List of Books

List of books (monographs, textbooks and university lecture notes):

book

Project management in IT company. Vol. 1, Methodology and management strategy.

Werewka, J., Lewicka, D. and Zakrzewska-Bielawska, A.

In Polish:
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. T. 1,
Metodologia i strategia zarządzania.

AGH University of Science and Technology Press, Krakow, 2012

book

Project management in IT company. Vol. 2, Company knowledge acquisition and business modelling.

Werewka, J. Tadeusiewcz, R., Rogus, G. and Skrzyński, P.

In Polish:
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. T. 2,
Pozyskiwanie wiedzy i modelowanie biznesowe.

AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2012.

book

Project management in IT company. Vol. 3, Project and software development proces management.

Werewka, J., Nalepa G. J., Turek, M., Włodarek, T., Bobek, S. and Kaczor, K.

In Polish:
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. T. 3,
Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania.

AGH University of Science and Technology Press, Krakow, 2012

book

Computer programming fundamentals.

Werewka, J., Skrzyński, P., Turek M.

In Polish:
Podstawy programowania komputerów.

AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2008.

book

Analyzing and designing real-time computer systems with various distribution levels.

Werewka, J. and Szmuc, T. (eds.)

In Polish:
Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia.

AGH and Polish Information Processing Society, Kraków, 2001

book

Programming fundamentals for automaticians.

Werewka, J.

In Polish:
Podstawy programowana dla automatyków.

AGH Script No. 1515, Kraków, 1998

book

Programming computer hardware for automaticians.

Werewka, J.

In Polish:
Programowanie sprzętu komputerowego dla automatyków.

AGH Script No. 1514, Kraków, 1998

book

Distributed systems of control and data acquisition. Programmable drivers and field buses.

Werewka, J.

In Polish:
Systemy rozproszone sterowania i akwizycji danych. Sterowniki programowalne i magistrale miejscowe.

CCATIE – Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering, Kraków, 1998

book

87 Examples in FORTRAN. Part III. Examples of programming in FORTRAN in the CYBER 72 system.

Turnau, A., Werewka, J. and Mrozek, Z.

In Polish:
87 Przykładów w FORTRANIE. Część III. Przykłady programowania w FORTRANIE w systemie CYBER 72.

2nd edition, AGH Script No. 1030, Kraków, 1990

book

Modelling and simulation of distributed systems in telecommunication and informatics.

Werewka, J. (coed)

In Polish:
Modelowanie i symulacja systemów rozproszonych w telekomunikacji i informatyce.

eds. J. Filipiak, G. Schwarze, J. Werewka. AGH Script No. 1191, Kraków, 1990. Including: Jan Werewka: Simulation studies on distributed algorithms. (In Polish: Badania symulacyjne rozproszonych algorytmów.) (pp. 177-209).

book

Designing systems simulation – the simulation of discrete event systems.

Werewka, J.

In Polish:
Projektowanie symulacji systemów – symulacja systemów zdarzeń dyskretnych.

AGH Script No. 1150, Kraków, 1989

book

Distributed Simulation of Communication Systems.

Werewka, J.

In German:
Verteilte Simulation von Kommunikationssytemen.

Informatik Reporte No. 6, AdW, Berlin, 1989

book

87 Examples in FORTRAN. Part II, Examples of programming in the ODRA 1300 system.

Werewka, J. and Kowal, J.

In Polish:
87 Przykładów w FORTRANIE. Część II, Przykłady Programowania w Systemie ODRA 1300.

3rd edition AGH Script No. 1029, Kraków, 1986.

book

87 Examples in FORTRAN. Part I, Programming in the standard version of FORTRAN.

Adamski, A., Turnau, A. and Werewka, J.

In Polish:
87 Przykładów w FORTRANIE. Część I, Programowanie w FORTRANIE standardowym

4th edition AGH Script No. 1028, Kraków, 1986

book

Programming in the OS/JS system.

Indulska, J., Werewka, J. and Alda, W.

In Polish:
Programowanie w systemie OS/JS.

AGH Script No. 937, Kraków, 1985

book

87 Examples in FORTRAN. Part II, Examples of programming in the ODRA 1300 system.

Werewka, J. and Kowal, J.

In Polish:
87 Przykładów w FORTRANIE. Część II, Przykłady Programowania w Systemie ODRA 1300.

2nd edition, AGH Script No. 913, Kraków, 1982

book

87 Examples in FORTRAN. Part III, Examples of programming in the Cyber 72 system.

Turnau, A. and Werewka, J.

In Polish:
87 87 Przykładów w FORTRANIE. Część III, Przykłady Programowania w systemie Cyber 72.

AGH Script No. 753, Kraków, 1980

book

87 Examples in FORTRAN. Part II, Examples of programming in the ODRA 1300 system.

Werewka, J. and Kowal, J.

In Polish:
87 Przykładów w FORTRANIE. Część II, Przykłady Programowania w Systemie ODRA 1300.

AGH Script No. 752, Kraków, 1980

book

SIMSCRIPT – The language for systems simulation.

Werewka, J.

In Polish:
SIMSCRIPT – Język do symulacji systemów.

AGH Script No. 690, Kraków, 1979

book

87 Examples in FORTRAN. Part I, Programming in the standard version of FORTRAN.

Adamski, A., Turnau, A. and Werewka, J.

In Polish:
87 Przykładów w FORTRANIE. Część I, Programowanie w FORTRANIE standardowym.

2nd edition, AGH Script No. 708, Kraków, 1979

book

87 Examples in FORTRAN. Part I, Programming in the standard version of FORTRAN.

Adamski, A., Turnau, A. and Werewka, J.

In Polish:
87 Przykładów w FORTRANIE. Część I, Programowanie w FORTRANIE standardowym.

AGH Script No. 559, Kraków, 1977