V Konferencja pt. "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek" - Zmiany w organizacji Konferencji!

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły istotne zmiany w harmonogramie przygotowań do V Konferencji.
Podany w Komunikacie nr 1 numer konta bankowego jest nieaktualny.

Bieżące informacje znajdziecie Państwo na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego:
"Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek"

www.tpn.pl/poznaj/konferencje/v-ogolnopolska-konferencja-przyroda-tatrzanskiego-parku-narodowego-a-czlowiekPTPNoZ Kraków Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ)

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) w obecnym kształcie funkcjonuje od marca 1972 r., kiedy to - w drodze transformacji organizacyjnej i zmian w statucie - zastąpiło wcześniejszą postać organizacyjną:
Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o Ziemi (PTMNoZ) - organizację, która powstała w marcu 1957 r. jako kontynuatorka Towarzystwa Muzeum Ziemi (TMZ) utworzonego w 1932 r., a zlikwidowanego w 1947 r. przez władze PRL.

Szczegółowy opis historii tych trzech towarzystw podaje monografia autorstwa Zbigniewa Wójcika: Zarys dziejów polskich towarzystw przyjaciół nauk o ziemi 1932-1981 - wydana z okazji dwudziestolecia PTPNoZ w 1982 r.

Towarzystwo w chwili obecnej składa się z 10 samodzielnych Oddziałów terenowych reprezentowanych - jako jedna organizacja zarejestrowana, z osobowością prawną - przez Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Jest organizacją pozarządową, niekomercyjną, ukierunkowaną na działalność określoną w swym Statucie.

zobacz Statut PTPNoZ... >

PTPNoZ Kraków Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie

Wszystko zaczęło się od gór. W 1974 roku grupa pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej i ich przyjaciół postanowiła wyruszyć na wyprawę w jakieś egzotyczne góry. Wybór padł na Andy Peruwiańskie; od czasów słynnej wyprawy francuskiej na początku lat pięćdziesiątych, pasmo Cordillera Blanca w Peru uchodziło za najpiękniejsze góry świata. Ale jak zdobyć środki na wyprawę w tak odległy rejon świata, w jaki sposób uzyskać konieczne długie urlopy?

Jedynym rozwiązaniem mogło być połączenie alpinizmu i eksploracji dziewiczych (no - może tylko trudno osiągalnych) zakątków Ziemi - z badaniami naukowymi. I to badaniami na tyle poważnymi i cennymi, że za nie ktoś zapłaci i udzieli na ich wykonanie płatnego urlopu. W owym czasie były organizowane różne wyprawy "naukowo-alpinistyczne", ale naszą ambicją było uzyskanie liczących się wyników naukowych, nadających wyprawie charakter naukowy bez cudzysłowu.

Mniej więcej w tym samym czasie Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi zorganizował sympozjum na temat badań naukowych w górach wysokich. Sympozjum to miało raczej charakter popularny, ale dla nas stanowiło wydarzenie wielkiej wagi. Przekonało nas, że zamiar nasz może (musi!) się udać i podsunęło nam pomysł utworzenia instytucji, która całe to przedsięwzięcie może firmować. W sympozjum wzięło udział szereg członków PTPNoZ, którzy w ramach Towarzystwa badali jaskinie, eksplorowali Arktykę itp.

"Ideologia" Towarzystwa, historia reprezentowanego przez nie ruchu - odpowiadały nam, a byliśmy pewni, że powołując w Krakowie Oddział PTPNoZ, utworzymy właściwą bazę dla naszych planów najbliższej wyprawy, a może i następnych. Oddział powstał jesienią 1974 roku, a wyprawa opuściła Polskę w maju 1975. Prezesem został profesor Jerzy Niewodniczański.

czytaj dalej - RODOWÓD

główna rodowód oddział kontakt konferencje konferencja 2015 wyprawy biblioteka partnerzy