IV Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek"IV Konferencja

NAUKA A ZARZĄDZANIE OBSZAREM TATR I ICH OTOCZENIEM
Zakopane, 14 - 16 października 2010 r.

W dniach 14–16 października 2010 roku w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem odbyła się IV Konferencja z cyklu:

„PRZYRODA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO A CZŁOWIEK”, nt.:

„Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem”.

Jej organizatorami byli Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Więcej informacji dotyczących IV Konferencji - [czytaj więcej... ]
PTPNoZ Kraków III Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek"

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY NA TLE INNYCH GÓRSKICH TERENÓW CHRONIONYCH
Zakopane, 13 - 15 października 2005 r.

W dniach 13–15 października 2005 roku w Muzeum Przyrodniczym TPN w Zakopanem odbyła się III Ogólnopolska Konferencja z cyklu „PRZYRODA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO A CZŁOWIEK”, której organizatorami byli Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Pierwszego dnia przedpołudniem odbyła się Sesja Okolicznościowa poświęcona 50-leciu Tatrzańskiego Parku Narodowego, kończąca zapewne ten rok jubileuszowy. Sesję otworzyli i prowadzili prof. Jerzy Niewodniczański i dyr. Paweł Skawiński.
Tego dnia popołudniu odbyła się sesja posterowa, na której zaprezentowano łącznie 56 tematów.

Drugi dzień konferencji poświęcony był: przedpołudniem – naukom o Ziemi, a popołudniu – naukom biologicznym. Tematem sesji trzeciego dnia – już tylko przedpołudniowej – były relacje człowiek – przyroda. Śledząc tematy cieszy ich mnogość i szeroki zakres badań. Zapewne plonem konferencji będzie kolejny opasły tom, w którym wydane zostaną wszystkie prezentowane na konferencji materiały.

Po zakończeniu Konferencji ukazały się drukiem trzy tomy materiałów pokonferencyjnych.
PTPNoZ Kraków II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek"

WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TATR
Zakopane, 12 - 14 października 2000 r.

W dniach od 12 do 14 października odbyła się w Zakopanem (Muzeum Przyrodnicze TPN) II-ga Ogólnopolska Konferencja pod hasłem: PRZYRODA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO A CZŁOWIEK.

Tematem wiodącym tej Konferencji były: WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TATR.

W Konferencji wzięło udział około 150 osób. Wszyscy zostali bardzo gościnnie przyjęci przez Dyrekcję i Pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wygłoszono 21 referatów i doniesień. Zaprezentowano 78 posterów.

Materiały pokonferencyjne ukazały się drukiem w formie monografii "Przemiany Środowiska Przyrodniczego TATR" Kraków - Zakopane 2002
PTPNoZ Kraków Konferencja Naukowa z cyklu "Problemy ekologiczne Krakowa"

WODA DLA KRAKOWA
Mogilany, 14 marca 1997 r.

Wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w marcu 1997 roku zorganizowaliśmy kolejną Konferencję Naukową z cyklu "Problemy Ekologiczne Krakowa" pt. "WODA DLA KRAKOWA".

Konferencja zgromadziła uczestników pamiętnego III Forum Dyskusyjnego pt. "Woda dla Krakowa - Aqua vitae? Aqua - mortis?", które odbyło się 9 kwietnia 1981 r. w auli AGH z inicjatywy PKE AGH, przy wypełnionej sali, z licznym udziałem pracowników nauki i mieszkańców naszego miasta.

W Konferencji w Mogilanach, oprócz czynnych uczestników tamtego Forum uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta oraz instytucji naukowych i branżowych, MPWiK S.A. w Krakowie oraz innych. Główny ciężar organizacji Konferencji wzięli na siebie: Prezes Krakowskiego Oddziału PTPNoZ dr Andrzej Kownacki oraz profesorowie Jerzy Niewodniczański, Zbylut Grzywacz i Andrzej Manecki.

Materiały konferencyjne zostały zaprezentowane w zeszycie 19/1997 publikacji "Problemy Ekologiczne Krakowa - WODA DLA KRAKOWA"
PTPNoZ Kraków I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek"

STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ TATRZAŃSKICH
Zakopane, 6 - 9 października 1995 r.

Wspólnie z Dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego w październiku 1995 roku zorganizowaliśmy
I Ogólnopolską Konferencję "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek".

Konferencja zgromadziła przedstawicieli wszystkich polskich zespołów naukowych prowadzących badania w Tatrach. Aktualny stan wiedzy w zakresie nauk o Ziemi i nauk biologicznych, a także oddziaływanie człowieka na przyrodę tatrzańską, przedstawiono w 10-ciu referatach plenarnych i na ponad 100 plakatach.

Reprezentatywne grono uczestników Konferencji i szeroka jej tematyka sprawiły, że można było w sposób kompetentny i kompleksowy, ocenić obecny stan poznania przyrody tatrzańskiej i nadal występujące w tym zakresie "białe plamy", potrzebę dokonania opracowań monograficznych (II-ga, nowa edycja Atlasu TPN) i zagrożenia dla Tatr spowodowane aktywnością człowieka.

W czasie trwania Konferencji jej uczestnicy i "goście z miasta" mogli poznać 20-letnią historię naszego Oddziału odwiedzając wystawę, zorganizowaną w budynku TPN z wielkim artystycznym smakiem przez prof. Zbyluta Grzywacza.

Po zakończeniu Konferencji ukazały się drukiem trzy tomy materiałów pokonferencyjnych.
PTPNoZ Kraków Otwarte Posiedzenia Rady Naukowej Oddziału Krakowskiego PTPNoZ"

ATMOSFERA NAD KRAKOWEM - PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ
Mogilany, 21 grudnia 1993 r.

Otwarte Posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Krakowskiego tradycyjnie odbyło się w nastroju przedświątecznym, 21 grudnia 1993 roku w Mogilanach k. Krakowa. Członkom Rady i licznie zaproszonym gościom, w tym reprezentantom władz miasta Krakowa, zaproponowano temat „ATMOSFERA NAD KRAKOWEM - PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. W pierwszej części tego posiedzenia wygłoszono krótkie referaty dot. przeszłości i aktualnego stanu zanieczyszczeń atmosfery Krakowa przyczyn i skutków.

W części drugiej odbyła się dyskusja prostokątnego stołu (bo taki on był) na temat energetyki dla Krakowa (przyszłość), poprzedzona zamówionymi wypowiedziami wprowadzającymi. Udało się organizatorom zaprosić i przy stole posadzić specjalistów z omawianej dziedziny wyrażających odmienne, a często skrajnie odmienne poglądy na omawiany temat.

Materiały z posiedzenia zostały zaprezentowane w zeszycie 18/1995 publikacji "Problemy Ekologiczne Krakowa - ATMOSFERA NAD KRAKOWEM - PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ"


główna rodowód oddział kontakt konferencje konferencja 2015 wyprawy biblioteka partnerzy