agh


wersja_en

Beata Hejmanowska

bh

Kontakt: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, C4, II piętro tel.: +48 12 617 38 26 e-mail: galia@agh.edu.pl, Beata Hejmanowska

CV Linkedin Facebook


Zespół Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Geoinformation, Photogrammetry and Remote Sensing of Environment Working Group - GPRSE WG

mirror


Dydaktyka

Facebook GIS4D Facebook GIS


Prezentacja modułów specjalizujących GIK 15.03.2023

Prezentacje specjalności 15.12.2022

Geodezja i Kartografia - specjalność GIFT Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja
Informatyka Geoprzestrzenna - sepcjalność RS&GIS Remote Sensing and GIS

RS&GIS Remote Sensing and GIS MASTER - COURSE MATERIALS

GIS 4D

Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

Zaawansowane zastosowania GIS

Teledetekcja środowiska


Geodezja i kartografia

Analiza i harmonizacja danych przestrzennych


Geoinformacja

Teledetekcja z elementami cyfrowego przetwarzania sygnału


Szkoła Doktorska AGH

Baza Przedmiotów ObieralnychDydaktyka Katedry - aktualna

Dydaktyka Katedry - archiwum


Remote Sensing and Geographical Science, specjalność GIN

Blok modułów specjalizujących: Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja


Badania - NEW AGH Konkurs - Działanie 4

Publikacje


Archiwum


Wydziałowe Laboratorium Danych Teledetekcyjnych

Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji

Katedra Fotogrametrii Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

Wydział Geodezji Górniczej i Inżnierii Środowiska Strona główna uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


2020-04-21