PTPNoZ Kraków Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) Oddział w Krakowie

Aktualne Władze Oddziału Krakowskiego PTPNoZ
wybrane (i ukonstytuowane) w dniu 14 listopada 2013

Zarząd OK PTPNoZ:

Prezes: dr inż. Władysław Borowiec
V-ce Prezes: prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczanski
V-ce Prezes: dr Paweł Struś
Skarbnik: dr inż.Krzysztof Broda
Sekretarz: dr Jan Wozniak
Członkowie Zarzadu: dr inż. Monika Łój, dr inż. Jerzy Moscicki

Zarząd Koła Pracowników AGH OK PTPNoZ:

Przewodniczacy: prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki
V-ce Przewodniczacy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz
Członkowie: dr inż. Janusz Herzig, dr inż. Jerzy Mikołajczak

Komisja Rewizyjna OK PTPNoZ:

Przewodniczący: prof. dr hab. Barbara Godzik
Sekretarz: dr Wojciech Rączkowski
Członek: dr inż. Maria Trafas

Sąd Koleżeński OK PTPNoZ:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz
Sekretarz: mgr inż. Adam Trzaska
Członek: prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki

Sekcja Taternicka OK PTPNoZ (zrzeszona w Polskim Związku Alpinizmu) :

Przewodniczący: mgr inż. Jerzy Wala
V-ce Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz
Skarbnik: dr Krzysztof Kosiński

Sekcja Nurkowania Swobodnego OK PTPNoZ:
(afiliowana w Komisji Turystyki Podwodnej ZC PTTK);

Przewodniczący: dr inż. Jerzy Nabielec
V-ce Przewodniczący: dr. Małgorzata Orlewicz-Musial
Sekretarz: mgr inż. Adam Palaszewski

Rada Naukowa Oddziału Krakowskiego PTPNoZ:

Przewodniczący: prof. Andrzej Manecki - AGH, Kraków
V-ce Przewodczący: prof. Adam Kotarba - PAN, Kraków
Sekretarz: prof. Edeltrauda Helios-Rybicka - AGH, Kraków

Członkowie Rady Naukowej:

Przewodniczacy: prof. Andrzej Manecki – AGH, Kraków
V-ce Przewodniczacy: prof. Adam Kotarba – PAN, Kraków
Sekretarz: prof. Edeltrauda Helios-Rybicka – AGH, Kraków
prof. Zbigniew Fajklewicz – AGH, Kraków
prof. Andrzej Łysak – Instytut Zootechniki, Balice, Kraków
doc. Edward Garscia – Redakcja ”Aury”, Kraków
dr Jerzy Wertz – Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
Małgorzata Mrugała – UMK, Wydział Kształtowania Srodowiska
mgr inż. Jadwiga Pauli-Wilga – Urzad Miasta Krakwa, WOS
mgr Krzysztof Bolek – Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska, Kraków
dr inż. Paweł Skawinski – Tatrzanski Park Narodowy
mgr inż. Rudolf Suchanek – Ojcowski Park Narodowy
mgr inż. Michał Sokołowski – Pieninski Park Narodowy
mgr inż. Janusz Tomasiewicz – Gorczanski Park Narodowy
mgr inż. Jadwiga Grabczak-Jarosz – Jurajskie Parki Krajobrazowegłówna rodowód oddział kontakt konferencje konferencja 2015 wyprawy biblioteka partnerzy