

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 164

Wykład (pdf)

2022-06-09

Grafika na stronach www

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 105

Wykład (pdf)

2022-05-25

Technika zagnieżdżonych elementów

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 143

Wykład (pdf)

2022-05-25

Publikacja stron www

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 114

Wykład (pdf)

2022-05-11

Marginesy

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 76

Wykład (pdf)

2022-05-11

Dopełnienia

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 108

Wykład (pdf)

2022-05-11

Wysokość i szerokość

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 237

Wykład (pdf)

2022-05-11

Tekst

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 171

Wykład (pdf)

2022-05-11

Czcionki

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 99

Wykład (pdf)

2022-05-11

Opływanie

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 107

Wykład (pdf)

2022-04-28

Konwencje w CSS

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 128

Wykład (pdf)

2022-04-28

Kolory

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 82

Wykład (pdf)

2022-04-07

Konwencje HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 95

Wykład (pdf)

2022-04-07

Podstawowe tagi HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 90

Wykład (pdf)

2022-04-07

Formatowania tekstu

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 93

Wykład (pdf)

2022-04-07

Listy uporządkowane i nieuporządkowane

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 123

Wykład (pdf)

2022-03-24

Znaki diakrytyczne i metainformacje w HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 164

Wykład (pdf)

2022-03-23

Tabele

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 98

Wykład (pdf)

2022-03-12

Model pudełkowy w CSS

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 120

Wykład (pdf)

2022-03-10

Kod minimalny dokumentów .html

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 54

Wykład (pdf)

2022-03-10

Sieci komputerowe: Pojęcia podstawowe

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 132

Wykład (pdf)

2022-03-10

Internet - historia i współczesność

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 95

Wykład (pdf)

2022-03-10

Rodzaje sieci komputerowych

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 112

Wykład (pdf)

2022-03-10

Kod minimalny dokumentów HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 81

Wykład (pdf)

2022-03-10

Obrazy

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 131

Wykład (pdf)

2022-03-10

Odnośniki

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 109

Wykład (pdf)

2022-03-10

Walidacja dokumentów html

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 168

Wykład (pdf)

2022-03-09

Krawędzie

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 79

Wykład (pdf)

2022-03-07

Tła

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 105

Projekt

2021-10-04

Układ do badania zmętnienia cieczy

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 458

Projekt

2021-04-21

Katalog bibliotek elementów / modułów elektronicznych do programu Fritzing

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 190

Artykuł

2021-03-22

Tworzenie nowych elementów w programie Fritzing

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 171

Film na YT

2020-05-28

Elementy mapy, praca w widoku układu

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 160

Film na YT

2020-05-28

Tworzenie profesjonalnych map

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 108

Film na YT

2020-05-21

Geoprzetwarzanie

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 70

Film na YT

2020-05-21

Modele i modelowanie

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 75

Film na YT

2020-05-14

Prezentacja wyników analiz

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 67

Film na YT

2020-05-07

Procedura analiz GIS

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 65

Film na YT

2020-05-07

Zapytania atrybutowe i przestrzenne

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 89

Film na YT

2020-04-30

Edycja atrybutów

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 72

Film na YT

2020-04-30

Tworzenie nowych obiektów wektorowych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 78

Film na YT

2020-04-24

Tworzenie i edycja obiektów wektorowych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 89

Film na YT

2020-04-24

Topologia - utrzymywanie relacji przestrzennych podczas edycji

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 78

Film na YT

2020-04-16

Modele danych geograficznych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 94

Film na YT

2020-04-16

Geobazy

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 72

Film na YT

2020-04-09

Odwzorowania kartograficzne

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 69

Film na YT

2020-04-02

Układy współrzędnych geograficznych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 117

Film na YT

2020-03-26

Metody klasyfikacji danych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 124

Film na YT

2020-03-26

Mapy gęstości i proporcji

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 117

Film na YT

2020-03-19

Praca z symbolami i etykietami

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 99

Film na YT

2020-03-19

Symbolizacia w oparciu o wartości atrybutów

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 66

Film na YT

2020-03-13

Rozwiązywanie zadań przy pomocy GIS

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 119

Film na YT

2020-03-12

Aplikacja ArcGIS

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 142

Projekt

2020-03-04

Moduł komunikacji radiowej RF - FS100A

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 277

Projekt

2020-02-15

Moduł rejestratora RFID RC522

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 226

Projekt

2020-01-30

Bezprzewodowy rejestrator czasu pracy

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 96

Film na YT

2019-09-01

Ze starego skanera budujemy slider

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 100

Projekt

2019-07-30

Ze starego skanera budujemy slider

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 309

Projekt

2019-03-24

Waga elektroniczna (2/2) - Budujemy wagę

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 631

Film na YT

2019-03-24

Arduino. Waga elektroniczna (2/2) - Budujemy wagę

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 93

Film na YT

2019-02-24

Arduino. Waga elektroniczna (1/2) - wstęp do tensometrii

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 93

Projekt

2019-01-30

Waga elektroniczna (1/2) - wstęp do tensometrii

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 694

Film na YT

2019-01-27

Licznik Geigera-Müllera (4/4) - obliczanie dawki promieniowania

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 111

Film na YT

2019-01-14

Arduino. Rowerowy miernik kadencji - miniaturyzacja i zmiana koncepcji (2/2)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 58

Projekt

2018-10-18

Rowerowy miernik kadencji - miniaturyzacja i zmiana koncepcji (2/2)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 190

Projekt

2018-09-25

Komparator LM393

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 204

Film na YT

2018-07-28

Rowerowy miernik kadencji - obrotomierz (1/2)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 58

Projekt

2018-07-08

Rowerowy miernik kadencji - obrotomierz (1/2)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 226

Projekt

2018-07-01

Obsługa wyświetlacza OLED 0.91 cala 128 × 32 pikseli

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 251

Film na YT

2018-05-06

Licznik Geigera-Müllera - wskaźniki akustyczne (3/4)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 68

Film na YT

2018-04-15

Licznik Geigera-Müllera - zasilacz wysokiego napięcia (2/4)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 91

Film na YT

2018-04-13

Licznik Geigera-Müllera - zasada działania (1/4)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 96

Projekt

2018-03-29

Licznik Geigera-Müllera na bazie Arduino (4/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 673

Projekt

2018-03-15

Licznik Geigera-Müllera - wskaźniki akustyczne (3/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 561

Projekt

2018-03-03

Licznik Geigera-Müllera - zasada działania (1/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 305

Projekt

2018-03-03

Licznik Geigera-Müllera - zasilacz wysokiego napięcia (2/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 475

Projekt

2018-01-04

Ładowarka solarna (modyfikacja)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 477

Film na YT

2017-12-29

Detektor pól elektromagnetycznych

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 95

ćw. (pdf)

2017-11-24

ArcGIS: Podstawowe atrybuty topograficzne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 146

ćw. (pdf)

2017-11-24

Modelowanie podstawowych form rzeźby terenu

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 324

Projekt

2017-11-20

Detektor pól elektromagnetycznych

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 249

Projekt

2017-11-12

Komunikacja z Arduino za pomocą technologii bluetooth i aplikacji w systemie Android

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 180

Film na YT

2017-10-29

Stacja kontroli warunków wegetacji roślin

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 62

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - eksploracja danych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 160

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - modelowanie geostatystyczne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 263

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - porównywanie modeli

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 78

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - modelowanie prawdopodobieństwa przekroczenia wartości krytycznej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 121

ćw. (pdf)

2017-10-04

Geostatystyka - analizy wstępne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 416

ćw. (pdf)

2017-09-29

Tworzenie kompozycji map tematycznych na podstawie danych referencyjnych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 256

ćw. (pdf)

2017-09-29

Mapa form ochrony przyrody

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 87

Wykład (pdf)

2017-09-29

Pozyskiwanie danych wektorowych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 51

ćw. (pdf)

2017-09-29

Mapa trudności szlaków rowerowych w rejonie Rowu Krzeszowickiego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 79

Wykład (pdf)

2017-09-29

Globalny System Pozycyjny (GPS)

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 99

Wykład (pdf)

2017-09-29

Numeryczne modele terenu

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 53

ćw. (pdf)

2017-09-29

Tworzenie NMT typu TIN

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 81

Wykład (pdf)

2017-09-29

Interpolacja metodą IDW

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 214

ćw. (pdf)

2017-09-29

Interpolacja metodą IDW i przetwarzanie NMT

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 74

Wykład (pdf)

2017-09-29

Podstawowe atrybuty topograficzne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 47

ćw. (pdf)

2017-09-29

Drapowanie obrazów na NMT

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 77

ćw. (pdf)

2017-09-29

Wizualizacja skażeń wody w warstwie wodonośnej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 65

ćw. (pdf)

2017-09-29

Analiza związku skażenia gleby izotopem cezu i zachorowalności na raka tarczycy

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 55

Wykład (pdf)

2017-09-29

Podstawy modelowania rzeźby terenu za pomocą TPI

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 79

Wykład (pdf)

2017-09-29

Podstawy modelowania hydrologicznego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 319

ćw. (pdf)

2017-09-29

Podstawowe metody modelowania hydrologicznego z zastosowaniem ArcHydro Tools

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 214

Wykład (pdf)

2017-09-29

Nieodpłatne polskie zasoby GIS

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 248

Wykład (pdf)

2017-09-29

Etapy oceny środowiska przyrodniczego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 94

Projekt

2017-08-28

Stacja kontroli warunków wegetacji roślin

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 370

Projekt

2017-08-02

Ładowarka solarna

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 646

Projekt

2017-07-16

Kompas elektroniczny

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 367

Artykuł

2017-07-16

Analizy przestrzenne - Problem zmiennej jednostki odniesienia

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 161

Projekt

2017-05-03

Obsługa wyświetlacza graficznego Nokia

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 212

Projekt

2017-05-02

Pomiar kątów za pomocą akcelerometru

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 195

Projekt

2017-05-02

Elektroniczny klinometr

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 70

Projekt

2017-03-22

Alarm włamaniowy z rejestracją zdarzeń

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 370

Projekt

2017-03-11

Prosty zegar czasu rzeczywistego

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 340

Artykuł

2017-03-09

ArcGIS - testowanie autokorelacji przestrzennej

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 155

Artykuł

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (1/4 elektronika)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 859

Projekt

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (2/4 mechanika)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 905

Projekt

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (3/4 oprogramowanie/konfiguracja)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 1095

Projekt

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (4/4 przykłady G-Code)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 1325

Film na YT

2017-01-26

Alarm włamaniowy z rejestracją zdarzeń

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 78

Projekt

2017-01-25

Obsługa silnika krokowego, sterownik EasyDriver

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 318

Film na YT

2017-01-23

Inteligentny wentylator łazienkowy

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 97

Projekt

2017-01-08

Inteligentny wentylator łazienkowy

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 433

Film na YT

2016-11-12

Arduino: wyzwalacz IR do aparatów marki Nikon sterowany za pomocą wielopoziomowego menu

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 91

Artykuł

2016-10-30

Wyzwalacz IR do aparatów marki Nikon sterowany za pomocą wielopoziomowego menu

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 92

Projekt

2016-10-23

Obsługa przycisków za pomocą wejścia analogowego

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 182

Projekt

2016-10-23

Wyzwalanie aparatu firmy Nikon za pomocą portu IR

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 74

Projekt

2016-10-22

Obsługa LCD za pośrednictwem magistrali I2C

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 208

Artykuł

2016-10-15

Komunikacja z modułem WiFi ESP-01 (cz. 2/3)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 576

Projekt

2016-10-14

Konfiguracja konwertera UART i modułu WiFi ESP-01 (cz. 1/3)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 217

Film na YT

2016-10-08

Ruchomy panel fotowoltaiczny - mechanika i sterowanie

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 66

Projekt

2016-10-01

Ruchomy panel fotowoltaiczny - mechanika i sterowanie (cz. 2/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 892

Projekt

2016-09-25

Zapis temperatury na karcie SD

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 238

Projekt

2016-09-24

Ruchomy panel fotowoltaiczny - układ testowy (cz. 1/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 682

Projekt

2016-09-04

Termometr z wykorzystaniem czujnika DS18B20 i wyświetlacza 16×2

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 505

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały fosforanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 138

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – krzemiany wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 744

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficznych – granaty, staurolit

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 624

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały ilaste

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 250

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały siarczanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 311