V Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek"

NAUKA TATROM
Zakopane, 24 – 26 września 2015r.

W dniach 24 – 26 września 2015 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem odbędzie się V Konferencja z cyklu:

„PRZYRODA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO A CZŁOWIEK”.

Piątą konferencję z cyklu Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek chcielibyśmy, zgodnie z jej wiodącym hasłem „Nauka Tatrom”
poświęcić aplikacyjnemu charakterowi badań naukowych w Tatrach.

Szczególnie zapraszamy do zaprezentowania badań (aktualnie prowadzonych i planowanych w przyszłości), zmierzających do wypracowania zasad lepszej ochrony środowiska przyrodniczego Tatr, przy zachowaniu ich dotychczasowych funkcji edukacyjnych, turystycznych i sportowych.

Konferencja tradycyjnie będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • Nauki o Ziemi
  • Nauki biologiczne
  • Człowiek i środowisko
Jej organizatorami są Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

Każda Sesja będzie się składać z referatów zamówionych, wystąpień ustnych oraz części posterowej.

O przyjęciu doniesienia i zakwalifikowaniu go do wystąpienia ustnego lub części posterowej na podstawie przesłanego streszczenia autorzy zostaną powiadomieni do końca maja 2015.

Informacje o wszystkich przyjętych pracach zostaną opublikowane w Komunikacie nr 2 w terminie do końca maja 2015r.

Nie przewiduje się ich publikacji przed konferencją. Streszczenia przyjętych prac opublikujemy przed Konferencją


KOSZTY UCZESTNICTWA

Wysokość opłaty konferencyjnej (obejmuje 1 egzemplarz Monografii Konferencyjnej i koszty spotkania towarzyskiego) w wysokości 200 zł (wpłaty można będzie dokonywać od 1 do 15 września 2015) lub 250 zł (wpłata po tym terminie) należy wnieść na konto Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nr konta zostanie podany w późniejszym terminie.

Zakwaterowanie i wyżywienie Uczestnicy konferencji organizują we własnym zakresie.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (karta zgloszenia.doc)

KOMITET NAUKOWYIV Konferencja PRZYRODA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO A CZŁOWIEK

Prof. Adam Kotarba
Prof. Kazimierz Krzemień
Prof. Barbara Godzik
Dr Joanna Lenarczyk
Dyr. TPN Szymon Ziobrowski
Dr Tomasz Zwijacz-Kozica
Prof. Stefan Skiba


Biuro Organizacyjne V Konferencji:

Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk o Ziemi
Ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Paweł Struś: +48 695 529 217
Anna Chrobak: +48 509 768 507

konferencja.tatry2015@gmail.com

główna rodowód oddział kontakt konferencje konferencja 2015 wyprawy biblioteka partnerzy